Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Se hvad KristenDemokraterne (KD) svarer på MIFFs spørgsmål om Danmark og Israel

Stig Grenov, Landsformand for Kristendemokraterne (fotograferet af Peter Dahlerup, og modtaget fra partiet)
Stig Grenov, Landsformand for Kristendemokraterne (fotograferet af Peter Dahlerup, og modtaget fra partiet)
Kristendemokraterne er særdeles interesseret i et konstruktivt samarbejde med Israel. KD går ind for en fredsløsning med palæstinenserne, som opnår international anerkendelse, fred og sikkerhed. Og i øvrigt går partiet ind for, at Danmark snarest skal flytte sin ambassade til Vest-Jerusalem.

Til vores rundspørge har vi fået følgende svar fra KD – KristenDemokraternes Landsformand, Stig Grenov, og Partiets internationale Sekretær, Michael Jensen.

Spørgsmål 1: Nationalstaten Israel

Israel blev oprettet som et nationalt hjemland for jøder, som FNs delingsplan fra november 1947 også lagde op til. De fleste jøder i Israel er flygtninge og efterkommere af flygtninge, ikke mindst fra de arabiske lande. Vi har en moralsk pligt til at støtte et jødisk hjemland, sagde USAs tidligere præsident Barack Obama. Støtter partiet det jødiske folks ret til sin egen nationalstat?

Svar: KD støtter det jødiske folks ret til sin egen nationalstat – Israel.


Spørgsmål 2: “High-tech” samarbejde DK-Israel

På en række højteknologiske områder (IT, medicin, cybersikkerhed, vand, vedvarende energikilder – bare for at nævne nogle eksempler) er Israel blandt de fremmeste i verden. Der er allerede samarbejde mellem israelske og danske aktører. Støtter partiet et endnu tættere økonomisk og teknologisk samarbejde mellem Danmark og Israel?

Svar: KD støtter det nuværende tætte forsknings og handelssamarbejde med Israel, og ser det gerne videreudviklet.


Spørgsmål 3: Samarbejdet DK-Israel i energisektoren

Israel har opdaget store naturgasforekomster i sin økonomiske zone i Middelhavet og indgået forpligtende samarbejde med eksempelvis Egypten. Støtter partiet øget dansk samarbejde med Israel i energisektoren?

Svar: KD støtter øget energisamarbejde med Israel.


Spørgsmål 4: Boykot

Støtter partiet nogen som helst former for boykot af et andet land? I så fald, hvilke lande, og er Israel på listen?

Svar: KD har ingen politik om boykot af lande. Israel vil under ingen omstændigheder være en del af en evt. boykot.


Spørgsmål 5: BDS bevægelsen

Angela Merkels parti (CDU) har i 2016 erklæret alle former for Israel-boykot for antisemitisk. I 2018 har sikkerhedstjenesten ved Berlins politi konkluderet, at BDS bevægelsen (Boycott-Divest-Sanction) er antisemitisk, og kulturordfører for Berlins Venstre Parti, Klaus Lederer – har vurderet, at BDS er “strukturel antisemitisme.” Canadas premierminister, Justin Trudeau, har i 2019 sagt, at BDS bevægelsen er antisemitisk. Er partiet enig i den vurdering af BDS bevægelsen?

Svar: KD er ikke bekendt med BDS bevægelsen, men ud fra ovenstående udsagn fra vores kristendemokratiske søsterparti i Tyskland, vil vi som udgangspunkt tilslutte os en sådan vurdering.


Spørgsmål 6: FNs behandling af Israel

Forrige og nuværende FN generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres samt Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen har påpeget at Israel bliver uretfærdigt behandlet i FN-systemet. Er partiet enig i den vurdering?

Svar: Der bliver klart stillet uforholdsmæssigt større krav til Israel end andre stater pga. af landets størrelse og jødiske befolkningssammensætning. KD mener, at alle FNs lande skal stå til ansvar for de konventioner de har underskrevet uanset størrelse og etnisk sammensætning.


Spørgsmål 7: PA (Palæstinensiske selvstyremyndigheder)

Danmark er en økonomisk bidragsyder til palæstinensiske selvstyremyndigheder (PA). PA belønner og hædrer deltagelse i målrettede angreb mod israelske civile, eksempelvis ved at give løn til fangere, ved at skoler og idrætsturneringer bliver opkaldt efter angriberne samt ved hæder i officielle medier. Mener partiet, at Danmark bør bruge økonomisk pres for at få PA til at standse belønning og hyldest af terrorister?

Svar: Danske bidragskroner skal alene gå til at skabe håb og fremtid for civilbefolkningen i de palæstinensiske selvstyreområder. KD vil sikre, at danske skattekroner ikke misbruges i politisk øjemed. KD er af den overbevisning, at Hamas er en terrororganisation, der under ingen omstændigheder må få del i dansk støtte.


Spørgsmål 8: Hamas

Hamas-charteret fra 1988 udtrykker længsel mod en tid, hvor naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Det nye Hamas-dokument fra 2016, som ikke erstatter charteret, sigter mod en fuldstændig frigørelse af «Palæstina», fra Jordanfloden til Middelhavet, således at Israel forsvinder. Støtter partiet kontakt/dialog med Hamas-regimet i Gaza-striben?

Svar: KD støtter under ingen omstændigheder Hamas. KD vil ikke afskrive sig muligheden for at tale med grupperingen, hvis det kan åbne op for en bedre fremtid for de mange civile eller en afspænding mellem Gazastriben og Israel.


Spørgsmål 9: Kriterier for at støtte NGO’er

Danmark yder økonomisk støtte til palæstinensiske og israelske NGO’er for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. I 2017 blev Danmark klar over, at nogle af de støttede NGO’er ikke agerede i overensstemmelse med danske mål for udviklingssamarbejde. NGO’erne modarbejdede eksempelvis en to-statsløsning, de støttede BDS og havde forbindelser til terrorister. Støtte-kriterierne er derfor blevet præciseret, og færre NGO’er modtager støtte. Støtter partiet de ændrede støttekriterier?

Svar: KD støtter de ændrede kriterier.


Spørgsmål 10: UNRWA

Efterkommerne af palæstinensiske flygtning fra 1948 bliver gennem UNRWA behandlet på en helt anden måde end alle andre flygtninge i verden gennem FNs Højkommissær for flygtninge. Støtter partiet, at Danmark arbejder for at få den praksis ændret?

Svar: KD vil arbejde for en ændring af denne praksis. De nuværende efterkommere har ingen tilhørsforhold til de landsbyer deres bedsteforældre forlod. Men KD vil en varig løsning mellem Israel og de palæstinensiske områder, således at disse mennesker får mulighed for en ny tilværelse.


Spørgsmål 11: Anerkendelse af Palæstina som stat?

Gældende international lov præciserer, at der skal være en fredsaftale mellem Israel og den anerkendte palæstinensiske leder, før der kan gives anerkendelse til “Staten Palæstina”. En lang række lande har dog allerede anerkendt Palæstina som stat. Og adskillige danske politikere har ønsket, at også Danmark (gerne men ikke nødvendigvis sammen med hele EU) fraviger betingelsen om, at fredsaftalen skal gå forud for anerkendelsen. Støtter partiet anerkendelse af “Staten Palæstina” uden fredsaftale?

Svar: KD mener det vil være et brud på alle internationale konventioner at anerkende en stat, der hverken kan kontrollere sine egne grænser eller har et fungerende regeringsapparat. Det sidste er umuligt eftersom der er indbyrdes splid mellem to palæstinensiske grupperinger.


Partiet tilføjer yderligere en kommentar omkring beliggenheden for Danmarks ambassade i Israel

KD går ind for, at Danmark skal flytte sin ambassade til Vest-Jerusalem.

Læs også KDs Resolution om Israel

KDs hovedbestyrelser har vedtaget en resolution, som udtrykker partiets Israels politik med særlig henblik på Jerusalem og på fredsløsninger. Du kan læse den her.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem