Siden Israel og Emiraterne gav hinanden hånd på Abraham-aftalerne i 2020, er forholdet mellem landene blevet meget tæt og varmt. (Foto: hewy https://www.flickr.com/photos/hewy/, Emiratiske flag på stranden under fejring af Emiraternes nationaldag, 27 nov. 2016, Dubai)

Emiraterne holder første dialog om økonomi med Israel

- Abraham-aftalerne vidner sammen med vores bilateraleinvesteringstraktat, dobbeltbeskatningsaftale- og frihandelseaftale, om styrken i forholdet mellem Emiraterne og Israel, siger Younis Haji Al Khoori, undersekretær i Emiraternes finansministerie.

Som en del af igangværende bestræbelser på at styrke det kommercielle og økonomiske samarbejde med flere lande i verden, har Emiraterne repræsenteret af deres finansministerium, afholdt første finansielle dialog med Israels finansministerium, skriver Emiraternes nyhedsbureau WAM.

Mødet blev afholdt online og havde til formål at styrke samarbejde og innovation inden for finansielle tjenesteydelser.

Younis Haji Al Khoori, undersekretær for finansministeriet, stod i spidsen for den emiratiske delegation, mens den israelske side blev ledet af Shira Greenberg som er cheføkonom, direktør for statsindtægter, forskning og internationale anliggender i finansministeriet.

Younis Haji Al Khoori understregede under mødet vigtigheden af platformen som vidner om styrken i forholdet mellem Emiraterne og Israel, der giver fremragende muligheder for at udveksle politikker, regler og forretningsprioriteter og samtidig også udforske nye veje for bilateralt samarbejde. Han roste de betydelige fremskridt opnået mellem ministerierne siden de historiske Abraham-aftaler blev indgået mellem Israel, Emiraterne, Bahrain, Sudan og Marokko i 2020. De historiske aftaler vidner sammen med et aftalememorandum, den bilaterale investeringstraktat underskrevet i oktober 2020 og aftalerne om dobbeltbeskatning underskrevet i maj 2021, om de stærke relationer mellem landene.

Han nævnte også den omfattende økonomiske partnerskabsaftale (CEPA) underskrevet for nylig mellem Emiraterne og Israel som vil styrke de bilaterale forbindelser yderligere og skabe nye muligheder for at udvikle prioriterede sektorer som eksempelvis agri-teknologi, vedvarende energi og avanceret teknologi.

Al Khoori bemærkede at: – I Emiraterne udforsker vi i tråd med den globale udviklingsdagsorden, aktivt muligheder for at fremme bæredygtig finansiering som er et vigtigt strategisk mål for os, da vi søger at integrere den globale indsats inden for området som led i vores forberedelser til at afholde COP28 i 2023.

Al Khoori tilføjede:

– Emnerne vi har diskuteret er af stor betydning for begge lande i betragtning af vores fælles positioner som regionale investeringsknudepunkter og fælles strategiske mål om at fremme innovation i vores lande. UAE-Israel Financial Dialogue samler ministerierne for finans og centralbanker, da vi mener det er vigtigt at holde en åben dialog mellem landene for at kunne diskutere spørgsmål, der påvirker vores finansielle systemer og potentielle områder for bilateralt og regionalt samarbejde.

Al Khoori konkluderede, at Emiraterne vil fortsætte med at være en regional leder inden for økonomiske reformer, international handel, politisk stabilitet og fredsskabelse for at opnå økonomiske muligheder for kommende generationer.

Emner som makroøkonomiske tendenser og politikker, midler til cyber-finansielt samarbejde samt muligheder for bilateralt samarbejde mellem landene både regionalt og globalt – eksempelvis Verdensbanken og Financial Action Task Force (FATF) blev også diskuteret.

Læs om den historiske frihandelsaftale indgået mellem Israel og Emiraterne i 2022. 

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp