Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Hvorfor skjuler PA sine finansielle udgifter nu?

Mahmoud Abbas 2012 (foto: Flickr - Cabinet Office i Storbrittanien)
Mahmoud Abbas 2012 (foto: Flickr - Cabinet Office i Storbrittanien)
Siden 2014 har Det Palæstinensiske Selvstyre (PA) offentliggjort deres årlige forventede udgifter. Palestinian Media Watch har dokumenteret at PA belønner terrorister...

Siden 2014 har Det Palæstinensiske Selvstyres Finansministerie offentliggjort et årligt forventet budget i årets første del og månedlige rapporter om faktiske udgifter i hver budgetpost, skriver Palestinian Media Watch (PMW). På baggrund af PA’s 2018 månedlige rapporter, har PMW kunnet dokumentere, at PA brugte mindst 502 millioner shekels på lønninger og andre fordele til terroristfanger og frigjorte fanger i 2018.

Kort tid efter meddelte den israelske regering, at for ikke at finansiere PA-terrorstøtte ville den fratrække 502 millioner shekel fra skatteoverførsler til PA, opdelt i 12 månedlige fradrag på 42 millioner shekel.

Efter at have forstået, at den finansielle gennemsigtighed blev brugt af PMW, og derefter den israelske regering til at se det præcise beløb, som PA brugte til at belønne terroristfanger, besluttede PA at skjule tallene fra det internationale samfund. I stedet for de finansielle rapporter, har PA-ministeriet i mere end to måneder skrevet nedenstående på hjemmesiden:

“På grund af beredskabslovgivningen og lovlige afhængigheder med den israelske side, er de finansielle rapporter midlertidigt suspenderet.”

Screendump fra PAs hjemmeside er taget fra PMW hjemmeside.

Donorlande som donere til PA har krævet fuld finansiel gennemsigtighed som en betingelse for at yde deres finansielle støtte til PA. I øjeblikket lider PA af en selvforskyldt finansiel krise efter de har afvist at acceptere hundredvis af millioner dollars om måneden, som Israel har sendt til dem. I stedet har PA henvendt sig til det internationale samfund for at bede om mere økonomisk støtte.

Hvis PA offentliggjorde deres nuværende månedlige budgetrapport, ville det internationale samfund være forfærdet. De ville se, at PA-udgifter i alle budgetkategorier blev skåret betydeligt i 2019, bortset fra betalinger af løn til terrorister og betaling til såkaldte “Martyr” familier, med betalinger på samme niveau eller højere i forhold til sidste år. Sidste år udgjorde de to budgetposter, som omfatter økonomisk støtte til terrorister 7% af PAs budget. I år har PA afslået at acceptere skatteindtægterne – som udgør 50% af PAs budget, derfor udgør de faktiske udgifter til terrorstøtte en meget større procentdel af PAs udgifter – muligvis 15%.

Ville de internationale donorer give penge til PA, hvis de vidste, at så høj en procentdel af PAs udgifter går til terror? Måske er det endnu en grund til PA har opgivet gennemsigtighed og skjuler sin økonomi.

MIFF har skrevet flere artikler om PA som du kan læse her.
Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem