Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S) (Foto: Socialdemokratiet)

Er Danmark kommet på andre tanker i FN?

MIFF samarbejder med UN Watch om international underskriftkampagne for Israel
UN Watch er netop i gang med en global kampagne for at få folk til at sige NEJ til den absurde forskelsbehandling som Israel udsættes for i FN. I Danmark og Norge har MIFF samarbejdet med UN Watch om at få skandinaverne på banen. I skrivende stund har 764 danskere og knap 1000 nordmænd sat deres underskrift på at nok er nok!

Vi vil gerne have endnu flere danskere til at sige stop for FNs hykleri mod Israel – klik HER for at underskrive protesten som er stillet til Danmarks Udenrigsminister, Jeppe Kofod. Husk at dele protesten – tak for jeres støtte!

Det betaler sig at sige fra overfor det som sker i FN. UN Watch bemærker at der i år er sket fremskridt og at landenes støtte til de anti-israelske resolutioner som hvert år vedtages ved FN’s Generalforsamling er faldende. Men vi har langt vej endnu – der sker fortsat stor forskelsbehandling af Israel i FN regi. Læs mere i det følgende…

Tyskland, Østrig og Bulgarien ændrede for første gang deres stemmer og modsatte sig de årlige resolutioner som vedtages mod Israel. Stemmerne bruges til at forny mandatet for Komitéen for udøvelse af det palæstinensiske folks umistelige rettigheder, komiteen består af 25 lande og er et af ​​FNs mest berygtede anti-israelske organer. Læs mere om organet HER og HER.

2. december 2020 vedtog FNs Generalforsamling fem anti-israelske resolutioner, samtidig blev der vedtaget 0 resolutioner mod alle andre lande! Vedtagelsen skete i solidaritet med palæstinenserne i forbindelse med markeringen af 29. november 1947, hvor FN besluttede at vedtage delingsplanen (resolution 181) som delte Israel op i en jødisk stat og en arabisk stat. FN anerkendte samtidig det jødiske folks historiske ret til et et nationalt hjemland i Israel. Efter delingsplanen blev vedtaget, angreb flere arabiske stater den spæde jødiske stat (Israels uafhængighedskrig) – læs FNs delingsplan i 1947 HER. Klik HER for at læse om FNs vedtagelse af resolutionerne mod Israel i 2020.

Se stemmeresultaterne herunder (klik HER for at se alle resultater):

https://unwatch.org/un-general-assembly-targets-israel-with-5-resolutions-one-day-after-uns-palestine-day/ (Foto: skærmdump fra UN Watch)

I 2019 stemte Island og Uruguay ja, i år undlod de at stemme. I 2019 og 2020 stemte Australien, Brasilien, Canada, Tjekkiet, Colombia, Honduras, Ungarn og USA nej.

Schweiz og Slovenien stemte for første gang nej til de årlige anti-israelske resolutioner som skal forny mandatet for FN’s afdeling for palæstinensiske rettigheder. Organet beskæftiger 15 fuldtidsansatte og koster skatteyderne – også de danske skatteydere flere millioner dollars. Organet organiserer blandt andet globale anti-israelske begivenheder. Desværre var Frankrig igen ikke imod beslutningen og undlod atter at stemme.

I 2019 og 2020 modsatte Australien, Østrig, Brasilien, Canada, Tjekkiet, Danmark, Grækenland, Ungarn, Litauen og USA sig mandatet for FNs palæstinensiske division.

Uruguay ændrede sit tidligere JA til resolutionerne til nu at undlade at stemme. Der opstod oprør i landet efter UN Watch i september afdækkede Uruguays støtte til en absurd resolution mod Israel i FN’s Økonomiske og Sociale Råd hvor Israel som det eneste land blev beskyldt for at krænke kvinders rettigheder. Læs mere om det HER. Uruguays udenrigsminister Francisco Bustillo beklagede efterfølgende landets JA og fyrede ministeriets generaldirektør for politiske anliggender. Noget tyder på at Uruguay nu har ændret sin holdning til mange af de anti-israelske resolutioner som vedtages under FN’s årlige Generalforsamling.

I 2019 stemte Danmark og Norge JA sammen med Iran og Saudi-Arabien om krænkelse af kvinder i Israel!
I 2019 kunne MIFF fortælle at Danmark og Norge var blandt de lande som var gået sammen Iran og Saudi-Arabien i FN og stemte JA om krænkelse af kvinders rettigheder i Israel i FNs økonomiske og sociale råd – fuldstændig absurd med tanke på den diskrimination kvinder udsættes for i mange arabiske og muslimske lande. I Israel er kvinder ligestillet og har stemmeret på lige fod med mænd! Læs mere HER.

7. december 2020 undlod Danmark at stemme – Norge stemte JA!
Den 7. december vedtog FNs generalforsamling en af sine mange årlige resolutioner mod Israel. 153 lande (blandt dem Norge) stemte JA til krav om at Israel «ikke udvikler, producere, tester eller på anden måde anskaffer atomvåben». Seks lande stemte imod – USA, Canada, Israel, Marshall-øerne, Mikronesien og Palau. 24 lande undlod at stemme, blandt dem Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien.

Kroatien var det eneste land som gik fra at stemme JA sidste år under vedtagelse af lignende resolution til at afstå fra at stemme i år.

Der er mange gode grunde til at Israel har været nødsaget til at udvikle atomvåben.

  • Israel udviklede atomvåben efter de blev truet af Sovjetunionen og USA samtidig udtryk for at Israel ikke skulle regne med deres beskyttelse. Israel så også sine naboer bruge masseødelæggelsesvåben som eksempelvis giftgas (Irak og andre).
  • Israels atomvåben skal først og fremmest bruges som et afskrækkelsesmiddel for at forhindre modparten i at bruge masseødelæggelsesvåben mod Israel først. Hvis et land vil bruge atomvåben mod Israel først, vil skaden allerede være sket for Israels vedkommende. Fjenden må derfor forvente at Israel vil slå igen med fuld styrke. Er det kendt, eller frygtet, at Israel har mange atombomber, og mulighed for at bruge dem, vil det føre til at ingen vil våge at angribe Israel med masseødelæggelsesvåben.
  • At opgive atomvåben vil for Israels vedkommende betyde selvmord. Det ville, i bedste fald betyde at Israel bliver fuldstændig afhængig af den «nåde» som uberegnelige diktatorer ville vise (eksempelvis Iran). Det ville med stor sandsynlighed føre til at den eneste jødiske stat i verden udslettes.

Vi bør acceptere at Israel har atomvåben og samtidig modarbejde Irans udvikling af atomvåben med alle midler.

  • Iran truer verdens eneste jødiske stat med udslettelse. Det burde i sig selv være tilstrækkeligt til at stoppe Iran!
  • Iran har de seneste årtier også deltaget i en række ekstremt blodige krige, med seks- og syvcifret tabstal. Jo mere brutalt man er villig til at optræde, jo lavere tærskel er der for at man tyr til at bruge atomvåben.
  • I religionen som ayatollaherne i Iran bekender sig til, er der dommedagsprofetier om at naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Når mennesker med den tro og opfattelse får adgang til atomvåben, er der overhængende fare for at de vil mene tiden er inde til at opfylde deres blodige dommedagsprofetier mod Israel og det jødiske folk. Det bør under ingen omstændigheder være den slags mennesker som har adgang til at trykke på den røde knap!

Læs mere her på norsk: Hvorfor er israelerne imod at andre lande får atomvåben når de selv har det?

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp