Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

– Den internationale straffedomstol har mistet al troværdighed

Den Internationale Straffedomstol i Haag. (Foto: Wikipedia)
- Den internationale strafferetsdomstol (ICC) er blevet endnu en brik i de palæstinensiske myndigheders (PA) politiske agenda, skriver ekspert i international lov, Alan Baker.

I går kunne MIFF blandt andet fortælle at:

Tre dommere vurderede om ICC har jurisdiktion på området, noget som Israel og mange andre lande har argumenteret for at de ikke har – læs mere HER. Det blev ikke en enstemmig afgørelse. Dommer Péter Kovács var uenig med flertallet.

«Jeg finder ikke at majoriteten nærmer sig eller er kommet med en passende argumentation i deres besvarelse af spørgsmålene fremlagt for salen, og efter min mening, har de intet juridisk basis i henhold til Roma-vedtægterne, og endnu mindre i henhold til folkeretten», skriver Kovács i det som ikke kan tolkes som andet end en yderst kraftig uenighed.

I dag kommer Alan Baker med sine kommentarere på sagen i avisen Times of Israel. Baker er israelsk ekspert i international lov og tidligere ambassadør i Canada. I dag er Baker leder af Institute for Contemporary Affairs hos the Jerusalem Center for Public Affairs.

Det er tragisk og ironisk at Israel – en af grundlæggerne bag visionen om en uafhængig international straffedomstol efter Holocaust nu er kommet i Den internationale straffedomstols (ICC) søgelys, skriver Baker

Læs MIFFs artikler om ICCs holdning til Israel HER.

Israel var et af de førende lande som allerede fra starten var aktivt involveret i forhandlingerne og udarbejdelsen af ICCs stiftelsesdokument. Derfor er det så meget desto mere ironisk, at Israel nu anklages af ICC på baggrund af de palæstinensiske myndigheders (PA) politiske manipulation, skriver Baker.

Hensigten med ICC var at skabe et uafhængigt juridisk organ som skulle sørge for, at de værste krigsforbrydere blev stillet til ansvar for deres forbrydelser mod menneskeheden. I stedet er ICC nu blevet et organ som lader sig manipulere af politiske interesser rettet mod Israel.

Ironien bliver ikke mindre af at de politisk påvirkede dommere i ICC lavede juridisk akrobatik og insisterede på at tildele PA status af en stat og suverænitet, til trods for at PA i henhold til alle internationale standarder ikke er en stat.

PA har ikke et suverænt territorium og kan derfor i henhold til ICCs stiftelsesdokument ikke være genstand for deres jurisdiktion. Palæstinenserne har absolut ingen status i retten, understreger Baker.

Den ironiske situation overrasker ikke i betragtning af den internationale tilskyndelse og fjendtlighed rettet mod Israel i hele FN-systemet. Læs MIFFs artikler om FNs holdning til Israel HER.

Ifølge Baker er det chokerende at ICC, hvis grundlæggere i stiftelsesdokumentet understregede at de skulle være “en uafhængig, permanent international straffedomstol… med jurisdiktion over de værste krigsforbrydelser på vegne af det internationale samfund ,”. I stedet har ICC ladet sig manipulere og misbruge af en politisk agenda.

Det som skulle have været et upolitisk juridisk organ, der står helt uden for politisk pres og indflydelse, er nu blevet en brik i det politiske spil rettet mod Israel som forsøger at underminere Israels legitimitet.

Dermed har ICC spillet fallit og mistet enhver troværdighed, mener Baker.

Ud af tre ICC-dommere stemte to for at rejse sagen mod Israel. Dommernes beslutning er udelukkende baseret på ikke-bindende og autoritative politiske beslutninger truffet af FN’s generalforsamling, som siger at ICC kan udøve jurisdiktion over omstridte områder, der internationalt er anerkendt som sådan, hvilket ifølge Baker trodser al juridisk logik.

Billedet bliver endnu mere mudret i betragtning af at staten Israel ikke er en del af Roma vedtægterne (Rome Statute). Roma vedtægterne fastlægger opbygningen af ICC og definerer hvad internationale forbrydelser er.

I ICCs stiftelsesdokument tales der kun om suveræne stater, og da der ikke findes en suveræn palæstinensisk stat og der ikke findes et palæstinensisk område hvor ICC kan udøve sin jurisdiktion, burde dommerne have afvist anklagerne mod Israel, påpeger Baker.

De territorier som PA har henvist til over for ICC, er et aftalt og internationalt anerkendt omstridt område som er midt i en forhandlingsproces. ICC burde derfor have afvist PAs påstande i stedet for at foregribe og underminere resultatet af en eventuel fremtidig forhandlingsproces ved at påstå, at der findes suveræne palæstinensiske territorier.

Desværre skader afgørelsen ikke kun ICCs integritet og troværdighed uopretteligt. Afgørelsen kan også underminere og afspore fredsforhandlingsprocessen i Mellemøsten.

Misbrug og manipulation af ICC er det modsatte af intentionen bag organets oprettelse – ICC kan ikke længere kalde sig et objektivt juridisk organ.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem