Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

MIFF klager over politiets henlæggelse af Mathesons antisemitiske udbrud

Særmdump fra radio.nrk.no af sendingen 3. februar 2021 hvor NRK-programleder Shaun Henrik Matheson undskyldte for sine grove antisemitiske udtalelser dagen før.
Vi er meget bekymrede over udviklingen hvor det ser ud til at anklagemyndigheden ikke mener at israelere og jøder har en særlig beskyttelse i Straffelovens § 185, skriver MIFF.

Den 2. februar 2021 kom NRKs programleder Shaun Henrik Matheson med antisemitiske udbrud under sit radioprogram på NRK P13. Knap 8.000 personer har støttet MIFFs og andre organisationers fælles opråb om en politianmeldelse af hadytringerne.

Mathesons overordnede i NRK har indrømmet at udbruddet havde antisemitisk indhold, alligevel mener norsk politiet ikke at hadytringen kan straffes efter Straffelovens § 185. Den 3. april modtog MIFF brev fra norsk politi om at forholdet «ikke er strafbart».

I dag har MIFF sendt nedenstående klage, som gengives her i sin helhed til Statsadvokaten i Oslo:

KLAGE TIL STATSADVOKATEN I OSLO

Vi henviser til deres underretning til klager i brevet dateret den 19.03.21 og at det anmeldte forhold er henlagt fordi anmeldtes forhold ikke bedømmes til at være strafbart. Kuverten er frankeret fredag den 26.03.21 og kan tidligst være blevet lagt i postkassen mandag den 29.03.21. Grundet påskehøjtiden blev brevet først hentet den 03.04.21. Uanset er klagen indsendt rettidigt.

Henlæggelsen er ubegrundet idet der ikke fremkommer nogen argumentation for hvorfor forholdet ikke anses for at være strafbart. Vi vil derfor som grundlag for klagen og som et udgangspunkt for vores anmeldelse i sin helhed. I tiden som er gået siden anmeldelsen blev indleveret til politikammeret den 03.02.21, er der det ikke fremkommet noget som svækker anmeldelsen.

Tværtimod har det som siden er sket styrket anmeldelsen på flere punkter:

NRK og Kringkastingsrådet har drøftet sagen og konkluderet at Mathesons udtalelser var anti-semitiske og ikke acceptable.

Alligevel har NRK udtalt at sagen ikke vil få konsekvenser for Matheson. Det forstærker behovet for en strafferetslig reaktion, både mod Matheson personligt og mod foretaget han arbejder i.

Vi er meget bekymrede over udviklingen hvor det ser ud til at anklagemyndigheden ikke mener at israelere og jøder har nogen særlig beskyttelse i Strfl. § 185, idet der skal meget til for at det munder ud i en tiltale. En sådan restriktiv holdning åbner op for at anti-semitiske holdninger får udbredelse i vores land. Den slags begynder ofte i det små, men historien – også den norske – viser at det kan ende med alvorlige fysiske handlinger.

Vi registrerer videre at det gerne ender med en tiltale i tilsvarende sammenhænge, men altså ikke når det er israelere og/eller jøder som rammes. Vi henviser til følgende sager fra den senere tid:

 • Rt. 1981 s.1305 udsagn mod muslimer blev anset for værende strafbare
 • Rt. 212 s.536 en beruset person som blev nægtet adgang til en bar, blev dømt for udtryk som «skide neger» og «skide sorte».
 • LA-2017-83709 en kvinde blev dømt til at betale en bøde for udsagn i en kebabrestaurant som «skide neger, skide nigger».
 • LH-2019-36965 en mand blev idømt betinget fængsel og bøde for hadefulde ytringer mod samer.
 • LG-2019-45267 en kvinde udtalte sig hadefuldt mod en kvinde af somalisk oprindelse, i dette tilfælde besluttede lægmandsretten at udtalelserne også var diskriminerende mod somaliere som gruppe og folkeslag. Dommen blev anket til Højesteret (HR-2020-184-A) som tilsluttede sig lovanvendelsen, men reducerede straffen til betinget fængsel og bøde.

Det fremkommer af retspraksis at udsagn må ses i deres sammenhæng. Derfor må man i tillæg til det som Matheson siger som rammer jøder direkte, også se på den lange række af urigtige og/eller voldsomt overdrevne påstande om Israels/israelers handlinger overfor palæstinensiske-arabere. Konteksten forstærker og forværrer det anti-semitiske angreb mod jøder.

Sagen er i dette tilfælde alvorligere end tidligere sager hvor gerningsmanden er blevet dømt fordi Mathesons udtalelser er fremsat i NRK som er landets overlegent mest dækkende kanal. Videre får udtalelser større kraft og tyngde når de fremsiges på NRK og af en meget erfaren NRK-ansat som er vant til at tilpasse sine ord undervejs under direkte sending. Udbredelsen og alvorlighedsgraden, bliver derfor eksponentielt meget større. Dermed er skadepotentialet betydeligt større end i andre sager hvor vedkommende er dømt.

Alvorlighedsgraden her er betydelig og langt værre end udtryk som «skide neger». Vi henviser til at Matheson udtrykker ønske om at en vaccine mod en dødelig pandemi ikke skal virke (i Israel) og af sammenhængen forstår vi at det er for den jødiske del af israelerne samt for jøder generelt (også i Norge) at den ikke skal virke. Siden det drejer sig om en dødelig sygdom er det et snoet udtalt ønske om at jøder skal dø. Mere integritetskrænkende kan det ikke blive. Det er særligt foruroligende at Matheson sagde det på baggrund af at vi de seneste år har fået en række bøger og diskussioner om hvor dårligt jøderne blev behandlet af Norge før, under og efter Anden Verdenskrig, hvilket burde give Matheson et signal om at navigere forsigtigt i dette farvand. Derfor er det så meget desto vigtigere at den slags tanker ikke får lov til at sprede sig i det norske samfund.

På den bakgrund beder vi statsadvokaten revurdere henlæggelsen.

Følgende organisationer stiller nærværende klage:

 • Med Israel for fred (MIFF)
 • Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling
 • Ordet og Israel
 • Norge-Israel Foreningene
 • Den Norske Israelsmisjonen
 • Hjerte for Israel – Pinsebevegelsens arbeid i Israel
 • Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
 • JNF-KKL, Jødisk Nasjonalfond Norge
 • Stiftelsen Human Rights Service

Med venlig hilsen,

Bengt-Ove Nordgård, formand i Med Israel for fred (MIFF)

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem