Under pressekonference med Biden kom Abbas med opskriften på hvordan Israel fjernes

De palæstinensiske myndigheders (PA) præsident Mahmoud Abbas lagde ikke skjul på sine planer under fælles pressekonference med USA's præsident Joe Biden.

Under deres fælles pressekonference med præsident Biden ved sin side, sagde de palæstinensiske myndigheders (PA) præsident og formand Mahmoud Abba at: – 74 år med… besættelse skulle ende.

Med andre ord opfordrede Abbas til at der skal gøres en ende på Israel, der blev oprettet som en moderne stat i 1948 – se klippet her:

Mahmoud Abbas: – Efter 74 år med Nakba (dvs. “katastrofen”, etableringen af Israel), udvisning og besættelse, er tiden ikke inde til, at besættelsen slutter, for vores folk, der står fast til at opnå dens frihed og uafhængighed, og for at vores unge mænds og kvinders ønsker… bliver realiseret i en lovende fremtid uden besættelse?” [PA’s officeille tv-nyheder, 15. juli 2022]

Og for at der ikke skal være tvivl om hvad Abbas mente, tilføjede han at vejen til ødelæggelsen af Israel starter med at skabe en palæstinensisk stat: – I den forbindelse siger vi, at nøglen til fred og sikkerhed i vores region begynder ved at anerkende staten Palæstina og gøre det muligt for det palæstinensiske folk at opnå deres legitime rettigheder i overensstemmelse med internationale legitimationsresolutioner, og afslutte alle spørgsmål om permanent status, inkl. spørgsmålet om palæstinensiske flygtninge. Vejen dertil begynder ved at afslutte den israelske besættelse af vores land, landet af staten Palæstina, med Øst-Jerusalem som hovedstad med 1967-grænserne.” [Det Hvide Hus’ hjemmeside, 15. juli 2022]

Abbas udviste sjælden ærlighed under sin tale – nomralt når Abbas taler til et international publikum og ledere, holder han sig til det falske budskab om at palæstinenserne ønsker en palæstinensisk stat bestående af Gaza, Judæa og Samaria (Vestbredden) og Øst-Jerusalem – side om side med ​​Israel, skriver Palestinian Media Watch (PMW).

Da Abbas eksempelvis for nylig talte for EU-repræsentanten for PA, Sven Kuhn von Bergsdorff og andre ambassadører fra europæiske lande, talte han om “visionen om en to-statsløsning med 1967-grænserne”, et “Palæstina” på kun 22 % af det “historiske Palæstina”, i modsætning til at kræve “45%” af området tildelt i FN’s delingsplan i 1947 til det “arabiske land.”

I modsætning til Abbas’ forsonende budskaber, der udelukkende er møntet på hans udenlandske publikum, har PMW’s gennemgang konsekvent vist at PA’s budskaber til det palæstinensiske folk, er klar og utvetydig: Israel har ingen ret til at eksistere, Israels eksistens er midlertidig og Israel vil blive erstattet af “staten Palæstina”.

Som Abbas åbent erklærede, vil etableringen af en palæstinensisk stat bestående af Judæa og Samaria, Gaza og Øst-Jerusalem ikke bringe israelsk-palæstinensisk fred med sig. Fra palæstinensernes synspunkt vil etableringen af den palæstinensiske stat kun være begyndelsen på vejen til at opnå det egentlige mål – at ødelægge Israel og befri alt det såkaldte “palæstinensiske territorium”, der har været “besat” i 74 år.

I internationale øjne ses Israels handlinger ofte som årsagen til at der ikke er fred. Ud fra et palæstinensiske synspunkt er det selve Israels eksistens, der er årsagen til at der ikke er fred. Så længe palæstinenserne ikke ændrer holdning og ikke kun accepterer Israels de facto eksistens, men Israels moralske, historiske, retfærdige og de jure ret til at eksistere, vil der ikke komme fred, skriver PMW.

Her er et uddrag af Abbas’ erklæring til EU-repræsentanter:

Abbas: – Der er mere end 700 resolutioner i FN’s Generalforsamling, 90 resolutioner i Sikkerhedsrådet og 90 resolutioner i Menneskerettighedsrådet, alle relateret til det palæstinensiske spørgsmål. Vi ønsker, at det internationale samfund kun implementerer én af dem, som blev vedtaget i løbet af 74 år. Det er hvad jeg fortalte de amerikanske udsendinge, der besøgte mig. Jeg fortalte dem, at jeg ønsker at se én beslutning implementeret som I vælger, og det vil jeg være glad for…

Resolutionerne inkluderer delingsresolutionen, som gav os 45 % af det historiske Palæstina, og nu kræver vi kun 22 %, og vi får det ikke. Hvad gør vi? Er det ikke vores ret at kræve implementering af delingsresolutionen og kræve 45 % af vores jord, som I og jeres lande er blevet enige om tilhører os? [WAFA, officielt PA-nyhedsbureau, engelsk udgave, 22. juni 2022]

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp