Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Se hvad Dansk Folkeparti svarer på MIFFs spørgsmål om Danmark og Israel

Søren Espersen (officielt billede)
Søren Espersen (officielt billede)
Dansk Folkeparti er kendt blandt danskere og israelere for at være varm støtte for Israel. Vi betragter Israel som en demokratisk oase midt i Mellemøstens endeløs række af feudale diktaturer – sekulære som islamistiske. Det er en af de vigtigste årsager til vor store beundring for det jødiske land, som fremsynede pionerer grundlagde i 1948. Siden da har Israel vist sin levedygtighed – og fremstår i dag som et stærkt demokrati, som i ét og alt har en naturlig plads blandt de vestlige lande. Det er glædeligt, at Israel i de seneste år har formået at få flere og flere venner rundt om i verden.

Til vores rundspørge har vi fået følgende svar fra Søren Espersen – som erformand for Det Udenrigspolitiske Nævn, næstformand for Dansk Folkeparti samt Kommitteret for Hjemmeværnet.

Spørgsmål 1: Nationalstaten Israel

Israel blev oprettet som et nationalt hjemland for jøder, som FNs delingsplan fra november 1947 også lagde op til. De fleste jøder i Israel er flygtninge og efterkommere af flygtninge, ikke mindst fra de arabiske lande. Vi har en moralsk pligt til at støtte et jødisk hjemland, sagde USAs tidligere præsident Barack Obama. Støtter partiet det jødiske folks ret til sin egen nationalstat?

Svar: Absolut. Danmark var blandt de allerførste lande til at anerkende Israel. Et land, som på alle måder har vist sin levedygtighed. Dansk Folkeparti har i al sin levetid været Folketingets sikre støtte af Israel.


Spørgsmål 2: “High-tech” samarbejde DK-Israel

På en række højteknologiske områder (IT, medicin, cybersikkerhed, vand, vedvarende energikilder – bare for at nævne nogle eksempler) er Israel blandt de fremmeste i verden. Der er allerede samarbejde mellem israelske og danske aktører. Støtter partiet et endnu tættere økonomisk og teknologisk samarbejde mellem Danmark og Israel?

Svar: Ja, i høj grad. Israel har vist sig leveringsdygtig i højteknologi. Dansk Folkeparti støtter ligeledes, at Israel i højere grad leverer militært udstyr til Danmark.


Spørgsmål 3: Samarbejdet DK-Israel i energisektoren

Israel har opdaget store naturgasforekomster i sin økonomiske zone i Middelhavet og indgået forpligtende samarbejde med eksempelvis Egypten. Støtter partiet øget dansk samarbejde med Israel i energisektoren?

Svar: Ja, ubetinget!Spørgsmål 4: Boykot

Støtter partiet nogen som helst former for boykot af et andet land? I så fald, hvilke lande, og er Israel på listen?

Svar: Dansk Folkeparti er af princip modstander af enhver form for handels-boykot, idet vi finder, at det alene rammer dansk eksport – og reelt er uden betydning. Den pågående boykot af Israel er i øvrigt i bund og grund latterlig og forargelig.Spørgsmål 5: BDS bevægelsen

Angela Merkels parti (CDU) har i 2016 erklæret alle former for Israel-boykot for antisemitisk. I 2018 har sikkerhedstjenesten ved Berlins politi konkluderet, at BDS bevægelsen (Boycott-Divest-Sanction) er antisemitisk, og kulturordfører for Berlins Venstre Parti, Klaus Lederer – har vurderet, at BDS er “strukturel antisemitisme.” Canadas premierminister, Justin Trudeau, har i 2019 sagt, at BDS bevægelsen er antisemitisk. Er partiet enig i den vurdering af BDS bevægelsen?

Svar: Ja helt enig.Spørgsmål 6: FNs behandling af Israel

Forrige og nuværende FN generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres samt Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen har påpeget at Israel bliver uretfærdigt behandlet i FN-systemet. Er partiet enig i den vurdering?

Svar: Ja, og jeg har som formand for Udenrigspolitisk Nævn takket Anders Samuelsen for dennes udtalelser om Israel.Spørgsmål 7: PA (Palæstinensiske selvstyremyndigheder)

Danmark er en økonomisk bidragsyder til palæstinensiske selvstyremyndigheder (PA). PA belønner og hædrer deltagelse i målrettede angreb mod israelske civile, eksempelvis ved at give løn til fangere, ved at skoler og idrætsturneringer bliver opkaldt efter angriberne samt ved hæder i officielle medier. Mener partiet, at Danmark bør bruge økonomisk pres for at få PA til at standse belønning og hyldest af terrorister?

Svar: Det er Dansk Folkepartis opfattelse at den økonomiske støtte til Det Palæstinensiske Selvstyre fuldstændig bør standses. Det har forarget Dansk Folkepartis folketingsgruppe samt vælgere, at Danmark sender penge, som bruges til at hylde terrorister og støtte døde eller fængslede terroristers pårørende.Spørgsmål 8: Hamas

Hamas-charteret fra 1988 udtrykker længsel mod en tid, hvor naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Det nye Hamas-dokument fra 2016, som ikke erstatter charteret, sigter mod en fuldstændig frigørelse af «Palæstina», fra Jordanfloden til Middelhavet, således at Israel forsvinder. Støtter partiet kontakt/dialog med Hamas-regimet i Gaza-striben?

Svar: Hamas er en terrororganisation, som ikke fortjener nogen form for retfærdiggørelse.Spørgsmål 9: Kriterier for at støtte NGO’er

Danmark yder økonomisk støtte til palæstinensiske og israelske NGO’er for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. I 2017 blev Danmark klar over, at nogle af de støttede NGO’er ikke agerede i overensstemmelse med danske mål for udviklingssamarbejde. NGO’erne modarbejdede eksempelvis en to-statsløsning, de støttede BDS og havde forbindelser til terrorister. Støtte-kriterierne er derfor blevet præciseret, og færre NGO’er modtager støtte. Støtter partiet de ændrede støttekriterier?

Svar: Ja.Spørgsmål 10: UNRWA

Efterkommerne af palæstinensiske flygtning fra 1948 bliver gennem UNRWA behandlet på en helt anden måde end alle andre flygtninge i verden gennem FNs Højkommissær for flygtninge. Støtter partiet, at Danmark arbejder for at få den praksis ændret?

Svar: Ja, i høj grad. Det er Dansk Folkepartis holdning, at på tide, at efterkommere af de arabere, som rejste væk, da Israel blev stiftet, behandles som alle andre efterkommere af flygtninge.Spørgsmål 11: Anerkendelse af Palæstina som stat?

Gældende international lov præciserer, at der skal være en fredsaftale mellem Israel og den anerkendte palæstinensiske leder, før der kan gives anerkendelse til “Staten Palæstina”. En lang række lande har dog allerede anerkendt Palæstina som stat. Og adskillige danske politikere har ønsket, at også Danmark (gerne men ikke nødvendigvis sammen med hele EU) fraviger betingelsen om, at fredsaftalen skal gå forud for anerkendelsen. Støtter partiet anerkendelse af “Staten Palæstina” uden fredsaftale?

Svar: Nej. Det er helt i tråd med dansk diplomati, at vi gør som vi gør. Traditionen foreskriver i øvrigt, at Danmark kun anerkender nye lande, som selv kontrollerer landets grænser, og som behersker sit territorium. Blandt andet derfor modsatte Dansk Folkeparti sig i sin tid anerkendelsen af Kosovo.


Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem