Search
Secretary of State US (Udenrigsminister) Mike Pompeo (januar 2019; public domain)
Secretary of State US (Udenrigsminister) Mike Pompeo (januar 2019; public domain). Ved en pressekonference den 13. juni 2019 udtalte han: "Det er den amerikanske regerings vurdering, at Iran bærer ansvaret for dagens angreb [på olietankskibe] i Omanbugten. "

Mullaherne lover “Ophør af Israel” og amerikansk civilisation

Den iranske regering bliver ved med at trodse internationale standarder, idet den nægter at agere som en rationel og konstruktiv stat, også ud over dens gentagne, ondsindede optræden i Omanbugten i juni måned.
  • Iran bragte for nylig et program på sin statslige tv-kanal, som viste, at regeringen i øjeblikket foretager missilangrebsøvelser med det formål at udføre faktiske angreb på Israel…. Det videoklip, som indgik i tv-udsendelsen, viste, hvordan de operationer, som iranerne tilstræber at sætte i gang, vil bombardere Tel Aviv.
  • Set i de iranske lederes optik, vil USA, hvis iranerne bliver ved med at øge deres trusler mod Israel, blive presset til at sin ændre strategi og ophæve det pres, som er blevet lagt på de førende klerikale kredse, den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC) og dens elitekorps, Quds-styrken.
  • Det er udtryk for en uacceptabel dobbeltmoral, at De Forenede Nationer og det internationale samfund har forholdt sig og stadig forholder sig tavs over for Irans trusler mod israelske borgere. Hvis situationen var den omvendte, og hvis Israel truede med at udslette Iran, ville det internationale samfund fare i flint og være hurtigt til at forsvare Iran. Ved hjælp af politisk og økonomisk pres bør Irans regerende mullaher holdes ansvarlige af det internationale samfund for at bringe den globale sikkerhed og regionale stabilitet i fare.

Den iranske regering bliver ved med at trodse internationale standarder, idet den nægter at agere som en rationel og konstruktiv stat, også ud over dens gentagne, ondsindede optræden i Omanbugten i juni måned. Irans Øversteleder, Ayatollah Ali Khamenei, som har det sidste ord i alle Irans indenrigs- og udenrigspolitiske anliggender, proklamerede for nylig for Irans unge, at de snart vil blive vidne til ophøret af Israel og hele den amerikanske civilisation. Denne erklæring blev gentaget på Øverstelederens officielle hjemmeside.

Khamenei gjorde Irans intentioner klart under et møde med studerende.

I unge mennesker kan være forsikrede om, at I vil blive vidne til ophøret af menneskehedens fjender, det vil sige den degenererede, amerikanske civilisation, og ophøret af Israel.

Iran bragte også for nylig et program på sin statslige tv-kanal, som viste, at regeringen i øjeblikket foretager missilangrebsøvelser med det formål at udføre faktiske angreb på Israel. Det videoklip, som indgik i tv-udsendelsen, viste, hvordan de operationer, som iranerne tilstræber at sætte i gang, vil bombardere Tel Aviv. Videoen slutter med billeder af israelske borgere tildækkede af hvide lagner, hvorved indikeres en stor tragedie for Israel og en sejr for Den Islamiske Republik.

Næstkommanderende i Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), Hossein Salami, truede desuden for nylig på Irans Kanal 2 TV med, at Israel er “sårbar og fører sig selv nærmere døden”.

Salami gjorde den iranske regerings strategi lysende klart ved at sige:

Vores strategi er at fjerne Israel fra det globale, politiske landkort. Og når man betænker de onde ting, som Israel foretager sig, ser det ud til, at det fører sig selv nærmere derhen.

Desuden udsendte Øversteleder Ayatollah Ali Khamenei for nylig på Twitter en tirade af angreb på Israel. Heri lød det, at “det zionistiske regime vil gå til grunde i en ikke så fjern fremtid.”

Hvorfor optrapper de iranske ledere så voldsomt deres trusler mod Israel og jøderne på dette kritiske tidspunkt? Der synes at være to hovedårsager.

Ud over deres proklamerede had til landet ligger der et politisk motiv bag disse tiltagende trusler. Set i de iranske lederes optik vil USA, såfremt iranerne bliver ved med at øge deres trusler mod Israel, blive presset til at ændre strategi og ophæve det pres, som er blevet lagt på de førende klerikale kredse, IRGC og dens elitekorps, Quds-styrken.

Siden sin dannelse i 1979 har Den Islamiske Republik Irans modus operandi været at dyrke en aggressiv, voldelig politik i stedet for at forsøge sig med diplomatiske initiativer i Mellemøsten.

Siden USA’s præsident, Donald J. Trump, trak sig fra den skrøbelige atomaftale, har de iranske ledere været under et betydeligt pres og søgt efter måder at undgå dette på. Sanktioner rettet mod den iranske regerings militære institutioner – IRGC og dens tilknyttede grupper – samt banksystemet og oliesektoren lægger et økonomisk og geopolitisk pres på Den Islamiske Republik. Irans olieeksport er aftaget med mere end halvdelen, og dets nationale valuta, rial, taber fortsat i værdi. Efterhånden som presset på både den politiske og den økonomiske dynamik inde i Iran forsætter, vil regeringen blive mere og mere desperat.

Det er ikke kun inde i landet, at de iranske ledere mærker det økonomiske tab og pres; Teherans økonomiske indflydelse, investeringer og hjælp til andre lande, især Syrien, bliver ligeledes påvirket negativt.

Efterhånden som presset fortsætter, bliver det ekstremt vanskeligt for de iranske myndigheder at fortsætte finansieringen, sponsoreringen og støtten til dets militser, stedfortrædere og terrorgrupper over hele Mellemøsten.

Ifølge de seneste rapporter har Irans reducerede olieindtægter allerede fået Teheran til at beskære finansieringen af dets militser i Syrien. Når Irans militser ikke får udbetalt løn og andre goder, vil deres evne til at kæmpe blive begrænset.

Når disse militser ikke modtager de midler, der er nødvendige for at fungere og fremme Irans interesser, vil nogle af dem begynde at miste styrke, erodere og endda falde helt fra hinanden. Den Islamiske Republik vil sandsynligvis miste andre militsers loyalitet, som vil forsøge at finde nye donorer.

Den anden grund til Irans øgede trusler imod Israel er forbundet med en af grundpillerne og de revolutionære idealer i Den Islamiske Republik: udslettelsen af den jødiske stat. Det er også en af de religiøse profetier fra grundlæggeren af Den Islamiske Republik Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, og hans efterfølger, den nuværende Øversteleder, Ayatollah Ali Khamenei, at Israel til sidst vil blive fjernet fra jordens overflade.

Da Irans førende teokratiske kredse mener, at Øverstelederen er Allahs repræsentant på jorden, bliver hvert eneste ord eller ønske, som Øverstelederen ytrer, betragtet som en fordring, der bør levendegøres af Allahs sande troende. Med denne religiøse drivkraft bliver understrømmen af had mod Israel kun forstærket: hvert eneste anslag mod landet opfattes som en hellig handling.

Det er udtryk for en uacceptabel dobbeltmoral, når De Forenede Nationer og det internationale samfund har forholdt sig og stadig forholder sig tavs over for Irans trusler mod israelske borgere. Hvis situationen var den omvendte, og hvis Israel truede med at udslette Iran, ville det internationale samfund fare i flint og være hurtigt til at forsvare Iran. Ved hjælp af politisk og økonomisk pres bør de herskende mullaher i Iran holdes ansvarlige af det internationale samfund for at bringe den globale sikkerhed og regionale stabilitet i fare.

Dr. Majid Rafizadeh er forretningsstrateg og konsulent, Harvard-uddannet lærd, pol. scient., bestyrelsesmedlem ved Harvard International Review og præsident for International American Council on the Middle East. He har skrevet flere bøger om islam og amerikansk udenrigspolitik. Han kan kontaktes påDr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Oprindelig artikel: The Mullahs Promise “Demise of Israel” and American Civilization. 2019-06-15. Oversat af Mette Thomsen, udgivet 2019-06-26

Blandt MIFF.DKs mange artikler om Irans erklærede intentioner mod Israel kan fremhæves den grundlæggende:

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp