Search
Arabere som sælger deres ejendom til jøder på Vestbredden (Judæa og Samaria) straffes af PA med fængsel på livstid og hårdt straffearbejde. (Foto: Rika Greenberg)

– Salg af ejendom til jøder er forræderi mod Jesus

MIFF har tidligere skrevet om at de palæstinensiske myndigheder (PA) som hvert år modtager flere mio. danske skatte kroner i bistand har en lov som forbyder salg af ejendom til israelere/jøder i Jerusalem – læs MIFFs artikel om det HER. MIFF gjorde også opmærksom på at grundlaget for PAs forfølgelse af palæstinensere som sælger deres ejendom til israelere/jøder er baseret på artikel 114 i den jordanske straffelov (1960) fra den gang området var under jordansk kontrol. Den oprindelige jordanske lov slog fast at en person som forsøger at svække enhver del af det jordanske territorium for at knytte det til en fremmed stat vil blive straffet med mindst fem års hårdt straffearbejde. PA har adopteret loven.

Ifølge PAs lov er salg af ejendomme til israelere/jøder religiøs overtrædelse mod islam og kristendommen
Palestinian Media Watch (PMW) som igennem flere år nøje har fulgt de palæstinensiske medier understreger at PAs præsident Mahmoud Abbas selv bekendtgjorde beslutningen i 2014 om at: – Palæstinensere som overfører, sælger eller udlejer ejendom til et fjendtligt land eller dets borgere straffes med fængsel på livstid med hårdt straffearbejde.

PA slår også fast at salg af ejendom til israelere/jøder er en religiøs overtrædelse mod islam. I PAs officielle avis PA daily som de danske skatteydere også er med til at finansiere via det faste generelle million bidrag som Danmark hvert år giver PA, skriver avisens faste kristen-palæstinensiske skribent, Muwaffaq Matar som desuden er medlem af Fatah Revolutionary Council at “kristne palæstinensere har forstået faren ved jødeisering” og “derfor betragter de salget af palæstinensisk land til de israelske racistiske kolonialistiske besættere og bosættere som et forræderi mod Jesus.” Skribenten mener åbenbart at Israel er hellig kristent land og derfor vil det blive “urent” når det sælges til jøder (læs et længere uddrag på engelsk HER).


“JUL – DEN MENNESKELIGE SPIRITUELLE NATIONALISME”

”JESUS, FRED VÆRE MED HAM, var EN PALÆSTINENSER, DER BLEV FØDT I BETLEHEM, OG I SIT LIV PRÆDIKEDE HAN FOR KÆRLIGHED OG FRED MELLEM FOLKET I SIT HJEMLAND. HAN BLEV KORSFÆSTET OG DEREFTER OPREJST I JERUSALEM, ALLAHS BY. BETLEHEM, JESU FØDESTED OG DEN HELLIGE GRAVS KIRKE I JERUSALEM, PALÆSTINAS EVIGE HOVEDSTAD, VIL BEGGE FORTSÆTTE MED AT EKSISTERE, SÅ LÆNGE HIMLEN ER BLÅ OM DAGEN…
DE KRISTNE PALÆSTINENSERE HAR FORSTÅET FAREN VED JØDEISERING AF DERES EKSISTENS OG DERES HELLIGE STEDER… DE VED OGSÅ, AT DET ZIONISTISKE PLOT IKKE KUN ER BEGRÆNSET TIL JØDeISERING AF DE MUSLIMSKE PALÆSTINENSeres HELLIGE STEDER…
DERFOR BETRAGTER DE SALGET AF PALÆSTINENSISK LAND TIL DE ISRAELSKE RACISTISKE KOLONIALISTISKE BESÆTTERE OG BOSÆTTERE SOM ET FORRÆDERI MOD JESUS. DE mener, ​​AT DEN som GØR DET… IKKE ER BERETTIGET TIL AT REPRÆSENTERE KIRKEN ELLER NOGEN KRISTEN BORGER I PALÆSTINA.”

[OFFICIELT PA-DAily AL-HAYAT AL-JADIDA, 27. DECEMBER 2020]

Muslimske palæstinensere ser hele Israels land som værende hellig muslimsk land, og derfor har PA’s stormufti og Fatwa-rådet advaret om, at et sådant salg ikke kun er imod PAs lov, men også er imod islamisk lov: ”Enhver, der sælger palæstinensisk ejendom/land til fjenden [er] en forræder af Allah og hans sendebud, hans religion og hjemland” [Official PA TV, 23. oktober 2014]

Stormuftien gentog budskabet i 2020 under konferencen; The Deal of the Century and Giving Lands to the Enemy From a Religious Perspective, her sagde han, at “landet” er “den islamiske nations ejendom.” Han understregede også at enhver som sælger ejendomme/land til “fjenden”, skal udstødes og advarede om, at vedkommende ikke ville blive begravet på en muslimsk begravelsesplads:

”Angående salg af land eller at give den til fjenden har [PA stor Mufti] Sheikh Hussein sagt, at det er forbudt at sælge land til okkupationen eller at lette processen af købet gennem mæglere og lignende, da det land er en islamisk waqf (dvs. en ubestridelig religiøs beslutning ifølge islamisk lov) og er DEN [ISLAMISKE] NATIONs ejendom, og det er derfor forbudt at overføre den til fjenden, fordi det vil føre til bortvisning af muslimerne fra deres land. Han forklarede, at den, der sælger [land], og af hvem det er bevist – er det forbudt at handle med ham ved køb eller salg, og hvis han dør, vil han ikke blive renset og ikke blive begravet på en muslimsk begravelsesplads.”

[Officielt PA-daily Al-Hayat Al-Jadida, 6. marts 2020]

PAs lov mod salg af ejendomme til jøder
I PAs lov står der at den som forsøger at sælge ejendomme til jøder vil blive idømt fem års hårdt straffearbejde, den som gennemfører salg af ejendomme til jøder, vil blive straffet med fængsel på livstid med hårdt straffearbejde. PA-embedsmænd har sågar instrueret PAs politi om at “tage de strengeste skridt mod enhver, mod hvem det kan bevises at vedkommende i hemmelighed har solgt eller overført land til besættelsen eller har samarbejdet om salget.” [Officielt PA-Daily Al-Hayat Al-Jadida, 19. februar 2020]

Et palæstinensisk studie gennemført i 2018 viste at 87,8 procent af de adspurgte omtaler palæstinensere som sælger ejendom/land til jøder som «forrædere», mens 9,1 procent omtaler dem som «korrupte/foragtelige/ikke-patriotiske».

Samme PA-taktik i Øst-Jerusalem
Truslerne fra Fatah følger vanlig historisk revisionisme fra PAs side. Ved at erklære de 360.000 palæstinensere som bor i Øst-Jerusalem, så mener Fatah det beviser at «der ikke findes tvivl om at Jerusalem i højeste grad er en arabisk, palæstinensisk og islamisk by».

Fatah udelader vigtige demografiske fakta i sine påstande:

  1. Den britiske folketælling fra 1922 viser at jøderne udgjorde flertallet (flertal i forhold til muslimer og kristne tilsammen) i Jerusalem i mindst 100 år. Ifølge folketællingen var 33.971 af Jerusalems 62.578 indbyggere jøder.
  2. Efter frigørelsen af Jerusalem i 1967 udgjorde jøderne 74 procent af byens befolkning.
  3. Ved udgangen af 2018 boede knap 565.000 jøder i Jerusalem og 350.000 arabere – af dem bor 220.000 i det Fatah definerer som Øst-Jerusalem.
Britisk folketælling af indbyggerne i Jerusalem (1922). Skærmdump fra PMW: https://palwatch.org/page/18425

PAs lov er racistisk
Uafhængigt af demografiske fakta er det klart at PAs lov, som forbyder salg af ejendom/land til jøder, er fundamentalt racistisk. I apartheid Sydafrika var sorte sydafrikanere «afskåret» fra at eje 93 procent af ejendommene i landet. PA forbyder arabere at sælge ejendom/land til jøder på alle områder som PA gør krav på – det gælder ikke blot områder som kontrolleres af PA – men også i Område C på Vestbredden (Judæa og Samaria) og i Jerusalem, som er under israelsk kontrol.

Danmark hjælper PA med at overtræde loven:
Læs; EU og Danmark har i årevis givet millioner til ulovlige PA-byggerier i Område C på Vestbredden (Judæa og Samaria).

Dansk bistand misbruges af PA til opildning af terror mod israelere:
Læs MIFFs artikler om hvordan dansk bistand til palæstinenserne misbruges af PA til at opildne til terror mod israelere – eksempelvis ved at udbetale terrorløn til terrorister med israelske liv på samvittigheden og udgivelse af jihad skolepensum som opfordrer palæstinensiske skolebørn til at ofre deres liv i jihad mod israelere.

Kæmpe sejr for MIFF i Norge – vores informationsarbejde bidrog til at den norske regering har skåret 30 mio. NOK i bistand til PA – hvad med Danmark?
Læs også; Vigtigt gennembrud for MIFF i Norge: 30 millioner NOK i nedskæringer lægger pres på palæstinenserne og hvorfor Danmark burde følge Norge og gøre det samme.

Hvis du også synes det er på tide at sige NOK ER NOK! Så hører du hjemme i MIFF!
Meld dig ind i MIFF HER.

Giv en gave til MIFF HER.
Følg og Like MIFF på Facebook HER.

Følg MIFF på Instagram HER.
Følg MIFF på Twitter HER.
Læs MIFFs artikler på miff.dk HER.
Hjælp MIFF ved at anbefale os til familie og venner – læs mere om MIFF HER
Tak for din støtte til MIFFs arbejde for Israel!
Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp