De palæstinensiske myndigheder (PA) bruger dine skattekroner til at hylde Hamas-raketter og slette Israel fra kortet. (Foto: MIFF-faksemille, fra PMW)

EU-finansieret skole hylder Hamas-raketter og sletter Israel fra kortet

Se hvad du er med til at betale til.

MIFF har skrevet utallige artikler om hvordan de palæstinensiske myndigheder (PA) år efter år misbruger de mange millioner/milliarder kroner som EU, Danmark, Norge og andre donorlande giver PA. PA misbruger blandt andet bistanden til at udarbejde jihad skolepensum som oplærer palæstinensiske skolebørn i at ofre livet i helligkrig. EU er igennem flere år blevet advaret om at misbruget finder sted, alligevel er udbetalingerne til PA fortsat.

MIFF medvirkede til at Norge forsøgte at betinge norsk PA bistand med pensumændringer, men PA nægtede at foretage ændringerne. Også i Danmark kom PA på Folketingets dagsorden primo maj 2021, hvor MIFFs information og Norges forsøg på at stoppe PAs terrorhyldest blev fremhævet – læs HER.

EU bestilte også egen rapport som bekræftede hvad tidligere rapporter allerede havde slået fast: PA skolepensum oplærer palæstinensiske skolebørn i had, vold, terror og antisemitisme. Den EU bestilte rapport er igennem flere måneder blevet tilbageholdt af EU-Kommissionen trods protester fra blandt andet Norge og Tyskland – læs MIFFs artikler om PAs jihadpensum HER.

Nu viser det sig at EU, inkl. Danmark også bidrager økonomisk til at PA kan opfører skoler og hvad tror du børnene lærer der?


EU (inkl. Danmark) bidrager hvert år med flere millioner euro til de palæstinensiske myndigheders (PA) Undervisningsministerium. Inkluderet i EU-donationerne er støtte til opførelse af skoler, skriver Palestinian Media Watch (PMW) som igennem flere år har overvåget hvad der sker i det palæstinensiske samfund.

Men, i stedet for at opføre skoler hvor palæstinensiske børn lærer om fred og tolerance (i overensstemmelse med UNESCO resolutioner), bruger PA skolerne til systematisk indoktrinering af børnene.

Her er nogle eksempler:

Grundskolen for piger i Hawara, bygget med donationer fra Europa-Kommissionen. Under nylig udstilling på skolen blev tre elementer i PAs indoktrinering fremhævet:

Forherligelse af terror: På billedet nedenfor ses en Ayyash 250 raket – model svarende til de mere end 4.300 raketter, som terrorgrupperne Hamas og Islamisk Jihad angreb Israels civilbefolkning med i løbet af 11 dage i maj måned. Læs om Hamas og raketangrebene HER.

(Fatah-Facebook-side, Nablus-filialen, 14. juni 2021)

Israel fjernet fra kortet: Ved siden af raketten ses et kort over “Palæstina” malet i det palæstinensiske flags farver. Kortet begrænser sig ikke til Gaza og Judæa og Samaria (Vestbredden). Kortet dækker hele området mellem Jordanfloden og Middelhavet – Israel er fjernet. Også i UNRWA drevet skoler som Danmark også betaler til, er Israel fjernet fra kortet. Læs om UNRWAs jihad skolepensum HER.

(Fatah-Facebook-side, Nablus-filialen, 14. juni 2021)

“Retten til at vende tilbage”: Skoleudstillingen har til formål at forstærke myten om, at flere millioner palæstinensere en dag vil oversvømme Israel og dermed vil den eneste jødiske stat i verden forsvinde og blive erstattet af endnu en arabisk stat.

På billedet nedenfor ses PA-kortet over “Palæstina”, ved siden af det ses en nøgle som repræsenterer palæstinensernes “ret” til at vende tilbage. På skiltet nederst i højre hjørne står: – Frihedens optog. Mit hjemland er fra [Middelhavet] til [Jordanfloden]. Vores tilbagevenden er nær, og vi er allerede begyndt at pakke vores ting.

Dr. Mordechai Kedar som er seniorforsker ved Begin-Sadat Center for Strategic Studies, påpeger at ”det palæstinensiske problem” oprettet for 73 år siden (Israel) er blevet til flygtninge-isme – et meget lukrativt erhverv. Det “palæstinensiske problem” er blevet en følelsesmæssig- og økonomisk fidus, der kun tjener til at berige de korrupte ledere i Ramallah og Gaza. Læs HER.

(Fatah-Facebook-side, Nablus-filialen, 14. juni 2021)

På skiltet ved indgangen til Hawara Elementary School for Girls står at skolen blev doneret af EU-Kommissionen i samarbejde med COOPI, en italiensk NGO (se også engelsk tekst).

EU- og Danmarks officielle politik er at støtte og fremme en to-statsløsning hvor Israel og en eventuel fremtidig palæstinensisk stat vil leve fredeligt side om side, men MIFF har gentagende gange dokumenteret, at dansk bistand reelt er med til at støtte PAs glorificering af terror og eliminering af staten Israel. Læs HER.

At hjernevaske skolebørn med billeder af raketter og en utopisk virkelighed hvor Israel er slettet fra kortet, er en urealistisk virkelighed og Israel vil aldrig medvirke til at begå nationalt selvmord. Hvis EU og Danmark virkelig vil lægge handling bag deres officielle politik om en to-statsløsning, bør al økonomisk støtte til ovennævnte ophører.

Som tidligere nævnt har PA igennem flere år misbrugt international bistand til at forgifte de palæstinensiske skolebørns hjerner.

Trods overvældende dokumentation fortsætter EU og Danmark med at lægge millioner og atter millioner af kroner i PAs skolesystem uden at stille krav til at midlerne fremmer fred, sameksistens og tolerance, hvad skal der til før vanvidet stopper?

Hvis du er enig med MIFF i at dine skattekroner ikke skal gå til at forgifte børns hjerner så DEL artiklen og anbefal MIFF til din omgangskreds.


Bliv MIFF-medlem HER.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp