Ressourcer for MIFF-medlemmer og -venner

Vil du tale for Israels sag? Se her! 

Informationsressourcer

Dansk:

Engelsk:

Norsk:


Bli kjent med MIFF (link til www.miff.no)

Veiledning i arbeidet

Se korte filmer om hvordan du kan engasjere deg i MIFF