Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Palæstinensiske terrorister kan lovligt deltage i EU-finansierede aktiviteter

EU's flag. (Foto: Friedemann W.-W. flickr.com)
Israel rasende efter højtstående EU-embedsmand har forsikret palæstinenserne om at medlemskab af eller tilknytning til en terrororganisation ikke automatisk forhindrer en person i at deltage i EU-finansierede programmer.

Israel er rasende efter højtstående EU-embedsmand i brev forsikrede palæstinenserne om at medlemskab af eller tilknytning til en terrororganisation ikke automatisk forhindrer en person i at deltage i EU-finansierede programmer, skriver Times of Israel og Jerusalem Post.

-Vi ser med stor alvor på brevet. Det er i strid med alle vores aftaler med EU, og vi agter at sende en stærk besked til EU’s repræsentanter om det, siger talsmand for det israelske udenrigsministerium.

EU insisterer på, der ikke gives penge til enkeltpersoner som udøver terroraktiviteter. Israel har protesteret imod meldingen fra Bruxelles om, der stadig kan gives midler til projekter, programmer og tilhængere af en forbudt gruppe – eksempelvis tilskud til en forsker tilknyttet Hamas.

Den israelske minister for strategiske anliggender Gilad Erdan har gjort EU-repræsentanter opmærksomme på EU finansiering af organisationer med bånd til terrorister.

-De sidste to år har der ikke været tvivl om forbindelsen mellem terrororganisationer og Boycott, Divestment and Sanctions bevægelsen (BDS), inklusiv palæstinensiske NGO’er som … Al-Haq, hvis ældre medlemmer var terroroperativer i Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), [har] dybe bånd til terror … Terrororganisationer har med succes placeret over 30 af deres medlemmer, hvoraf 20 har afsonet tid – også for drab, i ledende stillinger i BDS-promoverende NGO’er, udtalte talsmand for det israelske ministerium for strategiske anliggender.

Det israelske udenrigsministerium har indkaldt EU’s ambassadør til Israel, Emanuele Giaufret efter han har nedtonet sagen. Det forventes han vil blive irettesat af ministeriets vicegeneraldirektør for Europa, Anna Azari.

Det israelske ministerium for strategiske anliggender som har til opgave at bekæmpe Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) bevægelsen har også protesteret over den seneste udvikling i EU. I brev til The Times of Israel udtalte en talsmand fra ministeriet at EU igennem en lang periode har finansieret pro-palæstinensiske ngo’er som fremmer BDS og tilmeld i nogle tilfælde har bånd til terrororganisationer.

-Ved flere møder med EU-embedsmænd blev det gjort klart at enhver finansiering til disse NGO’er skal stoppe øjeblikkeligt og undersøges meget nøje for at sikre der ikke overføres midler til terrorister eller terrorrelaterede aktiviteter, udtalte embedsmanden.

I et brev fra 30. marts forsøgte Øst Jerusalem-baseret leder af EU’s mission for Vestbredden og Gazastriben, Sven Kühn von Burgsdorff at præcisere bestemmelserne i EU’s tilskudsaftaler med palæstinensiske NGO’er.

I de seneste måneder har palæstinensere protesteret over at aftalerne inkluderer en bestemmelse om, at ingen personer eller gruppe som står på EU’s restriktive liste, kan deltage i EU-programmer eller modtage midler. Palæstinensiske grupper klagede over at det var umuligt at kontrollere hver enkelt ansøgers personlige baggrund og politiske tilknytning.

For at modvirke en “forkert informationskampagne” skrev von Burgsdorff til et palæstinensisk NGO-netværk i Ramallah. Læs brevet her.

I brevet står blandt andet:

-Selvom enheder og grupper som står på EU’s restriktive liste, ikke kan få del i EU-finansierede aktiviteter, er en fysisk person som er tilknyttet, sympatiserer med eller støtter en af grupperne på EU’s restriktive liste, ikke udelukket fra at få del i EU-finansierede aktiviteter, medmindre han eller hun selv er registreret på EU’s restriktive liste, skriver Burgsdorff.

Von Burgsdorff skrev desuden at EU ikke vil bede palæstinensiske NGO’er om at “ændre deres politiske holdning over for en palæstinensisk fraktion.”

Hamas, Palestinian Islamic Jihad og Popular Front for the Liberation of Palestine står alle på EU’s liste over terrororganisationer, men ingen palæstinensere nævnes ved navn.

En talsmand for EU-delegationen i Israel har udtalt at der ikke er en “juridisk hindring” for at folk kan deltage i EU-finansierede aktiviteter, medmindre de eksplicit er anført på EU’s terrorliste eller formelt repræsenterer en af organisationerne på listen.

EU’s talsmand udtalte at EU har: “ekstremt strenge overvågnings- og kontrolmekanismer for at sikre at alle personer involveret i EU-finansierede aktiviteter udelukkende forfølger de mål og aktiviteter som er godkendt til EU-finansiering. EU finansierer ikke aktiviteter som er direkte eller indirekte relateret til vold eller tilskyndelse til vold.”

-Gruppen bestående af 27 medlemmer har “strenge regler for screening og gennemgang af de som modtager EU-midler. Blandt andet forpligtes alle modtagere af EU-finansiering til at sikre midlerne hverken direkte eller indirekte bruges til enheder, enkeltpersoner eller grupper, udpeget af EU’s restriktive foranstaltninger, sagde talsmanden.

-Organisationer som misbruger EU-midler skal betale hele beløbet tilbage og kan miste retten til fremtidig støtte. Det er ikke nye krav og de gælder for alle modtagere af EU-midler, udtalte talsmanden.

Olga Deutsch som er vicepræsident i NGO Monitor (NGO Monitor forsker i og arbejder med at undersøge udenlandsk finansiering af NGO’er). De har længe været kritiske over for EU’s støtte til palæstinensiske NGO’er. Deutsch ser von Burgsdorffs brev som en forsikring til palæstinensiske NGO’er om at de stadig kan få midler og legitimitet fra Bruxelles, selvom de er tilknyttet EU-udpegede terrorgrupper.

-EU skal passe på ikke at overgive sig til lokalt pres fra palæstinensere eller andre og sørge for, at offentlige midler ikke ender i hænderne på dem som er forbundet med eller støtter terror, udtalte Olga Deutsch.

-Efter Corona pandemien brød ud har EU lovet endnu mere bistand til de palæstinensiske myndigheder (PA). EU har givet PA 71 mil. euro, hvoraf ti procent går til NGO’er. EU bør som minimum sikre at pengene bruges der hvor der er behov for dem. Det skylder EU både de europæiske skatteydere og de palæstinensere, som EU siger de ønsker at hjælpe, udtalte Deutsch.


Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem