Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Danmark vil reformere FNs Menneskerettighedsråd – bl.a. for at fjerne forskelsbehandlingen af Israel

Anders Samuelsen (foto: Council of Europe Parliamentary Assembly, April 2018, på Flickr)
Anders Samuelsen (foto: Council of Europe Parliamentary Assembly, April 2018, på Flickr)
Anders Samuelsen opfordrer direkte alle 47 UNHRC-medlemslande til at holde sig tavs under punkt-7-debatten, som finder sted den 18. marts.

FNs Menneskerettighedsråd (UNHRC) holder den 40. session 25. februar – 25. marts 2019. Som altid vil påståede israelske krænkelser af menneskerettighederne blive drøftet på det permanente punkt 7 på dagsordenen. Menneskerettighedproblemer i alle andre FN-medlemsstater drøftes under dagsordenens punkt 4. Der er intet andet land – endsige ikke Iran – som har eget punkt på dagsorden.

Jerusalem Post fortæller: “USA har længe arbejdet for at fjerne punkt 7 uden succes. Den Europæiske Union har i stigende grad protesteret over dagsordenens punkt 7, idet dets medlemsstater – i lighed med bl.a. USA – ofte afstår fra at tale under denne debat.”

Nyheden i år er, at Danmark træder ind som UNHRC medlem – og vil også afstå fra at deltage i punkt-7-debatter. I stedet for vil Danmark adressere eventuelle problemer i Israel/Palæstina under punkt 4.

UN Watch har delt en lille klip af Anders Samuelsens åbningstale – og tilføjet lidt jubel:

Ifølge pressemeddelsen fra Udenrigsministeriet forud for mødet sagde Anders Samuelsen:

Kampen for frihed er en kernesag for mig som liberal demokrat. Arbejdet for de internationale frihedsrettigheder står centralt i regeringens udenrigspolitik. Jeg vil bruge det danske medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd til at presse på for frihedsrettighederne overalt i verden. Verden skal reagere, når fundamentale rettigheder trædes under fode. Det skal vi bruge Menneskerettighedsrådet til.”
Samuelsen vil under sin deltagelse i højniveausamlingen sætte særligt fokus på behovet for at gennemføre reformer af Menneskerettighedsrådet.

Menneskerettighedsrådet har et stort potentiale. Men Rådet er udfordret på sin troværdighed. Blandt medlemmerne sidder nogle af de værste menneskerettighedskrænkere. Og Rådet har en helt urimelig forskelsbehandling af Israel, der som det eneste land er mål for et selvstændigt punkt på rådets dagsorden. Det skal vi adressere. Det vil være en kerneprioritet for mig under det danske medlemskab.”

Ud over sin deltagelse i åbningen af Menneskerettighedsrådets samling vil udenrigsministeren mødes med FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder, Michelle Bachelet. Udenrigsministeren vil også mødes med en række ligesindede lande og NGO’er for at tale om reform af rådet, ligesom han vil mødes med repræsentanter for EU, USA, Israel og Palæstina.

Anders Samuelsen skriver selv i Politiken: Danmark går i front for reformer af FN’s Menneskerettighedsråd

I denne uge deltager jeg i Genève i rådets første samling med dansk medlemskab. Her vil jeg tage initiativ til at få etableret en stærk koalition af ligesindede lande, som kan presse på for reform og blandt andet også kan spille ind med ambitiøse input til det review af Menneskerettighedsrådet, der skal gennemføres fra 2021.

… Desuden skal vi adressere forskelsbehandlingen af Israel. I et råd, hvis fornemmeste opgave er at fremme ligebehandling, giver det ikke mening, at Israel og de besatte områder som den eneste landesituation i verden har sit eget punkt på rådets dagsorden, og at hver fjerde af rådets landeresolutioner vedtages under det dagsordenspunkt. Rådet skal selvfølgelig påtale overgreb på menneskerettighederne i Israel og de palæstinensiske områder, men Israel skal behandles på lige fod med andre lande. Danmark vil arbejde tæt sammen med vores EU-partnere og andre ligesindede lande for at søge en mere rimelig balance i det spørgsmål.

Jeg vil selv i Genève mødes med repræsentanter for Israel, Palæstina, USA og EU for at drøfte, hvad vi kan gøre for at ændre situationen. Jeg håber på en konstruktiv og åben tilgang – også fra palæstinensisk side. Og når denne rådssamling er slut, vil vi sammen med vores ligesindede vurdere resultatet og forløbet for at se, om der er sket de nødvendige fremskridt.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem