Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Amnestys «rapport» forvrænger sandheden om Israel

Israels ambassadør i Norge, Alon Roth, taler under MIFFs Israel-konference i Stavanger.
At kritisere er demokratisk. At dæmonisere er forkert. At vanære – er en synd, skriver Israels ambassadør i Norge, Alon Roth.

Israels ambassadør i Norge Alon Roth svarer i sit indlæg i avisen Aftenposten på Amnestys anklage om apartheid. MIFF har fået tilladelse til å publicere indlægget. Forkortet utgave stod på trykk i Aftenposten 17. februar 2022:

«at kritisere er demokratisk. At dæmonisere er forkert. at vanære – er en synd.

Amnestys «rapport» holder sig til de to sidstnævnte. Den vanærer mindet mindet af flere millioner mennesker som led en forfærdelig skæbte under apartheid og ekskludering, og den dæmoniserer ved at forvrænge virkeligheden, fakta og sandheden om Israel. Som nazisternes propagandaminister Josef Goebbels sagde – «Når en løgn bliver gentaget længe nok, ofte nok og
stærkt nok, så bliver den til sandhed». 

I Demokrati-indekset udført af Economist Intelligence Unit for 2021 klatrede Israel op til en 23-plads – Israel er således højere placeret end mange vestlige demokratier. For at illustrere den forvrængede sandhed, vil jeg gerne invitere jer til at se Israel, rejs derned eller læs min artikel – oplev ved selvsyn at i Israel, i skarp kontrast til den forvrængende «rapport», råder INKLUDERING: Jøder, muslimer, kristne, bahaier og andre – arbeider sammen på hospitaler, offentlige arbejdspladser, i diplomatisk tjeneste, universiteter, forskning, kultur, supermarkeder – overalt.

Jeg inviterer dig til at besøge Technion i Haifa, og så hvordan hundrevis af arabiske ingeniørstuderende studerer side om side med deres jødiske medstuderende, og skaber forsknings- og innovationsmirakler sammen. Er det apartheid?

Er det ikke at arbejde for INKLUDERING når Israel Innovation Authority lancerer et program på over 426 millioner kroner for at fremme højteknologi i det arabiske samfund (læs HER). Tiltaget vil skabe iværksættercentre, teknologiske acceleratorer, engleinvestorer, innovationsinkubator mm. Er det apartheid?

Jeg inviterer dig til at besøge de 3 største universiteter i Israel – Tel Aviv, Jerusalem og Beersheba, hvor du ved selvsyn vil kunne se den enorme procentandel af arabiske studerende som er fordoblet i løbet af de seneste 10 år. Er det apartheid?

Besøg Weizmann Institute for Advanced Science hvor du vil kunne møde arabiske doktorgradsstuderende bygge fremtidige gennombrud som vil forbedrede folks liv. Er det apartheid?

Jeg inviterer dig også til at se den totale inkludering i domstolene, hvor jøder og arabere præsiderer over og dømmer i de mest sensitive sager vi har –  indenfor retsstatens rammer. Eksempelvis, sendte en arabisk dommer den israelske ekspræsident i fængsel. Er det apartheid?

Jeg inviterer dig til at se arabiske og jødiske familier sidde sammen på strandene i løbet af weekenderne og varme sommeraftener, på restauranter og kaffebarene i de mangfoldige byer. Er det apartheid?

Jeg inviterer dig til at undersøge hvorvidt araberne i Judæa og Samaria (Vestbredden) kan henvende sig til det israelske retssystem, inkl. Højesteret. Du vil nemlig opdage at det kan de og at de har samme chance for at vinde sagen i retten – sådan skal det være.

Sammensætningen af den nuværende israelske regering vidner om et sundt og inkluderende demokrati. Israel har for tiden en mangfoldig regering med jøder og arabere, sekulære og religiøse, indvandrere, andregenerations Holocaust-overlevende, mennesker med funktionsnedsættelser og LGBT. Dagens regjering og  Knesset  gjenspeiler mangfoldet og inklusjonen som er eksempelet på Israel, mens det i andre land i vår region blir drept folk grunnet ideologi, seksualitet og religion. Læs om Israels kvindelige minister for energi som har muskelsvbind og sidder i kørestol og se den varme modtagelse hun fik af Egyptens præsident.

Israel blev etableret som det jødiske folks nationalstat i 1948 med bred tilslutning fra det international samfund og FN. Grundlaget den jødiske stat blev etableret med, er først og fremmest et demokrati. En kerneværdi i israelsk demokrati har altid været at alle borgere er lige og loven sikrer ligebehandling af alle borgere samt garanterer grundlæggende friheder for alle. Alle israelske borgere har stemmeret, ytringsfrihed og religionsfrihed – blot for at nævne nogle af de frihheder som alle Israels borgere har. Israel er stolt over at have en fri presse og en stærk højesteret. Israels demokratiske værdier er nedfældet i Uafhængighedserklæringen og i de grundlæggende love. På et kommunalt niveau anerkender Israel femten forskellige religiøse grupper, Israel tager sig af deres traditioner og festivaler og beskytter deres tilbedelsessteder. På et individuelt niveau er rettighederne for enhver israeler fuldt ud beskyttet af lov og praksis. Amnestys påstand om at Israel blev grundlagt på «diskriminering» mellem jøder og arabere må derfor bæres af enten uvidenhed eller ren og skær ondskab.

Amnesty-«rapporten» er en absurd anti-israelsk rapport hvis forvrængede og oprørende påstande hovedsageligt er sammensat af en samling upålidelige og villedende usandheder, inkonsekvenser og ensidige synspunkter. «Rapporten» er et slående eksempel på plagiat med replikker og afsnit taget fra andre anti-israelske organisationer og kopiert ord for ord. Som Goebbels sagde – «Når en løgn bliver gentaget længe nok, ofte nok og stærkt nok, så bliver den til sandhed». 

Amnestys «rapport» fremstiller Israel og dets ledere som rendyrket ondskabsfulde, kritiserer Israel på en måde som intet andet land bliver, og forsøger at undergrave Israels grunnlæggende ret til at eksistere. Hele vejen igennem støtter den anklager fra en terrororganisation som Hamas og undlader at ytre et eneste ord mod verdens mest korrupte og autoritære regimer som Syrien eller Iran. Den bruger dobbeltmoral og dæmonisering mod Israel for at delegitimere den. Det er de eksakte komponenter i moderne antisemitisme ifølge International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en organisation som Norge (også Danmark) er medlem af og støtter. Amnesty er en stemme i et kor som opildner til had. Amnesty bruger israelsk demokrati og interne kritiske stemmer til at angriber demokratiet.

Vi INKLUDERER i Israel. Ikke EKSKLUDERER som Apartheid gør. Det er realiteter og fakta. Kom og se virkeligheden, konteksten, sandheden. Vi vil fortsætte med at fremme inkluderende fred i Israel og regionen.»

– Ambassadør Alon Roth, Israels ambassade, Oslo.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem