Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Danmark har stemt ja til FN-resolution der beskylder Israel for at krænke kvinders rettigheder

FN blev oprettet i 1945 og er med årene blevet et anti-israelsk organ som har vedtaget flere resolutioner mod Israel end noget andet land. (Foto: Kim Haughton / Flickr)
UN Watch: - Vi er skuffede over at demokratierne Danmark, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, Letland, Mexico, Montenegro, New Zealand, Portugal og Sydkorea sluttede sig til sjakalerne og gjorde den jødiske stat til syndebukken.

Libyen, Rusland og Zimbabwe var blandt de 54-medlemslande i FN’s økonomiske og sociale råd (et hovedorgan i verdensorganet), der den. 22. juli stemte ja til en anti-israelsk resolution, hvor Israel som det eneste land i verden beskyldes for at krænke kvinders rettigheder, skriver UN Watch.

Danmark stemte JA til den anti-israelske resolution – 40 lande stemte ja, 6 lande stemte nej, 4 lande undlod at stemme. I resolutionen beskyldes verdens eneste jødiske stat for at for at være en “større hindring” for palæstinensiske kvinder “i at opfylde ​​deres rettigheder, avancering, selvhjulpenhed og integration i udviklingen af ​​deres samfund.”

Rådet erklærede blandt andet at kvinder og piger påvirkes af Israels systematiske krænkelse af det palæstinensiske folks menneskerettigheder.

Krænkelser af kvinder og piger i verden ignoreres – Til trods for at globale referencer til vold mod kvinder “i alle dens forskellige former og manifestationer verden over” og behovet for at eliminere vold mod kvinder i “alle regioner i verden”, var Israel det eneste land i verden, der blev udsat for kritik.

Cuba, Syrien, Nordkorea og Venezuela var blandt resolutionens sponsorer via Group of 77, en blok, der består af 134 stater og i år er repræsenteret af Pakistan.

Ud af 19 punkter på FN’s Økonomiske og Sociale Råds 2022-dagsorden, var punkt 16 rettet mod Israel – det eneste punkt på dagsordnen kun rettet mod et specifikt land. Alle andre fokusområder drejede sig om generiske emner som katastrofehjælp, brug af videnskab og teknologi til udvikling.

FN ignorerer de palæstinensiske myndigheders (PA) og terrorgruppen Hamas’ krænkelser af kvinders rettigheder – resolutionen ignorerer hvordan palæstinensiske kvinders rettigheder påvirkes af deres egne regeringsmyndigheder – PA i Judæa og Samaria (Vestbredden) og Hamas i Gaza. FN kritiserer heller ikke diskrimination af kvinder og piger i det patriarkalske palæstinensiske samfund. Tværtimod, roser resolutionen palæstinensiske “initiativer på det lovgivningsmæssige, administrative og sikkerhedsmæssige niveau for at fremme kvinders rettigheder.”

Hillel Neuer, administrerende direktør i UN Watch: – ECOSOCs 2022-session ignorerede fuldstændig verdens værste krænkere af kvinders rettigheder og nægtede at vedtage en resolution om kvinders situation i Afghanistan, Pakistan, Iran, Tchad, Qatar eller Algeriet, som er blandt de 10 værste krænkere af kvinders rettigheder i verden, ifølge 2022 Global Gender Gap Report udarbejdet af World Economic Forum.

Neuer fordømte de delegeredes “kapring” af FN-organet som et forum målrettet mod Israel: – Kvindelige migranter i Libyen tvinges til at lade sig voldtage i bytte for mad, vold mod kvinder i Indonesien steg med 50 % fra 2020 til 2021, kvindelig kønslemlæstelse er fortsat udbredt i Nigeria og knap 20 mio. kvinder har ovelevet lemlæstelsen, ifølge UNICEF, Rusland slår kvindelige demonstranter, og i Zimbabwe udsættes kvindelige ledere for politisk motiveret seksuel vold og mobning. Derfor er det et absurd teater at se hvordan kvindefjendske regimer udpeger Israel som det eneste land i verden og beskylder Israel for at krænke kvinders rettigheder.

Storbritannien og Canada fordømte resolutionen: – Vi kan ikke acceptere udpegelsen af ​​ét land, nemlig Israel, i den eneste geografisk specifikke resolution hos Kommissionen om Kvinders Status, udtalte Storbritanniens repræsentant.

– Vi kan ikke støtte resolutionen der udelukkende udpeger Israel som det eneste land ansvarlig for diskrimination af palæstinensiske kvinder. Resolutionen mangler simpelthen troværdighed. Resolutionen forholder sig ikke til alle parters forpligtelser og ansvar på en retfærdig og konstruktiv måde i den israelsk-palæstinensiske konflikt, sagde Canadas repræsentant.

– Det er utroværdigt at vedtage en resolution hvor kun én part udpeges som ansvarlig for diskrimination. Det stemmer simpelthen ikke overens med den faktiske situation. Vi vil fortsætte med at gå ind for en retfærdig tilgang, vi vil fortsætte med at afvise ensidige beslutninger, og vi vil fortsætte med at gøre alt, hvad vi kan for at fremme og støtte en to-statsløsning på den underliggende konflikt i regionen, tilføjede Canadas repræsentant.

UN Watch: – Vi er skuffede over at demokratierne Danmark, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Japan, Letland, Mexico, Montenegro, New Zealand, Portugal og Sydkorea sluttede sig til sjakalerne og gjorde den jødiske stat til syndebukken.

Det er ikke første gang Danmark har tilsluttet sig det absurde heppekor af lande, der beskylder Israel for at krænke kvinders rettigheder. I 2019 tilsluttede Danmark sig Iran og Saudi-Arabien i deres fordømmelse af Israel – kan det blive mere absurd? Læs mere her.

I en anden resolution fordømte ECOSOC Israel for at krænke palæstinensernes økonomiske og sociale rettigheder.

Resolutionerne blev vedtaget efter præsentation af ​​en forudindtaget rapport udarbejdet af Tarik Alami, repræsentant for den økonomiske og sociale kommission for Vestasien, FN’s regionale organ for Mellemøsten (med base i Beirut), der omfatter 18 arabiske stater, men ikke Israel.

Se afstemingsresultatet her:

Her er de 40 lande som stemte ja til resolutionen: Argentina, Bangladesh, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Bulgarien, Chile, Kina, Colombia, Congo, Elfenbenskysten, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kasakhstan, Letland, Libyen, Mauritius, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Oman, Panama, Peru, Portugal, Sydkorea, Rusland, Thailand, Tunesien, Tanzania, Zimbabwe.

6 lande stemte nej: USA, Canada, Storbritannien, Tjekkiet, Israel, Liberia.

4 lande undlod at stemme: Østrig, Kroatien, Guatemala, Salomonøerne.

Læs MIFF’s temaside om hvorfor du ikke kan tage FN-fordømmelser af Israel alvorligt.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem