Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Hvad MIFF er og hvad MIFF ikke er

I juni 2015 rundede MIFF i Norge 9000 medlemmer – en nettovækst på 7000 siden 2008. (Foto: MIFF)
I juni 2015 rundede MIFF i Norge 9000 medlemmer – en nettovækst på 7000 siden 2008. (Foto: MIFF)
Samarbejdet, som er opbygget i MIFF gennem næsten fyrre år på tværs af religiøse og partipolitiske skel, er unikt.

Med Israel For Fred samler Israel-venner – i Norge, og nu i Danmark – med forskellige politiske overbevisninger, tro og ståsteder. Vi har også forskellige syn på israelsk politik. Når det gælder sager, som giver intern strid i det israelske samfund, formidler vi de større gruppers forskellige synspunkter, uden at vi som organisation tager stilling til spørgsmålene.

Der er mange Israel-organisationer i Norge og Danmark. De fleste arbejder for at formidle en særlig holdning eller vinkling, som medlemmerne har om Israel.

MIFF har valgt at gå en anden vej. Vi tager udgangspunkt i hvad de større grupper i det israelske folk mener. Vores opgave er, at forklare danskerne hvordan de fleste israelere tænker. MIFF skal ikke have sin egen officielle mening om alt muligt, men i første række formidle israelernes synspunkter. Vi lægger særlig vægt på perspektiverne i forhold til de største grupper og sager som samler bred politisk konsensus. Vi viderebringer løbende fra den interne israelske debat, hvor der også kommer megen, og ny, kritik af skiftende regeringers politik.

Hvis MIFF giver så klart et billede som muligt af, hvordan de fleste israelere opfatter situationen, har vi udført vores opgave. Uanset om man er enig eller uenig i Israels politik, tror vi, at de fleste finder det nyttigt, at der findes en organisation, som formidler denne information på norsk – og nu på dansk.

MIFF ser det ikke som sin opgave, at mene noget om sager, som giver uenighed blandt de store grupper og partier i Israel. Vi gengiver forskellige synspunkter, og så må vores læsere og tilhørere selv drage deres konklusioner. Som organisation tager vi for eksempel ikke stilling til de jødiske bosættelser på Vestbredden, fordi det er et stridspunkt i Israel. Vi konstaterer, at et stort flertal i Israel er villige til at opgive en stor del af bosættelserne til fordel for en ægte, varig fred. Problemet er, at naboerne ikke synes villige til at indgå sådan en fred.

MIFF er ikke en kristen organisation. Vi er heller ikke en jødisk organisation. MIFF er en religiøst neutral organisation, hvor muslimer, ateister, kristne og jøder deltager på lige fod, så længe de støtter vores formål og grundlag.

For eksempel betyder det, at profetier, forkyndelse fra Bibelen om Israel eller andre teologiske emner holdes udenfor MIFF. Det betyder også, at du aldrig kommer til at høre salmesang og bøn på vores møder. MIFF medlemmer må vælge andre fora til deres religiøse engagement eller særinteresse i forhold til Israel.

MIFF er også en partipolitisk neutral organisation. Derfor er og skal MIFF-Danmark være en alliance for alle danske Israel-venner, ligesom det er i Norge for alle norske Israel-venner. Ingen skal misbruge MIFF til partipolitisk kamp eller som mobiliseringsværktøj i politiske sager som ligger udenfor MIFFs formål og grundlag.

Samarbejdet, som er bygget op i MIFF gennem næsten fyrre år på tværs af religiøse og partipolitiske skel, er unikt. Det vil vi altid bevare.

Størst i Europa

MIFF er allerede en af de største udenrigspolitiske interesseorganisationer i Norge og den største ikke-religiøse, pro-israelske medlemsorganisation i Europa. I maj 2015 trådte vi formelt ind i European Alliance for Israel. MIFFs arbejde møder beundring hos søsterorganisationerne over hele kontinentet.

Men MIFFs mål er hverken vækst eller beundring. Vores vision er meget større end at opbygge en stærk organisation!

MIFFs mål er at skabe en dybere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Alle vore medlemmer forenes i støtten til det jødiske folks ret til et nationalt hjemland i Israel.

Det allerbedste ville være, hvis MIFFs indsats en dag blev overflødig – hvor som helst! Det vil være dagen, hvor f.eks. et overvældende flertal af det danske folk forstår behovet for, at Israel eksisterer som nødhavn for jøder. Det vil være dagen, hvor der er bred politisk konsensus i Danmark om at bygge og forstærke nære økonomiske, politiske, kulturelle og militære bånd til Israel.

Indtil den dag kommer, vil vi arbejde med stadig fornyet kraft. Derfor har vi behov for at fortsætte med at vokse i forhold til antal medlemmer, lokalforeninger, gaveindtægter, professionel stab m.m. Og derfor har vi åbnet en afdeling i Danmark.

Kilder, henvisninger, noter

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem