Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

EU vedtager resolution om bekæmpelse af antisemitisme

Combating Antisemitsm - EU News page
Combating Antisemitsm - EU News page (https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144)
Resolutionen er en handlingsplan, der skal garantere sikkerheden for jødiske menigheder og organisationer i Europa.

På et møde i det Det Europæiske Ministerråd vedtog EUs justitsministre i dag (den 6. december 2018) en fælles resolution og handlingsplan i kampen mod antisemitisme. Resolutionen indeholder en fælles strategi for EUs medlemslande for hvordan man bekæmper antisemitisme og beskytter jødiske menigheder og institutioner i Europa. Resolutionen var fremsat at det østrigske EU-formandskab, og blev støttet af samtlige 28 medlemslande.

”Denne resolution er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af antisemitisme overalt i Europa. Det første skridt i enhver handlingsplan er at definere problemet og anerkende at jødiske menigheder i Europa står overfor nogle store udfordringer. EU besluttede allerede i 2015 at udnævne en koordinator til at bekæmpe antisemitisme og tager ved denne resolution skridtet videre. Resolutionen vil fremadrettet blive et vigtigt værktøj for de europæiske regeringer i deres arbejde for at bekæmpe intolerance. Selvom Danmark siden 2015 har været en rollemodel for andre EU-lande i at skabe sikkerhed for jøder, er der stadig meget arbejde, og denne resolution er et vigtigt redskab i det præventive arbejde og til at adressere antisemitisme,” siger Dan Rosenberg Asmussen, formand for Det Jødiske Samfund.

Resolutionen opfordrer EUs medlemsstater til at vedtage en arbejdsdefinition af antisemitisme samt at forstærke sikkerheden for jødiske menigheder. Resolutionen understreger behovet for undervisning i Holocaust, og ikke mindst at fokusere på antisemitisk hadtale, i særdeleshed på internettet.

Se definitionen på antisemitisme her: www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism

Hele resolutionen kan læses her: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6686_en.htm

Kilder og noter
Teksten er kopieret fra en artikel udgivet af Det Jødiske Samfund. Evt spørgsmål kan rettes til politisk chef, Jonas Karpantschof jk@mosaiske.dk.
EU samler op på artikler med relevansen for kampen mod antisemitisme – her “Combating Antisemitism” (på engelsk)

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem