Midtøsten i fokus nr. 6/2017.

Se ændringer i MIFFs love – bestyrelsen foreslår at fjerne papiravisen

Se forslag til ændringer som vil blive fremlagt ved MIFFs generalforsamling 10. juni 2023.

MIFFs kommende Israel-konference og landsmøde-weekend afholdes på Scandic Fornebu i Norge den 9.-11. juni 2023. Klik her for at se konferencens informationsside for program, priser og tilmelding.

I forbindelse med generalforsamlingen den 10. juni, har bestyrelsen fremlagt nogle forslag til ændring af MIFFs love. Du kan se den fulde oversigt over de foreslåede ændringer nederst i artiklen. De foreslåede ændringer giver mulighed for stemmeret for delegerede fra MIFFs lokale foreninger i udlandet (det skyldes MIFF de seneste år også er blevet aktiv Danmark, Sverige og Island) og for digital afvikling af generalforsamlinger (hvis der bliver behov for det fremadrettet). Det største ændringsforslag er at stoppe regelmæssige udgivelser af papiravisen Midtøsten i fokus. Der vil også ske mindre tilpasninger og opdateringer i sproget.

Baggrund

Bladet «Med Israel for fred» blev udgivet første gang i 1975 som et A4-hæfte. Efter organisationen blev stiftet i 1978, skiftede bladet i 1980 navn til «Midtøsten i fokus» og kom fra 1981 stort set ud som en papiravis (tabloidformat) med fire til seks udgivelser om året.

De seneste årtier, efter MIFF er begyndt at komme med daglige opdateringer via hjemmesiden (fra 2001) og siden 2007 har haft fuldtidsansatte, har papiravisen i stigende grad kun haft plads til en mindre del af MIFFs nyheder og baggrundsartikler. Via sociale medier har MIFF også en meget større rækkevidde, end papiravisen nogensinde har haft.

De seneste år er der sket en kraftig stigning i omkostningerne knyttet til distribution og produktion af papiraviser, og der er ingen grund til at tro, at udviklingen vil vende. Både yngre og ældre generationer modtager i stigende grad information via en skærmen – ikke via papir. Den tendens vil heller ikke vende.

Bestyrelsens forslag

På baggrund af den udvikling vil MIFFs bestyrelse foreslå generalforsamlingen i juni 2023 at skære ned på almindelige udgivelser af papiraviser fra 2024. Det skal besluttes på generalforsamlingen, da MIFFs nuværende love kræver mindst fire udgivelser om året.

MIFFs direkte nettoomkostninger i forbindelse med avisudgivelserne (efter annonceindtægter), ligger på omkring 800.000 NOK (svarende til omkring 525.000 DKK). Omlægningen vil kunne frigøre midler, så MIFF eksempelvis kan foretage en større investering på sociale medier. Uformelle undersøgelser, som MIFF har foretaget blandt medlemmerne, har vist, at nedlæggelse af papiravisen vil være acceptabel for et klart flertal af medlemmerne, men i sidste ende er det generalforsamlingen, der må afgør sagen.

Bestyrelsen forestiller sig at der fortsat skal være plads til kommunikationen på papir – eksempelvis nyhedsbreve med giro, og måske temablade/informationshæfter. En lovændring som stopper kravet om papiraviser, vil også betyde at kommende bestyrelser og medarbejdere vil få frihed til at tilpasse deres udsendelser fra år til år efter behov.

Klik for at se ændringsforslag: Lover-MIFF-endringsforslag2023Last ned

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp