Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Indonesien vil normalisere forholdet med Israel i håb om at blive OECD-medlem

IMPACT-se's første undersøgelse af indonesiske skolebøger viser at børn oplæres i tolerance over for jøder. Israel omtales derimod i negative vendinger, alligevel spekuleres der i om landet overvejer normalisering med den jødiske stat. På billedet ses indonesiske skolebørn i midlertidig skole tæt på Calang i Indonesien. (Foto: International Labour Organization, 2. maj, 2002, flickr)
Verdens største muslimske land vil igangsætte etablering af diplomatiske forbindelser med Israel mod at Israel godkender deres anmodning om at blive OECD-medlem.

Primo 2023 kunne MIFF fortælle at IMPACT-se som en internationalt anerkendt organisation, der undersøger indholdet i skolepensum verden over, havde lavet sin første undersøgelse af indonesisk skolepensum som viste at børnene blev oplært i tolerance over for jøder, men ikke over for Israel som blev omtalt i negative vendinger, alligevel blev der spekuleret i hvorvidt Indonesien ville normalisere deres forhold med den jødiske stat.

Nu kan Yediot Ahronot fortælle at Indonesien, Israel og OECD efter flere måneders diskrete forhandlinger, er nået til enighed om at gå videre med normaliseringsplanerne.

I brev til Israels udenrigsminister Israel Katz, skriver OECD’s generalsekretær Mathias Cormann:
– Jeg er glad for at kunne meddele, at Rådet officielt har accepteret de klare og eksplicitte tidlige betingelser, der kræver at Indonesien etablere diplomatiske forbindelser med alle OECD-medlemslande som en forudsætning for at kunne træffe beslutning om at optage Indonesien i OECD.

Derudover vil enhver fremtidig beslutning om at acceptere Indonesien som OECD-medlem kræve enighed blandt alle medlemslande, inkl. Israel. Jeg er overbevist om, at det give jer den nødvendige sikkerhed på det afgørende punkt.

I sit svar til Cormann, skriver Katz: – Jeg deler din forventning om, at processen vil udgøre en ændring for Indonesien og jeg forventer en positiv ændring i Indonesiens Israel-politik og især deres fjendtlige Israel-politik. Det vil fører vejen til fulde diplomatiske forbindelser mellem vores lande.

Ifølge kilder involveret i forhandlingerne ønsker Indonesien at starte processen med at blive OECD-medlem, hvilket vil kræve konsensus fra alle 38 medlemslande og Indonesiens etablering af diplomatiske forbindelser med alle medlemslande, inkl. Israel.

Til at starte med bad OECD Israel om “ikke at protestere” mod Indonesiens optagelse i OECD, det blev afvist af Katz som henviste til Indonesiens Israel-politik siden 7. oktober-massakren mod Israel og Israels krig mod terrorgruppen Hamas i Gaza, samt Indonesiens støtte til Sydafrikas retssag anlagt mod Israel ved Den Internationale Domstol (ICJ).

OECD’s generalsekretær Cormann appellerede til Katz og bad ham om at trække indsigelsen tilbage, hvilket Katz afviste med henvisning til, at Indonesien skulle vise sin gode vilje over for Israel. Efterfølgende diskuterede Cormann sagen med premierminister Benjamin Netanyahu, som besluttede at overlade beslutningen til underigsminister Katz.

Efter flere ugers forhandlinger blev OECD og Indonesien enige om at inkludere et vilkår i beslutningen om, at Indonesien skulle etablere diplomatiske forbindelser med Israel, før en afstemning om deres tiltrædelse kunne blive OECD-godkendt.

Forud for beslutningen afgav Cormann et tidligt tilsagn i sit formelle brev til udenrigsminister Katz. I brevet skrev han: – Jeg takker jer for de meget konstruktive diskussioner i løbet af de seneste par uger og Israels vigtige beslutning om at tillade forhandlinger mellem Indonesien og OECD om deres OECD-tilslutning.

I brevet fortsætter Cormann: – Som diskuteret med dig og premierminister Netanyahu, er forudsætningen for etablering af de diplomatiske forbindelser forud for enhver beslutning om at invitere Indonesien ind som OECD-medlem, inkl. klausulen i OECD-rådets officielle konklusioner for forhandlingerne.

Cormann tilføjede at han er villig til at hjælpe med at forbedre forholdet mellem Indonesien og Israel på et tidligt tidspunkt af forhandlingerne efter Indonesiens optagelse i OECD: – Som vi diskuterede, vil processen have en positiv langsigtet indvirkning, derfor er det afgørende at lade processen begynde.

Cormann specificerede også, at Indonesien skal gennemgå en teknisk proces som vil tage to-tre år, før landet kan tilslutte sig OECD, og implementerer en køreplan, inkl. 26 udvalg som skal undersøge landets lovgivning, politikker og regler.

Hver komité vil omfatte en israelsk ekspert som vil give Israel løbende mulighed for at kommunikere med Indonesien – og nedlægge veto mod landets OECD-tiltrædelse, hvis det ikke lykkes at normalisere forbindelserne med Israel.

Abraham-aftalerne, i 2022 indgik Israel historiske normaliseringsaftaler med Emiraterne, Bahrain, Sudan og Marokko.

Normalisering med Saudi-Arabien, forhandlingerne med Golfens vigtigste stat var godt på vej til at bære frugt, men blev brat afbrudt af massakren mod Israel den 7. oktober 2023.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem