Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Du bør støtte Israel fordi Vestens demokratiske lande står overfor de samme fjender som Israel

- Snart vil Roma og resten af Europa blive erobret af islam, siger Younus Al-Astal på Hamas-tv 11. april 2008. (Skjærmdump fra Al-Aqsa TV)
- Snart vil Roma og resten af Europa blive erobret af islam, siger Younus Al-Astal på Hamas-tv 11. april 2008. (Skjærmdump fra Al-Aqsa TV)
Hvorfor støtte Israel? - Fordi Vestens demokratiske lande står over for det samme trussels billede fra ekstrem Islamisme. Lande som Norge og Danmark har mest at vinde fra en nær alliance. Artiklen uddyber situationen i Norge.

Lige fra 2008 har Politiets sikkerheds tjeneste (PST) i Norge været klar over det: “Truslerne fra ekstrem Islamisme er den største sikkerhedspolitiske trussel i Europa” (norsk). Og i den fremlagte trussels vurdering for 2014 (norsk)hedder det:

“PST vil også i det kommende år stå overfor et sammensat og komplekst trussels billede. Politisk motiveret vold i form af ekstrem Islamisme vil repræsentere en alvorlig udfordring.”

Det blev også understreget at terror truslen mod Norge var blevet skærpet.

Senest i 2008 – meget hellere tidligere – burde den norske regering have søgt at etablere et strategisk samarbejde med Israel i kampen mod den radikale Islamisme. Vi har virkelig meget at lære af Israels erfaringer, netop på dette punkt.

Norge og Israel er truet af de samme fjender

Norge er truet af terror – uden at vi har besat nogen landområder.

Dette gælder også Israel, som var truet (og ramt) af ekstrem Islamisme længe før Golan-højene, Vestbredden, Gaza- striben og Sinai-halvøen blev besat under krigs forsvaret i 1967 (norsk). Siden da har Israel trukket sig tilbage fra Sinai og har stiftet ”kold” fred med Egypten. Tilbagetrækningen fra Gaza i 2005 har virkelig forstærket den sikkerhedspolitiske trussel. Ikke gjort denne mindre. Israels besættelse af Vestbredden er lovlig, indtil der bliver lavet fredsforhandlinger med resultater der anerkender og sikrer Israels ønsker om grænser.

Norge er truet, uden at vi har bygget nogen “apartheid-mur”

Dette gælder egentlig også Israel, som jo blev angrebet af ekstrem Islamisme før bygningen af sikkerhedsbarrieren i starten af 2002. Sikkerhedsbarrieren, kontrolposter og anholdelser har heldigvis bidraget til at formindske trussels billedet en hel del.

Norge er truet, selvom den nærmeste islamiske stat er flere tusind kilometer væk.

Heldigvis er der forholdsvis få blandt den store arabiske minoritet i Israel, som er villige til at begå terror. De store trusler mod Israel kommer fra islamiske nabostater – som dog også er fjendtlige mod europæiske stater tusindvis af kilometer væk.

Ekstrem Islamisme må forsvinde

For at opnå fred mellem israelere og palæstinenser må den stærke indflydelse fra den ekstreme Islamisme fjernes fra det palæstinensiske samfund. Blandt det mest alvorlige er stiftelesesdokumentet (oversat til norsk) for den Nazi-inspirerede terror organisation, Hamas, og imamernes udsendelser, som fx en TV-transmitteret fredagsbøn i sommeren 2014, hvor der bedes for fuld udryddelse af det jødiske folk (norsk).

Men også De Palæstinensiske Selvstyremyndigheder (PA) i Ramallah må stoppe med at omtale overlagte mord på civile jøder i religiøse vendinger. Da otte jødiske bibelskole elever blev majet ned med automatrifler i marts 2008, blev gerningsmanden omtalt som “Shahid” (Martyr) af den officielle PA-Avis Al Hayat-Al Jadida. Hans begravelse blev omtalt som et “bryllupsoptog” i håbet om at få indfriet det islamiske løfte til martyrer om, at de bliver mødt af de 72 jomfruer i paradis. I februar 2008 blev en anden palæstinenser, som tog en ældre jødisk dame fra Dimona med sig i døden, ophøjet som martyr i samme avis. Endvidere findes der mange flere lignende episoder indenfor de senere år.

– Jeg tror Allah vil samle jøderne, sådan at vi kan myrde dem, udtalte Fatah-lederen Abbas Zaki på den officielle Palæstinensiske selvstyres TV-station d. 12. marts 2014 (oversat til norsk).

Så længe palæstinensiske fædre fortsætter med at fortælle deres sønner at hvis de myrder jøder, kommer de i Himlen, vil freden være uopnåelig (norsk).

Meget at lære

Udenrigspolitikken i de vestlige demokratiske lande – som netop Norge – bør tænke på Israel som en nær allieret i kampen mod den ekstreme Islamisme.

Man må ikke tro, at truslen vil forsvinde hvis Israel går med til palæstinensernes ”retfærdige” krav. Islamisterne – det være sig Iran eller Hizbollah, eller deres allierede magthavere på Gaza-striben, eller det forholdsvist ikke-voldelige Muslimske Broderskab – vil end ikke høre tale om et kompromis, men ser kun een løsning, nemlig den totale udslettelse af den jødiske stat.

Men disse ekstremister ønsker ikke kun at fjerne Israel fra Landkortet, deres større mål er et globalt herredømme.

Imidlertid har Israel – til trods for mange fejl – fået mange succeser oppe imod denne fjende i mere end 60 år. Norske myndigheder generelt, og Politiets Sikkerhedstjeneste specielt, kan lære en masse af Israel om, hvordan man tackler truslerne fra ekstrem Islamisme.

Sammendraget af disse fakta bør få alle norske – og danske! – borgere til at støtte Israels forsvarskamp imod den ekstreme Islamisme.

Denne artikel er en del af serien Hvorfor støtte Israel? som blev udgivet på miff.no fra og med den 21. marts 2014. .

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem