Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

«ICC støtter og opmuntrer til terror»

Raketangreb fra Gaza mod Israel. Billedet er fra Gaza-krigen i 2014. (Illustrationfoto: IDF)
Den internationale straffedomstol ødelægger det for alle som deltager i den globale kamp mod terror, skriver analytiker Yoav Limor.

Den 5. februar tog Den internationale straffedomstol i Haag (ICC) en omstridt beslutning om at de har juridiktion til at efterforske angivelige krigsforbrydelser i Judæa og Samaria (Vestbredden), Gazastriben og i Øst-Jerusalem – læs mere HER. Sagen blev vurderet af tre dommere. Marc Perrin de Brichambaut og Reine Alapini-Gansou mente at ICC havde juridiktion, mens Péter Kovács var uenig og kritiserede beslutningen. Han kom med kraftig kritik af beslutningen som han ikke mente havde basis i Roma-vedtægterne og folkeretten.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu mener afgørelsen viser at ICC er blevet et politisk organ og ikke en retsorgan.

Men ICCs omstridte kendelse betyder ikke nødvendigvis at det munder ud i en efterforskning. Næste måned skal der vælges en aftager til ICCs chef Fatou Bensouda, som stopper til sommer. Inden da kan hun vælge at iværksætte efterforskning, skrinlægge hele ideen eller overlade afgørelsen til sin efterfølger skriver Yoav Limor, anerkendt journalist og forsvarsanalytiker, i sine kommentarer i avisen Israel Hayom.

Israel vil naturligvis lægge et stort pres for at få sagen afsluttet, men frygter at de ikke vil kunne gøre det uden «kraftig skyts» fra USA og andre vestlige nationer, skriver analytikeren. Israel er ikke medlem af ICC, men medlemslande som Tjekkiet, Tyskland, Østrig, Australien, Ungarn og andre støtter Israels argumentation om at ICC ikke har juridiktion på området.

ICC skal tjene som en domstol i sidste instans når et lands eget juridiske system ikke er i stand til eller er uvillig til at efterforske og tiltale krigsforbrydelser. Det israelske forsvar (IDF) har mekanismer som undersøger påståede forseelser begået af eget personel.

Indbyggere i byen Ashkelon i Syd-Israel løber mod sikkerrummene under raketangreb under Gaza-krigen i 2014. Kommentator Yoav Limor frygter det kan blive vanskeligere for Israel at forsvare sig mod sådanne angreb efter ICCs beslutning. (Foto: Wikipedia)

Israel har i flere måneder forberedt sig på muligheden for at der kunne blive iværksat en efterforskning og konsekvenserne det kunne fører med sig, skriver Limor. I første omgang er der blevet udarbejdet en liste over et par hundrede embedsmænd som kan blive genstand for en efterforskning. Listen inkluderer regeringsmedlemmer, øverstkommanderende og ledelse i det israelske forsvar (IDF). Også officerer som deltog i Operation Protective Edge [Gaza-krigen] i 2014 og andre store konflikter er med på listen.

Skulle der blive iværksat en efterforskning forventer Israel at det blive bekendtgjort, men ICCs chef har også fuldmagt til at åbne hemmelige efterforskninger. Det vil gøre det vanskeligere for Israel at forsvare sine embedsmænd.

Selv hvis der ikke kommer en efterforskning, er ICCs beslutning om at de har juridiktion på området, volder det meget stor bekymring i Israel. Det skyldes at den tager en bid af Israels legitimitet. Israel er truet på fire fronter – Gaza, Judæa og Samaria (Vestbredden), Libanon og Syrien – og der er altid en risiko for en optrapning af konflikten på alle fire fronter. Med en konstant trussel om international efterforskning hængende over sig, kan det blive vanskeligere for Israel at operere mod truslen fra Iran, Hizbollah, Hamas og andre terrorgrupper.

Det er mere end noget andet problemet med ICCs afgørelse, skriver Limor. De har ikke blot gjort en juridisk fejl: «Palæstina» er ikke en stat, og har definitivt ingen definerede grænser, som er kriterierne for at ICC kan engagerer sig på området. Afgørelsen er også farlig fordi den ikke forholder sig til de sikkerheds- og forsvarsudfordringer som Israel – og mange andre lande – står overfor.

Det israelske forsvar (IDF) har begået fejl, ikke mindst i krig. Men de efterforsker det som går galt, straffer dem som bør straffes og lærer af af egne fejl. Derudover findes der et uafhængigt retssystem i Israel som ikke tøver med at gribe ind når det er nødvendigt. På den anden side har du terrororganisationer som bruger civilbefolkningen som levende skjold og opererer blandt civile når de angriber civilbefolkningen i Israel. Ud fra det perspektiv er ICCs beslutning ikke blot anti-israelsk, den er også en beslutning som rammer alle dem som deltager i den globale kamp mod terror, slutter Limor.

Mens dommerne Marc Perrin de Brichambaut (bag t.v.) og Reine Alapini-Gansou (t.h) mente at ICC har juridiktion til at efterforske påståede krigsforbrydelser i Judæa og Samaria (Vestbredden), Gaza og i Øst-Jerusalem, mente Péter Kovács (i midten) at flertallets afgørelse ikke havde basis i Roma-vedtægterne eller folkeretten. (Foto: ICC)

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem