Til trods for at de palæstinensiske myndigheder (PA) ikke overholder sin forpligtelse til at offentliggøre alle økonomiske nøgletal og økonomisk gennemsigtighed, fortsætter milliarderne med at strømme i PA's pengekasse. Foto: Howard Lake, flickr)

PA har overført milliarder til PLO og terrorgrupper – se hvad dine skattekroner går til

Se hvad der er blevet af milliarderne som PA har overført til PLO.

Den 25. august skrev MIFF: PA-kaos efter forsinkelse af EU-milliard bistand. EU-talsmand: – De palæstinensiske myndigheder (PA) har igennem flere måneder vidst at bistand for 2021 ville blive forsinket af tekniske årsager. PA skal ligesom enhver anden ansvarlig offentlig myndighed, planlægge på grundlag af de indtægter som de har adgang til. Læs HER.

Inden EU gentoptager milliard bistanden til PA må de kræve en rigtig god forklaring fra PA om hvorfor de finansierer Palestine Liberation Organization (PLO), og hvad PLO præcis har gjort med de mere end 800 millioner kroner som de i skrivende stund har fået af PA siden primo 2021. I årenes løb er PA’s udgifter til PLO-institutionerne blevet opgjort til omkring 16 milliarder kroner, skriver Palestinian Media Watch (PMW) som igennem flere år har overvåget palæstinensiske medier.

Hver måned overfører PA enorme beløb til “PLO-institutioner”. Beløbet der overføres afhænger af hvorvidt PA er åben og ærlig om sin terrorløn (Pay for Slay) til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden eller forsøger at skjule den. Læs også: Palæstinensiske myndigheder gav mindst 1 milliard kroner i belønning til terrorister. Her er tallene som de palæstinensiske myndigheder (PA) har forsøgt at skjule. Se hvor mange penge du har været med til at betale til terrorister med israelske liv på samvittigheden i 2020.

PMW har tidligere dokumenteret at PA måned efter måned overfører astronomiske beløb til ministeriet for fangeanliggender. Beløbet som PA overfører afhænger af hvorvidt spiller med åbne kort eller forsøger at skjule pengeoverførslerne fra deres internationale donorlande – inkl. Danmark. Når PA forsøger at skjule sine pengeoverførsler til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden, kanaliserer PA pengene via budgetbetegnelsen “PLO -institutioner.” Se mere i tabellen nedenfor (beløb er i shekel, for at omregne til kroner skal beløbene ganges med knap 2):

I 2016 og 2017 forsøgte PA at skjule sine udbetalinger til dømte terrorister og havde derfor i deres rapporter ingen udbetalingspost til dem. Således opgjorde PA udgifterne til “PLO -institutioner” til at være henholdsvis omkring 860 millioner kroner og omkring 900 millioner kroner i de halve år (jan-jun).

I 2018 og 2019 hvor PA var ærlig omkring sine udbetalinger til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden, steg deres udgifter til ministeriet for fangeanliggender med over 600 millioner kroner i årets første seks måneder, mens udgifterne på PLO -institutioner faldt til henholdsvis omkring 400 millioner og omkring 350 millioner kroner.

I 2020 og 2021 vendte PA tilbage til sin skjule-politik og forsøgte at skjule sine udbetalinger til dømte terrorister med israelske liv på samvittigheden. PA fjernede således fuldstændigt udgiftsposten Ministeriet/Kommissionen for fangeanliggender fra sine budgetresultater. Mens PA’s udgifter til dømte terrorister forsvandt, steg PA’s udgifter til PLO -institutioner til henholdsvis omkring 800 millioner og over 900 millioner kroner i perioden januar-juni.

På baggrund af den påståede finanskrise, hold PA’s præsident og formand Mahmoud Abbas møde i sit Fatah-partis centraludvalg. Men i stedet for at erkende, at PA’s afskyelige Pay for Slay (terrorløn) politik, ikke kun koster dem flere hundrede millioner kroner hver eneste måned, men også har medført et betydeligt fald i international PA-bistand, besluttede Abbas og hans centraludvalg at forpligte at fortsætte Pay for Slay politikken – uanset konsekvenser:

”Centraludvalget udtrykte igen sin fordømmelse og afvisning af den israelske regerings fradrag af martyrerne og fangernes lønninger fra de palæstinensiske skattepenge. Det er noget som det palæstinensiske folk ikke vil acceptere. Det understregeder at lønningerne til martyrernes og fangernes familier under ingen omstændigheder må lide skade, og at den israelske afgørelse modsiger alle underskrevne aftaler som bestemmer, at de palæstinensiske skattepenge er det palæstinensiske folks ret og ikke velgørenhed fra nogen.

Centraludvalget gennemgik [PA] regeringens store økonomiske krise, som i høj grad stammer fra den økonomiske blokade, som PA udsættes for. De opfordrede de arabiske brødre og vennerne [til PA] til at skynde sig at yde bistand for at komme ud af krisen. ” [Officielt PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 25. august 2021]

I henhold til Oslo-aftalerne indvilligede Israel i at give afkald på visse skatteindtægter til fordel for PA. I stedet for at bruge skatteindtægterne som Israel er forpligtet til at inddrive på vegne af PA til at udbetale lønninger til sine ansatte, udbetaler PA astronomiske beløb til dømte terrorister som har myrdet israelske børn, kvinder og mænd. PMW har bevist at ikke kun Danmark, EU, USA og mange andre donorlande har været med til at finansiere PA’s Pay for Slay politik – også Israel har bidraget økonomisk til PA’s vanvid.

I 2018 arbejdede PMW aktivt sammen med Israels udenrigs- og forsvarskomité om en lovændring. Lovændringen betyder at Israel ved lov er pålagt at tilbageholde det beløb som PA har brugt til udbetale terrorløn. I skrivende stund har Israel tilbageholdt over 2 milliarder kroner. Loven giver desuden mulighed at Israel, hvis PA stopper terrorlønninger i et helt år, kan udbetale hele eller en del af beløbet tilbage.

Udover PA’s mislykkede forsøg på at skjule terrorlønudbetalingerne, har PMW også dokumenteret at en del af de penge som PA overfører til PLO, ender i terrorgrupperne PFLP og Al-Aqsa Martyr Brigadens lommer – begge terrorgrupper som står på USA og EU’s terrorliste. Læs MIFFs artikler om hvordan dansk bistand havnede i PFLP’s lommer HER. Læs MIFFs artikler om Al Aqsa Martyr Brigaden HER. Læs MIFFs artikler om Folketingets debat om fremtiden for dansk PA-bistand i lyset af PA’s misbrug af dansk bistand.

Ifølge udtalelse fra EU, giver EU årligt “over 2,2 milliarder kroner om året til PA. Heraf afsættes omkring 1 milliard kroner til PA’s dækning af løbende udgifter, såsom medarbejderlønninger og driftsudgifter…” [Officielt PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 19. august 2021]. EU-repræsentanten tilføjede, at støtten “blev stoppet juli 2021, fordi EU er ved at godkende sit budget for det nye år, og forventer forny sin PA-bistand i oktober [2021].” [Officielt PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida, 19. august 2021]

Hvis PA’s budgetudgifter til PLO-institutioner fortsætter resten af ​​året, vil de samlede PA-udgifter i 2021 til PLO -institutioner beløbe sig til knap 2 milliarder kroner.

Dvs. EU’s bistand på omkring 1 milliard kroner til PA, går direkte til PLO -institutioner, inkl. terrorgrupper på EU’s terrorliste terrorlønninger til terrorister med blod på hænderne.

Det kan ikke være meningen at danske skatteydere tvinges til at finansiere terror mod israelske børn, kvinder og mænd. Vanviddet har stået på i flere år og må og skal stoppe!

PA’s Pay for Slay politik har betydet at Norge, Holland, USA, Canada, Australien og flere arabiske lande har skåret i deres PA-bistand. Andre lande har skåret i deres bistand til bestemte PA-projekter.

Hvornår kommer Danmark på banen?

MIFF har i årevis kæmpet for at stoppe bistand til terrorgrupper og terrorister som har myrdet israelere – vi har brug for din hjælp til at kæmpe videre for israelernes ret til sikkerhed i den eneste jødiske stat i verden. Nye medlemmer tilbydes GRATIS medlemskab året ud ved betaling for 2022 nu – klik HER for at blive medlem!Facebook
Twitter
Email
WhatsApp