Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Kirkernes Verdensråd kører en global smædekampagne imod Israel – bl.a. for dine skattepenge

Forsiden den trykte rapport (NGO-MOnitor)
Forsiden af den trykte rapport (NGO-MOnitor)
NGO Monitor har udgivet en ny rapport om Det Økumeniske Ledsager Program (EAPPI). Programmet skæmmes af den antisemitisme og dæmonisering, der kommer fra EAPPIs forældreorgan (Kirkernes Verdensråd), partnere og tilknyttede medarbejdere.

Mandag den 14. januar offentliggjorde NGO Monitor en omfattende rapport om det Økumeniske ledsager program i Palæstina og Israel – EAPPI (The Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel). De væsentlige problemer med EAPPI, som det fremgår af denne rapport, bør ses i lyset af den antisemitisme og dæmonisering, der kommer fra EAPPIs forældreorgan (Kirkernes Verdensråd), partnere og tilknyttede medarbejdere.

Hvad går EAPPI – øjensynligt – ud på?

EAPPI er organiseret og ledet af Kirkernes Verdensråd (World Council for Churches – WCC). WCC har 350 medlemskirker, svarende til 500 millioner kristne i 110 lande. Programmet har eksisteret siden 2002 og indtil videre er der sendt ca. 1800 frivillige ud i et 3-månedersophold på Vestbredden og i Jerusalem. Deltagerne får 10 dages uddannelse forud for rejsen og slutter af med en to-dages “debriefing” (efterbehandling, bearbejdning), som inkluderer træning i “advocacy” (hvordan man taler for en sag).

Deltagerne udvælges af landespecifikke, ikke-statslige organisationer (NGO’er), der kaldes nationale koordinatorer. I Danmark er Folkekirkens Nødhjælp (FKN) national koordinator. FKN rekrutterer til programmet “Bliv observatør i Palæstina – for frihed og retfærdighed” således:

Oplev Mellemøsten tæt på
Brænder du for at arbejde med menneskerettigheder? Og drømmer du om at opleve Mellemøsten tæt på? Så tag ud som observatør med Folkekirkens Nødhjælp til Palæstina i 3 måneder og oplev, hvad besættelsen og konflikten mellem Israel og Palæstina betyder for menneskene i området. Som frivillig er du en del af en international gruppe. Du er med til at dokumentere brud på menneskerettigheder, rapportere videre til relevante organisationer og til at beskytte sårbare grupper.

Krav til dig som udsendt i Palæstina – du skal:
Være over 24 år
Som person være robust
Kunne tale og skrive engelsk
Interessere dig for Israel–Palæstina konflikten
Have mod på kommunikations- og kampagnearbejde
Det er en fordel, hvis du har et aktivt netværk (forening, organisation og gerne kirke).

MIFFs kommentar:

Læg mærke til det med “kommunikations- og kampagnearbejde” og netværket.

Hvad foregår der i praksis?

Upartiskhed? – Det er svært at få øje på.

EAPPI hævder, at man overholder princippet om upartiskhed:

Princippet om upartiskhed – Vi er ikke pro-israelske eller pro-palæstinensiske, og vi tager ikke parti i konflikt. Vi arbejder for menneskerettigheder og international humanitær ret. Vi diskriminerer ikke nogen og står trofast hos de fattige, de undertrykte og de marginaliserede.

Men hvad gør man i praksis? Kort fortalt: Man udbreder anti-Israel propaganda af værste skuffe.

EAPPI og WCC holdninger
  • EAPPI udgiver “ressourcer” i form af “fakta-blade”, fotos, video’er, og publikationer, som altsammen fokuserer på palæstinensiske lidelser, men samtidig tillæger Israel hele skylden for disse, direkte eller indirekte.
  • Selv de kristnes meget dårlige situation i området giver man Israel skyld for. I pjecen “Faith Under Occupation” (Tro under besættelse) fra 2012 opfordrer EAPPI til sanktioner, økonomisk boykot og udfordring af Israel i lokale og internationale domstole.
  • WCC bekæmper kristen zionisme og kalder den “kætteri” under kristen teologi – bl.a. ved en WCC-begivenhed i 2015.
Når deltagerne vender hjem

NGO Monitors undersøgelse har derfor ikke overraskende bl.a. dokumenteret, at “når frivillige vender tilbage til deres hjemlande og kirker, deltager de i anti-israelsk politiske arbejde som boykotkampagner (BDS), og de sammenligner Israel med apartheid-Sydafrika og Nazityskland.” Blandt eksemplerne kan nævnes:

  • I maj 2016 lavede en EAPPI-aktivist en præsentation i London, hvor hun beskyldte “den jødiske lobby” for at skabe støtte til Israel blandt amerikanske, kristne evangelister.
  • Samme aktivist påstod også, at Israel “planter” knive på palæstinensere, efter at disse er blevet skudt i forbindelse med et knivoverfald (som hun mener ikke er sket).
  • En canadisk EAPPI-deltager har offentligt påstået, at israelerne ikke færdes i Vestbreddens Zone A, ikke fordi det er livsfarligt for dem (hvilket er den korrekte begrundelse), men fordi Israel ikke vil have, at isralere ser, hvad der foregår. (Det Palæstinensiske Selvstyre har fuld civil- og intern sikkerhedskontrol over zonen; deltageren synes dog at tro, at Israel har kontrol over andet end zone-grænserne).
  • En EAPPI-deltager fra UK har påstået, at Israel har en politik om at sende arabiske borgere og indehavere af israelsk opholdstilladelse til Vestbredden eller Gaza. Formålet skulle være at reducere antallet af arabere i Israel inden for 1949-våbenstilstandslinjerne.
  • Lokale, jødiske samfund har oplevet, at EAPPI-deltagere puster til antisemitismen. De vurderer, at EAPPI-deltagere ansporer fjendtligheden i Church of England imod Israel.
  • Jødiske deltagere på EAPPI-møder er blevet chikaneret.
  • NGO Monitor dokumenterer, at nogle af de nationale koordinatorer deltager aktivt i BDS og andre kampagner, som sigter mod at delegitimisere Israel. EAPPI-frivillige kalder ofte på en total boykot af Israel.

WCC har udarbejdet en evaluering af EAPPI, som tyder på gode resultater på stedet – bl.a. mindre vold og en større fornemmelse af sikkerhed blandt den lokale befolkning, når deltagerne er til stede.

Men der er åbenlyst brug for en dybtgående evaluering af, hvordan deltagerne bliver præget – og hvad der sker, når de kommer hjem. WCCs egen officielle politik er at bekæmpe antisemitisme. WCC er officielt imod sammenligninger af Israel med apartheid-Sydafrika og Nazityskland. Og WCC går ikke ind for total boykot af Israel, “kun” for boykot af bosættelserne.

Hvorfor kun palæstinenserne?

NGO Monitor (NGOM) påpeger også, at Kirkernes Verdensråd ikke har tilsvarende programmer i andre af verdens konfliktområder.

Dette valg – sammen med de mange ekstreme ytringer – er ensbetydende med et kritisk fokus på Israel, som går langt videre end den type af kritik, som rettes mod et hvilket som helst andet land.

Og dette er antisemitisk ifølge International Holocaust Remembrance Associations (IHRA) Working Definition fra 2016 – som også er vedtaget af EU i juni 2017 [dansk tekst af resolutionen].

Man kunne måske se stort på, at WCC vælger Israel-Palæstina som eneste konfliktområde at engagere sig i. Men det er meget svært at ignorere, hvordan deltagerne opfører sig efter deres ophold.

Hvad med FKN?

Med hensyn til deltagelse i BDS og lignende kan man læse NGOMs vurdering af FKN her (DanChurchAid – DCA). Og se Jan Frosts analyse af FKNs støtte til organisationen Kairos, “60 sider lang ”Christmas Alert” handler alene om den palæstinensiske kamp mod Israel“. (den 4. december 2018 på miff.dk)

Og med hensyn til et overdrevet fokus på Israel skal man lægge mærke til følgende:

Udover programmet “Observatør i Palæstina” omfatter FKNs programmer for at blive frivillig i udlandet: Malawi (Rejs til “The Warm Heart of Africa”), Nepal (Oplev den smukke natur i bjerglandet), Zambia (Bo hos lokal familie og kom tæt på en enestående kultur), en “vandretur på Vestbredden” (oplev det ukendte Palæstina – udbydes for første gang i 2019), “Palæstina i bevægelse” (i samarbejde med KFUM/K – omtalt blot som “Palæstina – Unikt indblik i livet på Vestbredden”). Så den eneste konflikt, FKNs frivillige bliver engageret i, er konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

Helt i overensstemmelse med Kirkens Verdensråds praksis.

Samarbejde og koordination med hvem?

EAPPI overholder følgende princip:

At stå sammen med lokale freds- og menneskerettighedsgrupper. Vi hjælper med at fokusere global opmærksomhed på de israelske og palæstinensiske fredsgruppers aktiviteter og derved øge deres troværdighed og evne til at arbejde for reformer.

EAPPI er ikke selv registret som NGO i Israel, men agerer gennem “Jerusalem InterChurch Center“, et samarbejde mellem fire kristne trosretninger. Det er svært at vurdere, om støtten til palæstinenserne vejer tungere end den politiske krigsførelse mod Israel. Og samme tvivl kan man have vedrørende de organisationer, som EAPPI samarbejder med. B’Tselem, Machsom Watch, Rabbis for Human Rights og Breaking the Silence er allesammen organisationer, som laver meget godt, men som desværre også bruger energi og ressourcer på destruktive angreb på Israel i stedet for at fokusere på forbedringer for palæstinensere, som ikke indebærer trusler mod Israel. (Ja, det kan lade sig gøre … læs artiklerne af Micah Goodman, bl.a. “Hvordan reducerer man besættelsen uden at ofre sikkerheden“; Einat Wilf har også nogle bud, f.eks. “Ja til besættelse, nej til bosættelserne“.)

Endelig bidrager EAPPI til en FN-arbejdsgruppe bestående af en række FN-agenturer og NGO’er, der reelt samarbejder om og koordinerer politiserede anti-israelske kampagner på Vestbredden. I denne egenskab udfører EAPPI meget administrativt arbejde, som fodrer FN-systemet. Der er en slags informationsudveksling og -genbrug fra organisation til organisation, som kun kan siges at bidrage til den løgneindustri mod Israel, som Ben-Dror Yemini har dokumenteret (se “Boykot-Israel bevægelsen – BDS – bygger på en “løgneindustri” mod Israel – og skader palæstinenserne” fra december 2018 samt video af hans præsentation (på engelsk) i København den 6. januar 2019).

Hvor kommer pengene fra?

Deltagerne betaler selv en stor del af omkostningerne, men der bruges naturligvis også mange penge i WCC og EAPPI på organisation, administration, programudvikling, materiale osv.

EAPPI modtager økonomisk støtte fra en række kilder – heriblandt mange som finansieres af skatteydernes penge og skattefradrag for donationer.

Ud over at WCC og de nationale koordinatorer bidrager, er der adskillige kirkesamfund og donorlande, som finansierer EAPPI via øremærkede donationer til nationale koordinatorer og til UNICEF – FNs “Børnefond”. Nogle donororganisationer får også bevillinger fra staten. NGOM har foretaget nogle meget udførlige analyser af pengestrømmene, ikke kun i rapporten om EAPPI, men i mange andre rapporter.

Og hvad med Folkekirkens Nødhjælp?

FKN bevilgede for årene 2017-2019 328.995 US Dollars (godt og vel 2 millioner kroner) til EAPPI. FKN får penge fra den danske stat – sandsynligvis ikke øremærket til EAPPI, men det giver ikke altid mening at forsøge at henføre penge brugt på noget til en bestemt indtægtskilde.

Hvem er NGO Monitor (NGOM)

NGO Monitor er en israelsk forskningsinstitution, der undersøger den rolle, som humanitære og ikke-statslige organisationer spiller i konflikten mellem israelere og palæstinensere – en vagthund. NGOMs rapporter er udførligt dokumenterede og fuldt søgebare på hjemmesiden.

NGO Monitor er helt uafhængig af den israelske regering; den eneste forbindelse til det israelske politiske system er, at samme system ofte anvender resultaterne fra NGOM – ligesom parlamenter i adskillige vestlige lande bruger dem, bl.a. i høringer. NGOM har “ECOSOC” status i FN, således at organisationen må deltage i relevante FN-møder og -aktiviteter.

Fordi NGOM ofte udfordrer magtfulde organisationer, som påstår at arbejde med menneskerettigheder, og som i stedet eller ved siden af bruger betragtelige ressourcer på at dæmonisere og delegitimere Israel, bliver NGOM ofte angrebet og beskyldt for uredelighed og det, der er værre. Man er nødt til at studere materialet og selv vurdere, om beskyldningerne holder vand.

Kilder, henvisninger og noter
EAPPI: The World Council of Churches’ Training Camp for Anti-Israel Advocacy” NGO Monitor. January 14, 2019.
World Council of Churches trainees use antisemitic rhetoric, advocate BDS“, Lahav Harkov, Jerusalem Post, 14 January 2019.
Report: World Council of Churches’ Flagship Project Trained 1,800 Anti-Israel Activists
David Israel, Jewish Press, 14 January 2019
World Council of Churches Trained 2,000 Anti-Israel Activists, Funded by UNICEF” JNS, 15 January 2019. JNS noterer, at Jerusalem Interchurch Center ledes af Yusuf Dahar, som er blandt forfatterne af “Kairos Palestine” dokumentet, som bygger på anti-jødisk teologi og benægtelse af jødisk historie.
EAPPI blev som nævnt oprettet i 2002 – året efter “Durban konferencen om racisme,” som faktisk blev til en anti-Israel hadefest. Her er MIFF Norges dækning af konferencen, af Odd Myrland, den 7. november 2001.
Og her er en lang artikel på dansk, som angiver baggrunden for Durban konferencen, og viser hvordan visse af FNs organer/institutioner er involveret i spredning af had til Israel og – både indirekte og direkte – had til jøder. “Et lille skridt“. Af Anne Bayefsky, 21. juni 2004. Oversat fra engelsk af Dan Harder.
Se også Conrad Myrlands artikel, “Smurt med dine skattepenger leder norsk teolog global svertekampanje mot Israel“. Artiklen giver eksempler på, hvordan den norske koordinator, “Kirkens Nødhjelp”, i årevis har kørt egne kampagner, som kun kan have til formål at fremme, at verdens eneste jødiske stat forsvinder.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem