Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Se hvad Venstre svarer på MIFFs spørgsmål om Danmark og Israel

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen (pressefoto)
Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen (pressefoto)
Venstre går ind for et tæt samarbejde og dialog med Israel, godt forankret internationalt. Venstre har også været med til at indføre de opstramninger, som skal sikre imod, at Danmarks udviklingsbistand bliver brugt til at støtte ekstremisme.
Michael Aastrup Jensen, Udenrigsordfører for Venstre (partiets side på ft.dk)

Til vores rundspørge har vi fået følgende svar fra Venstres udenrigspolitiske ordfører, Michael Aastrup Jensen.

Spørgsmål 1: Nationalstaten Israel

Israel blev oprettet som et nationalt hjemland for jøder, som FNs delingsplan fra november 1947 også lagde op til. De fleste jøder i Israel er flygtninge og efterkommere af flygtninge, ikke mindst fra de arabiske lande. Vi har en moralsk pligt til at støtte et jødisk hjemland, sagde USAs tidligere præsident Barack Obama. Støtter partiet det jødiske folks ret til sin egen nationalstat?

Svar: Venstre er varme tilhængere af staten Israel og at det jødiske folk har sin egen stat.


Spørgsmål 2: “High-tech” samarbejde DK-Israel

På en række højteknologiske områder (IT, medicin, cybersikkerhed, vand, vedvarende energikilder – bare for at nævne nogle eksempler) er Israel blandt de fremmeste i verden. Der er allerede samarbejde mellem israelske og danske aktører. Støtter partiet et endnu tættere økonomisk og teknologisk samarbejde mellem Danmark og Israel?

Svar: Israel er et forbillede, når det gælder teknologi og start-ups. Der er ingen tvivl om at Danmark kan lære rigtig meget af den iværksætterkultur som findes i Israel og som grundlægges allerede i skolen, hvor der er fokus på bl.a. kodning og STEM-kompetencer. Det vil derfor være til stor gavn for dansk vækst og beskæftigelse at udbygge samarbejdet med Israel.


Spørgsmål 3: Samarbejdet DK-Israel i energisektoren

Israel har opdaget store naturgasforekomster i sin økonomiske zone i Middelhavet og indgået forpligtende samarbejde med eksempelvis Egypten. Støtter partiet øget dansk samarbejde med Israel i energisektoren?

Svar: Danmark har en række styrkepositioner indenfor energi. Det er derfor oplagt at styrke samarbejdet mellem Danmark og Israel på dette punkt. JSpørgsmål 4: Boykot

Støtter partiet nogen som helst former for boykot af et andet land? I så fald, hvilke lande, og er Israel på listen?

Svar: Venstre er imod boykot af Israel. Danmark boykotter ikke andre lande, men vi deltager i sanktioner mod f.eks. Iran, Nordkorea og Rusland. Det er eksempelvis i forhold til salg af materiale som kan bruges i Irans atomprogram.Spørgsmål 5: BDS bevægelsen

Angela Merkels parti (CDU) har i 2016 erklæret alle former for Israel-boykot for antisemitisk. I 2018 har sikkerhedstjenesten ved Berlins politi konkluderet, at BDS bevægelsen (Boycott-Divest-Sanction) er antisemitisk, og kulturordfører for Berlins Venstre Parti, Klaus Lederer – har vurderet, at BDS er “strukturel antisemitisme.” Canadas premierminister, Justin Trudeau, har i 2019 sagt, at BDS bevægelsen er antisemitisk. Er partiet enig i den vurdering af BDS bevægelsen?

Svar: Venstre er ikke enig i BDS-bevægelsens mål og midler. Venstre mener i stedet, at der skal findes en varig fred ved at parterne kommer til forhandlingsbordet fremfor ensidig kritik af Israel.Spørgsmål 6: FNs behandling af Israel

Forrige og nuværende FN generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres samt Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen har påpeget at Israel bliver uretfærdigt behandlet i FN-systemet. Er partiet enig i den vurdering?

Svar: FN’s Menneskerettighedsråd har haft tradition for ensidig kritik af Israel fremført af lande som selv er udemokratiske og berygtede for overtrædelse af menneskerettighederne. Regeringen har meldt ud, at Danmark vil modarbejde den Israel-kritiske linje i rådet.Spørgsmål 7: PA (Palæstinensiske selvstyremyndigheder)

Danmark er en økonomisk bidragsyder til palæstinensiske selvstyremyndigheder (PA). PA belønner og hædrer deltagelse i målrettede angreb mod israelske civile, eksempelvis ved at give løn til fangere, ved at skoler og idrætsturneringer bliver opkaldt efter angriberne samt ved hæder i officielle medier. Mener partiet, at Danmark bør bruge økonomisk pres for at få PA til at standse belønning og hyldest af terrorister?

Svar: Danmark har kraftigt kritiseret selvstyret for dets hyldest til terrorister. For Venstre er det afgørende at danske skattekroner ikke går til forherligelse af terrorisme. Som udenrigsordfører har jeg været aktivt involveret i at få nævnte sager belyst og undersøgt.Spørgsmål 8: Hamas

Hamas-charteret fra 1988 udtrykker længsel mod en tid, hvor naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Det nye Hamas-dokument fra 2016, som ikke erstatter charteret, sigter mod en fuldstændig frigørelse af «Palæstina», fra Jordanfloden til Middelhavet, således at Israel forsvinder. Støtter partiet kontakt/dialog med Hamas-regimet i Gaza-striben?

Svar: Det er vanskeligt at have en dialog med en organisation, som ønsker at skubbe sin modpart ud i havet.Spørgsmål 9: Kriterier for at støtte NGO’er

Danmark yder økonomisk støtte til palæstinensiske og israelske NGO’er for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. I 2017 blev Danmark klar over, at nogle af de støttede NGO’er ikke agerede i overensstemmelse med danske mål for udviklingssamarbejde. NGO’erne modarbejdede eksempelvis en to-statsløsning, de støttede BDS og havde forbindelser til terrorister. Støtte-kriterierne er derfor blevet præciseret, og færre NGO’er modtager støtte. Støtter partiet de ændrede støttekriterier?

Svar: Ja, jeg var som udenrigsordfører med til at tage initiativ til denne opstramning. Det er vigtigt at danske skattekroner ikke gå til rabiate eller ekstremistiske organisationer.Spørgsmål 10: UNRWA

Efterkommerne af palæstinensiske flygtning fra 1948 bliver gennem UNRWA behandlet på en helt anden måde end alle andre flygtninge i verden gennem FNs Højkommissær for flygtninge. Støtter partiet, at Danmark arbejder for at få den praksis ændret?

Svar: Danmark kan ikke ændre konventionerne på egen hånd, så hvis der skal ændres noget, så skal der være enighed om dette indenfor minimum EU-landene.Spørgsmål 11: Anerkendelse af Palæstina som stat?

Gældende international lov præciserer, at der skal være en fredsaftale mellem Israel og den anerkendte palæstinensiske leder, før der kan gives anerkendelse til “Staten Palæstina”. En lang række lande har dog allerede anerkendt Palæstina som stat. Og adskillige danske politikere har ønsket, at også Danmark (gerne men ikke nødvendigvis sammen med hele EU) fraviger betingelsen om, at fredsaftalen skal gå forud for anerkendelsen. Støtter partiet anerkendelse af “Staten Palæstina” uden fredsaftale?

Svar: Venstre støtter, at der skal være en fredsaftale før at en to-statsløsning kan blive en realitet.


Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem