Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

FN Generalforsamlingen vil ikke fordømme Hamas’ terror mod Israel

Billedet viser hvad de enkelte lande stemte. Der skulle ved denne afstemning 2/3 flertal til for at vedtage resolutionen.
Afstemningstavlen fra FNs Generalforsamling "Item 38 A/73/L.42, 6. december 2018". Billedet viser hvad de enkelte lande stemte. Der skulle ved denne afstemning 2/3 flertal til for at vedtage resolutionen om at fordømme Hamas. Klik på billede for at få det vist lidt større og lidt tydeligere.
Det Palæstineniske Selvstyre - og formanden for dansk-palæstinensisk venskabsforening - jubler over, at FNs Generalforsamling ikke vedtog en resolution, som fordømmer Hamas

Jan Frost skriver:
FN vil ikke fordømme Hamas’ terror mod Israel

Tak til den danske regering der, sammen med resten af EU, støttede USA’s resolutionsforslag i nat, da generalforsamlingen kunne vedtage en fordømmelse af Hamas´ terror mod civile i Israel. Desværre kunne resolutionen ikke samle det nødvendige flertal blandt FNs medlemslande. Ifølge FNs flertal skal terror kun fordømmes når den rammer alle andre end israelere

På en enkelt dag vedtog FNs generalforsamling forleden hele seks resolutioner med fordømmelser af Israel. I gennemsnit fordømmer FN Israel ca. 20 gange om året. I årenes løb har FN fordømt Mellemøstens eneste demokrati, Israel, mere end 500 gange.

FN har ALDRIG vedtaget en resolution der fordømmer Hamas` terror mod civile israelere. Ikke en eneste gang er det sket.

Resultatet af afstemningen i nat vakte glæde i palæstinensiske kredse. Også i Danmark. Formanden for dansk-palæstinensisk venskabsforening kaldte selve resolutionsforslaget for ”absurd” og FNs afvisning kalder han ”historisk” og ”fantastisk”. Det er altså ”absurd” at fordømme terror mod civile israelere og det er ”fantastisk” at FN afviste resolutionen.

”Er hadet til Israel så stort, at I ikke vil fordømme Hamas terror mod den israelske civilbefolkning?” Sådan spurgte USA’s FN-ambassadør i nat inden afstemningen i FN. Svaret viste sig at være et JA! Både i FN og blandt danske sympatisører.

Hamas har aldrig lagt skjult på, at deres mål er en fuldstændig eliminering af Israel, en udslettelse af den jødiske stat. Terror mod civile indgår som en del af planen for at nå dette mål. Og store dele af verdenssamfundet accepterer det.

Det er virkelig svært at få øje på fredsmulighederne i øjeblikket.

Billedet ovenfor viser hvad de enkelte lande stemte.

Der skulle ved denne afstemning 2/3 flertal til for at vedtage resolutionen. Her kan du se afstemningstavlen om selve 2/3-flertalskravet.

Afstemningstavlen fra FNs Generalforsamling 6. december 2018 om kravet for 2/3-flertal.
Afstemningstavlen fra FNs Generalforsamling 6. december 2018 om kravet for 2/3-flertal.

MIFF Danmark tilføjer bl.a. om 2/3-flertalskravet

Til forskel fra Danmark og resten af EU, udelod Norge at stemme ja eller nej. Hvorfor? Svaret fortæller os lidt om 2/3-flertalskravet – og om den skræmmende dynamik blandt de 193 medlemmer af FNs Generalforsamling.

Den norske UdenrigsDepartment (UD) har forklaret til MIFF i Norge, at man skam gerne ville fordømme Hamas. Men man kunne ikke stemme for den amerikanske resolution, fordi denne manglede nogle henvisninger til andre resolutioner. Derimod var der en irsk resolution til mødet, som kalder for fred i mellemøsten baseret på FN resolutioner – og støtte til en tostats-løsning på basis af “pre-1967 grænser”. Denne resolution stemte Norge og næsten alle andre for (resultatet blev 156 ja, 6 nej, 31 hverken ja eller nej).

Man kan godt undre sig over hvorfor man ikke kunne stemme for begge resolutioner!

MIFF spurgte også ind til 2/3-flertalskravet. FN Generalforsamlingen kan jo kræve et 2/3-flertal i sager som gælder international fred og sikkerhed. Men kravet stilles meget sjældent, så hvorfor gik UD med til kravet, som var stillet af arabiske lande?

Svaret var ikke særlig tilfredsstillende, og MIFF lufter nogle begrundede mistanker om hvorfor Norge gik med. Det er under alle omstændigheder temmelig klart, at UD vil gå langt for at tækkes de arabiske lande – og det er lykkedes. F.eks. har Det Palæstinensiske Selvstyre udtrykt stor tilfredshed med, at Hamas’ terror imod israelske civile ikke blev fordømt af Generalforsamlingen. Og Jan Frost refererer Formanden for dansk-palæstinensisk venskabsforening…

Kilder og noter
Tak til Jan Frost, som ikke har udgivet kommentaren på sin blog, men på Facebook-væggen, som absolut er værd at følge!
Lidt tal fra en ganske udmærket artikel på PRESSTV.com, “US fails to condemn Hamas at UN General Assembly” 7. dec 2018
  • Selve resolutionen fremsat af USA: 87 ja, 57 nej, 33 hverken/eller. Se billedet.
  • Afstemningen om 2/3-flertalskrav: 75 siger ja til 2/3-flertalskrav; 72 holder fast med et simpel flertalskrav; 26 hverken/eller.
Læs hele MIFF analysen på norsk Utenriksdepartementet forklarer sin stemmegivning som bidro til å hindre Hamas-fordømmelse” 8. december 2018.

 

 

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem