Ultraortodoks jøde på tur med klapvogn i den ultraortodokse by Bnei Brak. (Foto: Yossi Aloni/Flash90)

Næsten 1 ud af 4 israelere vil være ultraortodokse i 2050

Ifølge israelsk studie skyldes det den høje fødselsrate blandt ultraortodokse kvinder.

Knap en fjerdedel af Israels befolkning vil være ultraortodokse jøder inden 2050, vurderer Israels National Economic Council.

I dag ligger Israels befolkning på 9,2 millioner indbyggere som forventes at vokse med 70% til knap 16 millioner inden 2050. Omkring en fjerdedel – dvs 3,8 millioner indbyggere vil være ultraortodokse, skriver Times of Israel.

Befolkningstallene peger på en fremtid hvor den jødiske andel i Israel vil ligge på omkring 80% af befolkningen, men andelen ultraortodokse vil være langt højere end tidligere. Hvis prognoserne holder, vil den ultraortodokse andel udgøre omkring en tredjedel af Israels jødiske befolkning. Den arabiske befolkning vil stige til omkring 3,24 millioner vil holde sig på omkring 20% af landets befolkning.

I dag udgør de ultraortodokse omkring 12,6% af befolkningen, det tal vil stige til 24% af den totale befolkning inden 2050, ifølge studiet.

Hovedårsagen til befolkningstilvæksten kan forklares med den højere fødselsrate blandt ultraortodokse kvinder (6,7 børn per kvinde). Det er betydeligt højere end blandt ikke-ultraortodokse jødiske familier. I 2050 vil israelere under 19 år udgøre en tredjedel af befolkningen.

Den generelt store befolkningstilvækst i Israel anslås at ville øge presset på det i forvejen meget presset israelske boligmarked yderligere. Allerede i dag er der for få boliger i forhold til behovet. Derudover vil presset på både den offentlige transport og uddannelsessystemet, som begge er meget presset i forvejen, øges yderligere.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp