Search
Lawyers in the City of Copenhagen say, what MIFF has said for years: - A boycott of Israeli settlements is illegal. (Photo: Chris Yunker)

Partierne EL, SF og ALT i København opgiver ikke forsøget på at boykotte Israel

Enhedslisten, SF og Alternativet vil presse på for boykot af varer og tjenester fra israelske bosættelser til trods for at det er ulovligt.

MIFF har igennem flere år påpeget at boykot af varer og tjenester fra israelske bosættelser er ulovlig.

En række norske kommuner og amter har de seneste år vedtaget boykot af varer og tjenester fra israelske bosættelser. MIFF har forklaret – eksempelvis i brev til Oslo og Viken, at en sådan boykot vil være et brud på både norsk- og europæisk lov om offentlige anskaffelser. Allerede da Trondheim var først ude med en vedtagelse i november 2016, slog MIFF fast at vedtagelsen var ulovlig og diskriminerende.

Den 16. marts kunne MIFF fortælle at juristerne ved kommuneadministrationen i København var nået til samme konklusion – læs mere HER.

Her er deres hovedkonklusioner:
Udenrigspolitik er en statslig opgave. En kommune kan derfor som udgangspunkt ikke blande sig i og/eller anvende sine økonomiske midler til formål af udenrigspolitisk karakter.

En kommune kan ikke uden særlig hjemmel boykotte varer, produkter og virksomheder fra et andet land af udenrigspolitiske årsager.

Dansk udbudslov giver kommuner adgang til at stille krav til leverandørens generelle egnethed og/eller til leverandørens konkrete udførelse af gældende kontrakt, men ikke til at boykotte på et politisk grundlag. «Det er derfor i henhold til udbudsloven ikke muligt at opstille en generel egnethedsbetingelse om, at virksomheden ikke har produktion i de ulovlige israelske bosættelser,» skriver kommunens jurister. «Kravet om ligebehandling udelukker forskelsbehandling af leverandører alene på baggrund af en vares oprindelse fra et bestemt land eller område.»

En boykot af israelske bosættelser er i strid med EU-reglerne. «Derudover må en sådan generel boykot antages at være i strid med almindelige EU-retslige principper,» skriver Københavns jurister. I 2018 sagde Danmarks daværende udenrigsminister at et forbud mod import af bosættelsesvarer «alene kunne gennemføres – i retslig og praktisk forstand – i fællesskab i EU-regi».

Indstillingen fra kommuneadministrationen vil blive behandlet ved Økonomiudvalgets møde 16. marts – læs mere HER. Administrationen anbefaler at udtalelsen tages til efterretning, og at forslag om boykot (tidligere rejst i 2015) lægges i graven.

Her gengives økonomiudvalgets beslutning efter mødet den 16. marts 2021:

Dagsordenspunkt 11: Opfølgning på medlemsforslag om stop for køb af varer fra ulovlige israelske bosættelser (2021-0041391)

Chefjurist i Økonomiforvaltningen, Christina Ekmann, var til stede under sagens behandling af hensyn til sagens oplysning.

SF stillede følgende ændringsforslag: ”At Økonomiudvalget pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde en indstilling med muligheder for, hvordan folkeretten kan indtænkes i vores CSR politik.”

Det af SF stillede ændringsforslag blev forkastet med 7 stemmer mod 5. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø (Enhedslisten ‒ De Rød-Grønne), Å (Alternativet) og F (Socialistisk Folkeparti).


Imod: A (Socialdemokratiet), V (Venstre, Danmarks Liberale Parti), C (Det Konservative Folkeparti) og O (Dansk Folkeparti).

Undlader: B (Radikale Venstre).

Indstillingens 1.at-punkt blev herefter taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning: ”Vi stemmer imod SF’s ÆF – ikke fordi vi har noget imod Folkeretten – men fordi vi betragter forslaget som et forsøg på at omgå dét faktum, at kommunen ikke i sin indkøbspolitik må vedtage et stop for køb af varer fra ulovlige israelske bosættelser.”

Enhedslisten, Alternativet og SF afgav følgende protokolbemærkningen: ”Partierne påtænker at stille et medlemsforslag, at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til politisk behandling om, hvorledes det indarbejdes i indkøbspolitikken og CSR politikken, at ingen led i Københavns Kommune må indkøbe varer fra virksomheder, der ikke lever op til folkeretten.”

Radikale Venstre og Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi kan på baggrund af debatten om sagen, ikke på stående fod gennemskue, lovligheden af ændringsforslaget – men påtænker at stille et medlemsforslag, at Økonomiforvaltningen pålægges at udarbejde et forslag til politisk behandling om, hvorledes det indarbejdes i indkøbspolitikken og CSR politikken, at ingen led i Københavns Kommune må indkøbe varer fra virksomheder, der ikke lever op til folkeretten.”

Kilde: https://www.kk.dk/node/14117/16032021/edoc-agenda/658810d6-ab01-4942-b405-4c412e7f7f0b/c1b483e3-8659-4245-8cb6-4ff10a32a966

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 12.900 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem ved at udfylde formularen herunder og trykke på “send”!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp