Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Faktatjek af Fathi El-Abeds beskrivelse af Gaza

Faksimile fra Politiken 18. november 2020.
MIFF korrigerer rå propaganda fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening.


«Israels blokade kvæler alt liv i Gaza,» hævder Fathi El-Abed, formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening i en kronik i Politiken 18. november. Mærkeligt er det da at befolkningstilvæksten ligger tæt på 3 procent årlig. For yderliggere at svække sin egen troværdighed og røbe mangel på globalt overblik, hævder El-Abed at Gaza er en «menneskeskabt katastrofe uden sidestykke i nyere historie». FNs levevilkårsindeks viser at sensevise af lande i verden har betydelig dårligere levevilkår end indbyggerne i Gaza-striben. Befolkningen der bliver også betjent af det mest velorganiserede hjælpeapparat i verden.

I 2011 konkluderede en FN-komite at havblokaden af Gaza både er «lovlig og legitim». Israel står overfor «en reel trussel mod dets sikkerhed fra militante grupper i Gaza. Havblokaden blev indført som et legitimt sikkerhedstiltag for at forhindre våben i at komme ind i Gaza via havet. Og implementeringen af den svarede til kravene i international lov,» skrev Palmer-komitéen.

El-Abed henviser til FN-rapporten Gaza in 2020 A liveable place? fra 2012. BBC gengav således: «Gaza-striben vil ikke være ‘et beboeligt sted’ i 2020 hvis der ikke gøres tiltag for at forbedre grundlæggende tjenester i området, ifølge en FN-rapport.» Rapportens forfattere, derimod, skrev ikke at Gaza vil blive ubeboelig, men at situationen «vil være værre end den er nu», med mindre det bliver gjort en række politiske og sociale tiltag.

Dette er selvsagt. Det samme kan siges om alle tætbefolkede områder i hele verden, især om områder som er styret af et totalitært regime som systematisk undertrykker kvinder og minoriteter og som ikke står til regnskab for vælgerne ved valg.

Foruden i rapportens titel, nævnes udtrykket “beboelig” (liveable) kun to gange i rapporten. Først i forbindelse med en efterlysning af planer og reguleringstiltag for at møde befolkningstilvæksten, anden gang i konklusionen på side 16: «For at sikre at Gaza i 2020 vil være ‘et beboeligt sted’, må der gøres enorme tiltag af palæstinenserne og partnere i sektorer som uddannelse, sundhed, vand og affaldsbehandling fremskyndes og intensiveres i lyset alle vanskeligheder.»

Det var dette som var rapportens hovedfokus, ikke Israels kontrol af vareleverancer til området. Selvsagt ønsker FN og alle deres palæstinensiske ansatte at havblokaden ophæves, men ordet blokade (blockade) nævnes kun to gange i rapporten. Det hedder at afslutning af blokaden og Gazas økonomiske udvikling er grundlæggende mål for FN (side 2) og at blokaden har været en af hovedårsagerne til at Gaza-økonomien ikke har kunnet komme tilbage til niveauet det havde før år 2000 (side 4). FN mener det er vigtig at Gazas indbyggere får forbindelse med resten af verden. Dette ville være uproblematisk for Israel hvis det bidrog til fred, handel og udvikling, men Israel har god grund til at frygte det modsatte.

I sin ordrige kronik nævner El-Abed ikke med et ord at Gaza er styret af Hamas, en islamistisk gruppe som EU-domstolen senest i 2017 bekræftede er en terrororganisation. Når Dansk Palæstinensisk Venskabsforening er ivrig efter at ophæve kontrol af leverancer til Gaza, betyder det i realiteten at de ønsker at give de islamistiske terrororganisationer i området fri adgang til at importere våben. Hamas, Islamisk Jihad, Al-Aqsa Martyrbrigaden, PFLP og andre terrororganisationer i Gaza har tidligere brugt smuglede og egenproducerede våben til at begå massive krigsforbrydelser mod den israelske civilbefolkning og mod den palæstinensiske civilbefolkning som de skjuler sig blandt.

MIFF vil forsøge at få ovennævnte svar i Politiken.

Se også foredraget af MIFFs journalist Bjarte Bjellås – her vises sider af Gaza som Israel-haderne ikke vil du ser.

Hjælp MIFF med at fortsætte arbejdet for Israel – meld dig ind i MIFF HER og få Gratis medlemskab året ud ved at betale for 2021 nu. Hjælp MIFF med at hverve flere medlemmer – brug fem minutter på at udfylde blanketten for familie og venner
Bliv fast giver til MIFF HER eller giv en gave til MIFF HER
Del MIFF’s artikler HER og FB-opslag HER

Følg MIFF på Twitter HER
Følg MIFF på Instagram HER
Tak for din støtte!

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem