(Foto: Ben Roffer, flickr)

Danmarks ambassadør i Israel: Israel har demonstreret ustoppelig innovationskraft de seneste 20 år

Danmarks ambassadør i Israel Anne Dorte Riggelsen har dagsdato skrevet et debatindlæg i Altinget. I debatindlægget opfordrer ambassadøren til øget dansk-israelsk samarbejde. Læs også MIFF’s artikler om teknologi og innovation i Israel her.

MIFF bringer ambassadørens indlæg i det følgende:

30 er det magiske tal i israelsk energipolitik.

Israels energiministerium vil have landet med på den grønne bølge. 30 procent af landets energiforbrug skal i 2030 komme fra vedvarende energikilder. Parallelt igangsættes en udfasning af kul.

High-tech land. Life science champion. Start-up nation.

Der er et voksende globalt marked for grønne og bæredygtige tech-løsninger.Anne Dorte RiggelsenDanmarks ambassadør i Israel

Sådan kender vi Israel i det 21. århundrede. Kibbutzen står tilbage som et historisk fatamorgana erstattet af Tel Aviv som en global teknologiborg, der konkurrerer på lige fod med Silicon Valley, Boston, London, Shanghai og Seoul.

Mindre kendt er det, at Israel netop nu påbegynder en rejse mod at blive et internationalt epicenter for udvikling af grøn teknologi. Med Danmarks styrker indenfor grøn forskning og udvikling og Israels stærke kommercialiseringskapacitet er der potentiale for et oplagt match, der kan komme resten af verden til gode. Forudsætningen er, at vi udvider klima- og energisamarbejdet.

Vores analyse viser, at der er potentiale for et stærkere samarbejde mellem Danmark og Israel inden for grøn energi, agrotech, vand og smart mobility.

Meget at tilbyde Israel 
Indenfor grøn energi har danske virksomheder og forskere meget at tilbyde israelerne. Den grønne omstilling er stadig i sin vorden i Israel, men markedet modnes lynhurtigt og er derfor klar til de danske løsninger.

Særligt inden for solenergi er Israel godt med – både forsknings- og udviklingsmæssigt. 17 procent af Israels elforbrug dækkes af solenergi. Enorme solcellefarme er i gang med at brede sig i ørkenen, og Ben Gurion National Solar Energy Center ved Ben Gurion University er førende inden for udviklingen af organiske solceller.

Inden for feltet er også danske forskere godt repræsenteret i form af Mads Clausen-Instituttet, der hører under Syddansk Universitet og som bekendt tilhører verdens bedste.

Et stærkere samarbejde ville kunne bringe udviklingen af organiske solceller op på et teknologiniveau, hvor en dansk-israelsk kommercialisering pludselig er en realistisk mulighed. Det vil betyde, at et nyt global energimarked kan lukkes op.

Danmarks unikke kompetencer
Tvunget af en tiltagende tørke har Israel siden landets etablering i 1948 haft en offensiv strategi for investeringer i forskning og udvikling af landbrugsteknologi med dedikeret fokus på vandeffektivitet, vandgenanvendelse og forbedringer af afgrøder.

Et voksende udviklingsfelt i Israel er Agro-Food Tech. Flere institutter og centre i det nordlige Israel er oprettet for at levere den nødvendige vidensinfrastruktur til at fremme innovative og bæredygtige fremstillingsprocesser.

Et sådant center er netop det danske Food Research and Innovation Institute. Danmarks unikke kompetencer indenfor vand er velkendte.

Ved at koble vores viden med Israels inden for vand, ville danske virksomheder og forskere sammen med kollegaerne i Israel have virkelige gode kort på hænderne til at indfri FN’s sjette bæredygtighedsmål om rent vand til alle.

Ustoppelig innovationskraft
Israels regering har lanceret et ambitiøst smart mobility-initiativ, der skal styrke Israel som videnscenter indenfor implementeringen af innovative løsninger i transportsektoren.

Initiativet flettes sammen og supplerer Israels forskning og udviklingsaktiviteter inden for alternative brændstoffer.

Aktiviteterne rettes særligt mod deep tech-startups, der skal komme med løsningsbud på de globale transportudfordringer såsom overbelastning grundet stigende privat bilisme, udledning af CO2 og støj.

Danmark er med sin stærke tradition for triple helix-samarbejde til udvikling af nye, bedre og grønnere løsninger til gavn for borgerne, den oplagte partner for de israelske startups og kommuner, der nu står over for en gennemgribende og meget grønnere omstrukturering af deres byplanlægning.

Stor talentmasse
Israel har gennem de seneste 20 år demonstreret, at der er en ustoppelig innovationskraft i landet. High tech. Life science. Cyber Security. FinTech. Listen over sektorer, hvor Israel i dag er en vidensnation, som man ikke kommer udenom, er lang.

Den næste sektor bliver green tech af tre grunde. Der er et voksende globalt marked for grønne og bæredygtige tech-løsninger. Det regionale marked for israelske løsninger er åbnet markant som følge af normaliseringen af de diplomatiske bånd mellem Israel og flere Golflande. Og endelig er der en stor talentmasse, der udgøres af højt uddannede med modet og drivkraften til at tage iværksættervejen.

Ved at gå sammen med israelerne nu, kan danske virksomheder og forskere blive en del af det nye tech-eventyr, som Israel står overfor.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp