Search
Israel vil sikre vandforsyning til sig selv og sine nabolande med banebrydende projekt som leder havvand ind i Genesaret Sø. (Foto: Itamar Grinberg, Israels turistministerium, 2. juni 2021, flickr)

Innovativt første af sin slags projekt i verden skal sikre Israels vandforsyning

Israel bliver første land i verden som pumper havvand ind i ferskvandssø og dermed sikre vandforsyningen - også ved tørke.

Israels vandforsyning (Mekorot) har indviet innovativt projekt som vil lede afsaltet vand ind i Genesaret Sø og dermed opretholde søens vandstand – også i år med tørke, skriver Times of Israel.

Genesaret Sø er et af de lavsbeliggende steder i verden og er Israels største ferskvandssø samt nødvandsmagasin.

Projektet med brug af afsaltet til opretholdelse af vandstanden i en sø er det første af sin slags i verden.

Yehezkel Lifshitz fra Israels vandforsyning fortæller at projektet “beviser, at Israel er førende når det kommer til innovativ tankegang og kreativ planlægning som kan takle klimaforandringer, der påvirker hele verden, samtidig med en bæredygtig vandforsyning sikres, Israels naturressourcer beskyttes og Genesaret Søen opretholdes som landets strategisk buffer.”

Som en del af projektet lagde Israels vandforsyning tidligere på året et 13 kilometer underjordisk rør som forbinder søen med infrastruktur, der igen forbinder fem afsaltningsanlæg ved Middelhavskysten.

Mekorot Tweetede: – Efter omkring fire års arbejde er Mekorot stolte over at lancere det første vandprojekt i verden som transporterer overskydende afsaltet havvand fra Middelhavet til Genesaret Sø. Projektet som har kostet omkring en milliard shekel (svarende til omkring 2 milliarder kroner), vil hjælpe med at opretholde den økologiske balance, vandniveauet i Genesaret Sø og evnen til at tjene både økonomi og nabolande.

Vand kan nu strømme ind i søen via Tzalmon-strømmen, som løber ud i Genesaret Sø tæt på Kibbutz Ginosar på dens nordvestlige bred.

Yitzhak Aharonovich fortæller: – Evnen til at lede vand ind i Genesaret Sø vil opretholde vandniveauet af den nationale sø og give Mekorot evnen til at kontrollere vandreservoirer selv i vanskelige tider.

Mekorots administrerende direktør Amit Lang fortæller at klimakrisen har fremmet en “out-of-the-box løsninger” og roste projektet som værende “af operationel og strategisk betydning, hvilket giver os mulighed for at opretholde vandniveauet i vores nationale sø og sørge for at opretholde konstant vandstrøm til nabolandene.”

Ifølge Israels nyhedskanal N-12 mødte projektet til at starte med, modstand fra industrieksperter, især i vanforsyningen på baggrund af projektets høje omkostninger som vil resulterer i at de israelske forbrugere skal betale mere i deres vandafgifter.

En anden del af projektet som vil blive afsluttet i løbet af de kommende år, vil sørge for at endnu mere afsaltet vand fra nye produktionsanlæg sammen med vand fra brønde i nord, også vil blive ledt ind i Genesaret Sø, fortæller vandforsyningen.

Idéen til røret så dagens lys efter flere år med svær tørke i 2013-2018, hvor søens vandniveau nærmede sig et rekordlavt niveau.

Takket være rigelig regn de seneste to vintre er vandstanden midlertidigt kommet sig. I april nåede den for første gang sin maksimale kapacitet på 32 centimeter i 30 år.

Klimaforandringerne betyder at mængden af nedbør i Israel vil falde, samtidig med en befolkningsvækst øger behovet for vand.

Udover de demografiske udfordringer som kræver øget vandforsyning, er der også en regeringsbeslutning fra 2018 som kræver at samfund i det nordlige Israel, der er afhængige af grundvand og kilder, forbindes til landets nationale vandinfrastruktur.

Inden for rammerne af politiske aftaler vil Israel sælge omkring 100 millioner kubikmeter vand om året til palæstinenserne, der skønnes selv at bore efter yderligere 160 millioner kubikmeter vand i Judæa og Samaria (Vestbredden) i de palæstinensiske myndigheders områder og 200 millioner kubikmeter vand i Gaza som er under terrorgruppen Hamas’ kontrol.

Sidste oktober indvilligede Israel i at fordoble mængden af vand til 50 millioner kubikmeter vand, der leveres hvert år til Jordan som lider under tørke. En måned senere underskrev de to lande en aftale som blev mæglet på plads af Emiraterne. I henhold til aftalen vil Israel forsyne det jordanske kongerige med op til 200 millioner kubikmeter ekstra vand til gengæld for jordansk solenergi.

National Water Carrier, bygget i 1960’erne, ledte vandet fra Genesaret Sø, i det nordlige Israel, sydpå til det tætbefolkede centrum og det tørre Syd-Israel.

Da afsaltet vand gradvist erstattede søens ferskvand som hovedkilde til drikkevand og kunstvanding, blev der bygget en ny national vandtransportør til at føre afsaltet vand nordpå.

I løbet af 2022 planlagde Israels vandforsyning at nøjes med at pumpe 300 millioner kubikmeter vand (svarende til 7,5% af søens samlede mængde vand på 4.000 millioner kubikmeter vand). Vandet ville gavne byer og landsbyer tæt på søen. En lille mængde vand skulle går til Golanhøjderne mod øst, men en lille mængde vand også skulle ledes ind i den oprindelige, nord-til-syd nationale vandforsynning.

Afsaltet vand forsynede landet med resten af vandet.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp