Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Se hvad Partiet Klaus Riskær Pedersen svarer på MIFFs spørgsmål om Danmark og Israel

Rolf Gøtze - Folketingskandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen - har svaret på vores spørgsmål (Foto: privat)
Rolf Gøtze - Folketingskandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen - har svaret på vores spørgsmål (Foto: privat)
Partiet Klaus Riskær Pedersen går ind for samarbejde og dialog med andre lande og udenlandske organisationer - også Israel. Anerkendelse af Palæstina som stat skal betinges af en fredsaftale - og i øvrigt støtter partiet israelsk suverænitet of Golanhøjderne.

Til vores rundspørge har vi fået følgende svar fra Rolf Gøtze, partiets sikkerheds, forsvars samt udenrigspolitiske ordfører.

Spørgsmål 1: Nationalstaten Israel

Israel blev oprettet som et nationalt hjemland for jøder, som FNs delingsplan fra november 1947 også lagde op til. De fleste jøder i Israel er flygtninge og efterkommere af flygtninge, ikke mindst fra de arabiske lande. Vi har en moralsk pligt til at støtte et jødisk hjemland, sagde USAs tidligere præsident Barack Obama. Støtter partiet det jødiske folks ret til sin egen nationalstat?

Svar: Det jødiske folk har, som alle andre registrerede folkeslag, naturligvis ret til egen nationalstat. 


Spørgsmål 2: “High-tech” samarbejde DK-Israel

På en række højteknologiske områder (IT, medicin, cybersikkerhed, vand, vedvarende energikilder – bare for at nævne nogle eksempler) er Israel blandt de fremmeste i verden. Der er allerede samarbejde mellem israelske og danske aktører. Støtter partiet et endnu tættere økonomisk og teknologisk samarbejde mellem Danmark og Israel?

Svar: Israel har opnået imponerende fremskridt inden for de nævnte områder og bl.a. TEVAS, samt flere IT virksomheder og i forhold til cybersikkerhed, er Israel langt fremme. Vi anser Israel som en helt naturlig samarbejdspartner på disse områder og gerne tættere end i dag.


Spørgsmål 3: Samarbejdet DK-Israel i energisektoren

Israel har opdaget store naturgasforekomster i sin økonomiske zone i Middelhavet og indgået forpligtende samarbejde med eksempelvis Egypten. Støtter partiet øget dansk samarbejde med Israel i energisektoren?

Svar: At Israel har indgået aftale med Egypten viser de tværkulturelle samarbejdsmuligheder i området, hvilket vi stærkt anbefaler at udvikle yderligere, til gavn for hele regionen. Danmark er særdeles stærk på energisektoren og ser også her et naturligt øget samarbejde med Israel. Spørgsmål 4: Boykot

Støtter partiet nogen som helst former for boykot af et andet land? I så fald, hvilke lande, og er Israel på listen?

Svar: Vi støtter par se ikke boykot af andre lande, da dette sætter mulighed for dialog i stå. Såfremt lande er agressorer og angriber andre lande, enten direkte, via terror, cyberangreb o lign. kan vi vælge at tilslutte os FN resulotioner overfor disse lande. Spørgsmål 5: BDS bevægelsen

Angela Merkels parti (CDU) har i 2016 erklæret alle former for Israel-boykot for antisemitisk. I 2018 har sikkerhedstjenesten ved Berlins politi konkluderet, at BDS bevægelsen (Boycott-Divest-Sanction) er antisemitisk, og kulturordfører for Berlins Venstre Parti, Klaus Lederer – har vurderet, at BDS er “strukturel antisemitisme.” Canadas premierminister, Justin Trudeau, har i 2019 sagt, at BDS bevægelsen er antisemitisk. Er partiet enig i den vurdering af BDS bevægelsen?

Svar: BDS bevægelsen har til formål at boykotte alle former for samhandel, samt politisk interageren med Israel. Dette støtter vi naturligvis ikke!Spørgsmål 6: FNs behandling af Israel

Forrige og nuværende FN generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres samt Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen har påpeget at Israel bliver uretfærdigt behandlet i FN-systemet. Er partiet enig i den vurdering?

Svar: FN systemet skal radikalt omorganiseres, således de er tilpasset den moderne virkelighed. I dag sidder der lande i udvalgsposter som har politisk interesse i at isolere Israel. Dette støtter vi naturligvis ikke.Spørgsmål 7: PA (Palæstinensiske selvstyremyndigheder)

Danmark er en økonomisk bidragsyder til palæstinensiske selvstyremyndigheder (PA). PA belønner og hædrer deltagelse i målrettede angreb mod israelske civile, eksempelvis ved at give løn til fangere, ved at skoler og idrætsturneringer bliver opkaldt efter angriberne samt ved hæder i officielle medier. Mener partiet, at Danmark bør bruge økonomisk pres for at få PA til at standse belønning og hyldest af terrorister?

Svar: Alle former for støtte der misbruges til politisk agiteren for voldelige tiltag mod andre / andre nationer, er uforenlige med vores holdninger på området. Politisk pres eller direkte fjernelse af tilskud vil være naturligt tiltag. Vi støtter en to stats løsning, hvor begge parter klart anerkender retten til den anden parts eksistens, samt politisk samt direkte samarbejde for naturligt fredeligt samarbejde.Spørgsmål 8: Hamas

Hamas-charteret fra 1988 udtrykker længsel mod en tid, hvor naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Det nye Hamas-dokument fra 2016, som ikke erstatter charteret, sigter mod en fuldstændig frigørelse af «Palæstina», fra Jordanfloden til Middelhavet, således at Israel forsvinder. Støtter partiet kontakt/dialog med Hamas-regimet i Gaza-striben?

Svar: Som tidligere anført ingår vi altid helst i dialog, også med modstandere af hvad vi finder ret og rimeligt. Det er er demokratisk princip vi ikke går på kompromis med. Af samme årsag vil vi også indgå i dialog med Hamas, upåagtet deres aktioner p.t. for igennem dialog at lægge både politisk og økonomisk pres. Spørgsmål 9: Kriterier for at støtte NGO’er

Danmark yder økonomisk støtte til palæstinensiske og israelske NGO’er for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. I 2017 blev Danmark klar over, at nogle af de støttede NGO’er ikke agerede i overensstemmelse med danske mål for udviklingssamarbejde. NGO’erne modarbejdede eksempelvis en to-statsløsning, de støttede BDS og havde forbindelser til terrorister. Støtte-kriterierne er derfor blevet præciseret, og færre NGO’er modtager støtte. Støtter partiet de ændrede støttekriterier?

Svar: Absolut! Vi støtter som tidligere anført netop ikke aktiviteter der strider imod fredelige mål.Spørgsmål 10: UNRWA

Efterkommerne af palæstinensiske flygtning fra 1948 bliver gennem UNRWA behandlet på en helt anden måde end alle andre flygtninge i verden gennem FNs Højkommissær for flygtninge. Støtter partiet, at Danmark arbejder for at få den praksis ændret?

Svar: En flygtning er en flygtning, uanset årstal og geografi. Det er krigs omstændingerne i et givent land, der definerer om man er flygtning eller ej og det skal være på lige vilkår for alle i hele verden. Denne definition vil vi arbejde for i FN.Spørgsmål 11: Anerkendelse af Palæstina som stat?

Gældende international lov præciserer, at der skal være en fredsaftale mellem Israel og den anerkendte palæstinensiske leder, før der kan gives anerkendelse til “Staten Palæstina”. En lang række lande har dog allerede anerkendt Palæstina som stat. Og adskillige danske politikere har ønsket, at også Danmark (gerne men ikke nødvendigvis sammen med hele EU) fraviger betingelsen om, at fredsaftalen skal gå forud for anerkendelsen. Støtter partiet anerkendelse af “Staten Palæstina” uden fredsaftale?

Svar: Nej, vi kan ikke støtte en anerkendelse uden en fredsaftale, der sikrer begge parter ligeligt. Derfor skal der også være et nyt Hamas charter, der klart og entydigt accepterer fredelig sameksistens med staten Israel og begge parter skal underskrive et charter med klare målsætninger for fredelig sameksistens og gerne samarbejde fra politisk niveau til gadeplan. Israel skal samtidig underskrive et fuldstændigt stop for yderligere udbygning af bosættelser i de besatte områder og evt. tilbagetrækning for visse dele af disse områder skal diskuteres. 
Partiet tilføjer om Golanhøjderne

Vi støtter Israels ret til Golan højderne, da de er af strategisk militær betyding for Israls sikkerhed.


Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem