Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Danmark blandt 10 lande som stemte imod FN godkendt Durban-resolution

Det tog MIFF over 3 måneder at få Udenrigsministeriets svar på hvilke NGO'er får dansk bistand og hvor meget de får. (Foto: Helsingør, 27 April 2013, https://web.archive.org/web/20161028134122/http://www.panoramio.com/photo/95696242)
Danmark var blandt de 10 lande som stemte NEJ til vedtaget antisemitisk Durban resolution i FN's menneskerettighedsråd (UNHRC) den 11. oktober 2021.

MIFF satte igennem længere tid fokus på FN’s antisemitiske Durban IV konference. Her er noget af det som MIFF tidligere har skrevet om konferencen:

I 2001 afholdt FN en såkaldt «verdenskonference mod racisme» i Durban, Sydafrika. Konferencen blev præget af intolerance, antisemitisme og grundløse anklager mod verdens eneste jødiske stat. «Fra 2001 og frem er Durban-processen blevet brugt til at promovere racisme, intolerance, antisemitisme, Holocaust-benægtelse, undergrave ytringsfrihed og Israels ret til at eksistere,» skriver UN Watch på sin faktaside – læs HER.

MIFF har igennem flere år samarbejdet med UN Watch – læs mere om dem HER.

MIFF opfordrede også til at underskrive UN Watch protest mod dansk deltagelse ved Durban IV HER (teksten er på engelsk).

I 2009 holdt FN Durban Review Conference, og i 2011 blev en tredje konference holdt for at markere tiårsdagen for Durban-erklæringen. Det planlagte topmøde 22. september 2021, forud for FNs generalforsamling og 20 år efter første Durban-konference, hedder således Durban IV.

Den 8. august sendte MIFF følgende spørgsmål til det danske udenrigsministerium:

Vil Danmark deltage i FNs racisme-konference i september?

Hvis Danmark siger ja til at deltage, hvorfor vælger man da en anden linje end vores nærmeste allierede i Europa?

Efter to rykkere for svar modtog MIFF følgende svar den 9. september:

“Tak for din henvendelse. Danmark har endnu ikke truffet beslutning om deltagelse i højniveaumødet for tyveårsdagen for Durban Erklæringens Handlingsprogram.”

MIFF fulgte udviklingen tæt – dagligt kom der meldinger om at flere og flere lande sagde NEJ til at deltage ved FN’s antisemitiske Durban IV konference. Danmark kom ikke med en officiel udmelding, men der kom rygter om at Danmark i sidste øjeblik besluttede ikke at deltage – eksempelvis Tweetede Sørgen Espersen (DF) (se nedenfor) om det. Derfor spurgte MIFF Udenrigsministeriet om de kunne bekræfte rygterne, men vi modtog aldrig et svar.

Det endte med at 38 lande – inkl. Danmark og Sverige sagde NEJ til at deltage i FN’s antisemitiske Durban IV konference – læs mere HER.

Trods bred international modstand mod FN’s Durban IV konferencen, godkendte FN’s Menneskerettighedsråd deres antisemitiske Durban resolution den 11. oktober 2021 med 32 lande som stemte JA mod 10 lande – blandt dem Danmark som stemte NEJ efter Storbritannien opfordrede til afstemning ved navneopråb og forhindrede tekstens forventede passage ved konsensus.

”Racisme bør tackles i alle dens former og desværre har FN i alt for lang tid nedprioriteret antisemitisme. Det må soppe,” sagde Storbritanniens FN repræsentant Simon Manley til UNHRC som består af 47 medlemslande, UNHRC afsluttede sin 48. session i Genève, skriver avisen Jerusalem Post.

Israel havde arbejdet bag kulisserne for at få UNHRC’s medlemslande til at stemme NEJ til resolutionen der stemmes om hvert andet år. Og nægte at lade resolutionen blive godkendt ved konsensus. Israel er ikke et medlemsland og kunne derfor ikke opfordre til afstemning.

Til at starte med var de UNHRC-medlemslande som i sidste måned havde boykottet FN’s generalforsamlingsbegivenhed i New York hvor 20-årsdagen for den omstridte verdenskonference mod racisme, afholdt i Durban Sydafrika i 2001 blev fejret, modvillige til at tage et lignende standpunkt mod resolutionen.

I går valgte følgende 10 medlemslande at stemme NEJ til resolutionen: Østrig, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Polen, Ukraine og Storbritannien.

Yderligere undlod følgende 5 lande at stemme: Bulgarien, Japan, Marshalløerne, Republikken Korea og Uruguay.

Storbritanniens repræsentant Manley sagde, at hans land var forpligtet til målene i resolutionen og Durban-konferencen, når det gælder bekæmpelse af racisme, racediskrimination, fremmedhad og beslægtet intolerance; “Diskriminering af enhver art har ingen plads i samfundet, og vi vil fortsat behandle alle former for diskrimination med samme alvor,” sagde Manley.

Storbritannien, forklarede Manley, var et af de første lande til at ratificere den internationale konvention om afskaffelse af racediskrimination og har været aktiv i spørgsmål vedrørende racisme i FN.

Storbritannien er imidlertid imod de mange henvisninger til den oprindelige Durban-konference i 2001, “givet de historiske bekymringer over antisemitisme,” sagde Manley.

Manley understregede at Storbritannien heller ikke kan acceptere henvisningerne til den oprindelige Durban Review Conference i 2001 eller det positive sprog hvormed 20-årsdagen for Durban blev hilst velkommen i New York.”

Manley forklarede at Storbritannien var blandt de ​​”knap 40 lande som” havde “besluttet ikke at deltage” ved arrangementet i New York.

”Vi mener at ​​vi alle må spørge os selv, hvorfor så mange lande valgte at holde sig væk, og hvordan vi kan komme videre. Hvis vi skal kunne skabe konsensus i fremtiden, er det klart, at vi skal gå sammen om at finde en ny tilgang,” sagde Manley på vegne af Storbritannien som er medlem af UNHRC.

“Storbritannien siger klart, at vi ikke vil deltage i fremtidige gentagelser af Durban-konferencen, mens der stadig er bekymringer over antisemitisme,” understregede Manley, da han opfordrede til afstemning ved navneopkald.

Australien som ikke er medlem af UNHRC erklærede sig enig med Storbritanniens erklæring. Gårdsdagens afstemning i UNHRC var anden gang UNHRC bekræftede Durban-konferencen.

Cuba inkluderede et afsnit som bekræftede den internationale konference i 2001, i en beslutning om en demokratisk og retfærdig orden som blev blev godkendt med 30 stemmer for, 14 stemmer imod og 3 som udlod at stemme.

Durban konferencen i 2021 frembragte et vidtrækkende dokument som fordømte racisme og blev hyldet af afrikanske lande. Men udpegede også Israel, som modstandere af erklæringen har forklaret forbinder den jødiske stat med racisme, selvom erklæringen fordømte antisemitisme.

Et indledende udkast til Durban-konferencen i 2001 havde oprindeligt forsøgt at sidestille zionisme med racisme. Nogle af de tilstedeværende NGO’er holdt sideløbende begivenheder hvor Israel blandt andet blev beskyldt for folkedrab og det blev diskuteret om ikke Holocaust mod jøderne under Anden Verdenskrig egentlig var berettiget.

Zions Vises Protokoller blev solgt under Durban konferencen i 2001. Zions Vises Protokoller er et falsum som blev skrevet af den russiske zars efterretningstjeneste i slutningen af 1800-tallet. Inspirationen bag var blandt andet et satirisk skrift skrevet af franskmanden Maurice Joly. Formålet med protokollerne var at retfærdiggøre styrets jødeforfølgelser. I protokollerne miskrediteres jøderne ved at påstå at der eksisterer en jødisk sammensværgelse om at overtage verdensherredømmet. Adolf Hitler troede også på konspirationen. Protokollerne var således med til at danne grundlag for den nazistiske ideologi. Protokollerne er skrevet på en måde så læseren skal tro at det er et internt jødisk dokument. I nogle lande – især i Mellemøsten, udgives og sælges Zions Vises Protokoller stadig som et autentisk værk. Læs mere HER.

Senere Durban dokumenter indeholder ikke samme antisemitisme og Israel blev ikke fremhævet, men den originale tekst er ikke blevet ændret, og der henvises løbende til den. Israels FN-ambassadør takkede de lande som valgte at stemme NEJ i UNHRC.

De lande valgte at stemme “imod det sprog som refererer til Durban-processen som gentagne gange er blevet besmittet med antisemitisme. Israel står fast på sin forpligtelse til at bekæmpe alle former for racisme og diskrimination og fremme tolerance og lighed” Tweetede Israels FN-ambassadør.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem