Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Hvilken forskel gør MIFF for Israels sag?

... at gøre en forskel
... at gøre en forskel
Hvad sker i MIFF i en typisk uge?

Denne artikel giver flere eksempler på, hvilken effekt MIFFs arbejde har i Norge, og det er en lignende effekt, vi håber på at se i Danmark, da mange danske Israel-venner slutter op om arbejdet.

Skoleelever finder svar

I en typisk uge får mange skoleklasser på forskellige klassetrin opgaver om, at svare på spørgsmål og skrive opgaver om Israel og Mellemøsten. Et af de vigtigte værktøjer er Google. Når de søger på noget relateret til Israel eller deres naboer, er der store chancer for, at de kommer ind på en af de 23.000 artikler på MIFFs norske hjemmeside.

MIFFs information til studerende giver en meget vigtig modvægt til pensumlitteraturen som ofte er ensidig. På FN-føderationens hjemmeside hævdes det: «Oprettelsen af staten Israel skete på bekostning af det palæstinensiske samfund og kan defineres som et samfundsmord.» Her henvises til arabere i Mandatpalæstina. På miff.no vil de studerende finde fakta: Det palæstinensiske samfund er på ingen måde på vej til at forsvinde, den arabisk-palæstinensiske befolkning er tidoblet inden for de seneste hundrede år, fra cirka 600.000 under første verdenskrig til over 6 millioner i dag.

Hjemmesiden miff.no er Nordens største online information om Israel. I 2017 havde MIFF i gennemsnit over 28.000 besøg på hjemmesiden hver uge. Vi ved ikke hvor mange af disse, der er unge mennesker, men det er en betydelig andel. Flere af dem er vi i dialog med gennem Facebook eller gennem andre kanaler. De, som stiller spørgsmål, får hurtigt svar fra en af vore ansatte.

Unge norske muslimer vender sig

Men ikke alle begynder med at stille spørgsmål. I januar 2015 var der en ung norsk muslim fra Oslo, som begyndte en Facebook-samtale med at anklage MIFF for at være «terrorister». Vi gik lidt i dialog med ham, uden at det i første omgang så ud til at hjælpe ret meget. «Israel burde jævnes med jorden!» skrev han i november 2016.

Så blev der stille i ni måneder. Den 25. august 2017 kom der pludselig helt nye toner. «Jeg har ændret mening. Israel giver videnskabelig fremgang. Det støtter jeg uanset omstændighederne,» skrev han. «Israel er den fremmeste nation indenfor udvikling af ny medicin, samt ny teknologi, og det er grund nok for mig til at støtte sådan en stat», fortsatte han.

Vi spugte ham, hvor meget af det, han havde læst på miff.no, der havde bidraget til et nyt syn på Israel.

«Det var MIFF, som havde vækket min nysgerrighed på hvad Israel egentlig står for. I skrev engang om, hvilken fremgang Israel gav til videnskaben, og i begyndelsen tvivlede jeg, jeg er trods alt en muslim og havde en baggrund som palæstinensisk sympatisør, men da jeg fik mere viden og indså, at det var helt sandt, indså jeg, at en stat og en befolkning, som gør fremskridt for menneskeheden, er en, der skal kæmpes for. I var grunden til, at jeg fjernede skyklapperne og så sagen fra andre sider. Tak.”

Vi ved ikke hvor ofte MIFF kan bidrage til sådanne omvendelser, men vi tror, at vores formidlig af information også bidrager til at informere og afradikalisere andre unge norske muslimer. Får de kun viden om udviklingen i Israel gennem NRK og artikler fra nyhedsbureauet NTB, vil de nemt kunne få bekræftet deres fordomme og antipatier fra familie og moskeer. På miff.no finder de svar på, hvorfor Israel gør som de gør, og de finder ud af, at Israel følger krigens regler bedre end gennemsnittet i forhold til andre lande. Af alle muslimer, som er dræbt i krig og terror efter anden verdenskrig, blev kun 1 af 400 dræbt fordi de deltog i, eller blev offer for, krig med Israel. Når man ikke har sådanne faka, bliver man et let bytte for dem, som dæmoniserer Israel som verdens, eller muslimers, største problem.

En ny generation Israel-venner bliver uddannet

MIFF er ikke bare optaget af at nå skolebørn eller teenagers, som er fjendtlige mod Israel. Vi uddanner også ungdom, som i udgangspunktet er Israel-venlige. Fra 2014 har vi intensiveret dette arbejde. I samarbejde med lokalforeningerne i Kristiansand og Oslo er der blevet afholdt gratis årlige weekendseminarer. Det er blevet et populært tilbud, hvor deltagerne kan høre foredrag af ledere i MIFF og kan møde jævnaldrende israelere. Vi tilbyder også håndplukkede unge politiske talenter gratis deltagelse på vores nationale konferencer.

Fra 2016 har organisationssekretær og ungdomsansvarlig Kjetil Ravn Hansen (40), støttet af de yngste medlemmer i hovedbestyrelsen, ledet årlige ture til Israel for en gruppe unge politiske talenter, som delvis bliver sponsoreret af MIFF. Vi når også ungdommen gennem målrettede kampagner på Facebook, Instagram og Snapchat.

Efter nogle år med ungdomsarbejde ser vi allerede gode frugter. Flere af deltagerne på ungdomsarrangementerne har engageret sig i MIFFs lokalforeninger, også som lokale ledere. I en typisk uge når MIFF ud til et stort antal unge, aktive Israel-venner, og giver dem information og tryghed til aktivt at tale israelernes sag på de sociale medier og i andre sammenhænge.

Hundretusinder får sidste nyt

Gennem vores Facebook-sider og Facebook-grupper når MIFF endda længere ud med israelernes bedste argumenter, end gennem vores hjemmeside. I en typisk uge, og særligt når der sker noget opsigtsvækkende, bliver MIFFs opdateringer set af hundredetusinder, læst af titusinder, liket og delt af hundredevis.

Det er Bjarte Bjellås (34), som mest af alt står for den løbende nyhedsdækning på miff.no. Fra sit hjemmekontor i Vennesla publiserer han i en typisk uge 10-20 artikler med sidste nyt fra Israel. Bjellås har baggrund som journalist i Fædrelandsvennen og Vennesla Tidende. Han blev ansat i MIFF i januar 2017.

Også Geir Knutsen (54) fra Trondheim deltager i nyhedsdækningen. Han har desuden et særligt ansvar for at inspirere og mobilisere MIFFs støtter til aktiv handling på de sociale medier. I en typisk uge vil Knutsen lave snesevis af opdateringer i MIFFs Facebook-grupper, og alt fra artikler i de store medier, som har behov for at blive kommenteret, til mødeinvitationer og anden mobilisering.

Tusinder oplever, de har et godt meningsfællesskab

I en typisk uge har flere af MIFFs lokalafdelinger åbne møder med foredrag og socialt samvær. I et normalt arbejdsår bliver der arrangeret langt over hundrede møder, altsammen med frivillig indsats fra de lokale tillidsvalgte.

Indholdet i mange af foredragene kunne folk have læst, set og hørt på internettet, når det passer dem, men alligevel regnes besøgstallene på MIFF-møder i tusinder. Det giver ikke bare mere læring at være i samme lokale som foredragsholderen. Fællesskabet, som dannes med andre Israel-venner i lokalmiljøet er af uvurderlig betydning. «Broderskabsbåndene» mellem Israel-venner, som Jan Benjamin Rødner drømte om i 1978, er knyttet og bliver stadigt stærkere. Fra 2007-2018 er antallet af lokalforeninger i MIFF øget fra fem til 27. I en typisk uge vil MIFFs ansatte bistå lokalforeningerne med planlægning, bekendtgørelse og annoncering af møder.

Israel-venner bliver sikre

Hveranden måned modtager de norske MIFF-medlemmer informationsavisen Midtøsten i Fokus. Selvom avisen rummer meget færre artikler, end vi publiserer på hjemmesiden, er der mange, som værdsætter avisen. I en typisk uge bidrager MIFFs avis og vores artikler på hjemmesiden til at gøre Israel-venner sikre i deres argumenter og i deres forsvar for verdens eneste jødiske stat.

Fejl og ensidighed bliver afsløret

I en typisk uge afslører MIFF propaganda og fejl som bliver fremsat om Israel i norske medier og fra norske politikere og organisationer. Det er særligt daglig leder, Conrad Myrland (38) som skriver disse faktatjek og kommentarartikler, men Bjarta Bjellås og Geir Knutsen bidrager også. Ved hjælp af vore entusiastiske medlemmer og støtter bliver dette spredt til så mange, at de som tilsværter israel stilles til skamme.

MIFF bruger hver uge mange tusinde kroner på at sprede vores artikler og film med betalte annoncer på Facebook og Google. Så vi prioriterer særligt de sager, som er med til at afsløre løgneindustrien mod Israel i Norge.

I en typisk uge deltager MIFF aktivt i den norske Mellemøst-debat. Vi har jævnligt kontakt med politikere og journalister, og stiller altid op til foredrag, debatter og interviews, når vi bliver inviteret. De fleste af vores bøger er sendt ud til de politikere i Stortinget og regering, som arbejder med udenrigspolitik.

Din gave bliver forvaltet effektivt

Selvom MIFF har fire heltidsansatte, har vi ingen udgifter til kontorlokaler. Alt arbejdet sker fra hjemmekontorer. Arbejdet i hovedbestyrelsen og lokalforeningerne sker ved hjælp af frivillige. MIFF kan derfor bruge kontingentindtægter og gaver (som tilsammen udgør cirka 90 procent af vores indtægter) økonomisk effektivt til at sprede information om Israel.

MIFF satser i nye lande

I januar 2018 vedtog MIFFs hovedbestyrelse af starte MIFF-arbejdet i Danmark, først og fremmest ved at tilbyde artikler fra miff.no på dansk. Der er mange pro-israelske foreninger, hjemmesider og facebook grupper i Danmark, men der er ingen, som har mulighed for at arbejde systematisk med at bringe nyheder fra Israel, svare på anklagerne mod landet og være en vagthund overfor krænkelser i danske medier. Målet er, at MIFF skal hjælpe de danske israel-venner til at kunne fylde dette tomrum, bl.a. ved at MIFF i Norge giver økonomisk og organisatorisk støtte.

Følg arbejdet fra dag til dag

Den bedste indsigt i MIFFs arbejde i jubilæumsåret får du fra dag til dag, hvis du følger os tæt på hjemmesiden og de sociale medier. Som du vil kunne se, har vi sat os høje mål for de næste ti år, og skal vi klare det, har vi brug for, at du aktivt deltager på holdet.

Noter, kilder, og henvisninger (med links)
Denne artikel er oversat til dansk fra MIFFs 40-års jubilæumsbog, “Førti år i forsvar for Israel”, som udkommer i april 2018. Oversætter: Jane Hoffmann. Bogen fylder128 sider – se eksempelsider (norsk).
Informationsavisen Midtøsten i Fokus udgives kun på norsk – og danske medlemmer betaler et kontingent tillæg hvis de ønsker at abonnere til avisen.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem