Emiratisk skolepensum fokuserer på tolerance og sameksistens. (Foto: https://www.flickr.com/photos/worldskills/12. oktober 2017)

Med deres skolepensum viser Emiraterne vejen til fredelig sameksistens

Emiraterne viser at hvor der er vilje er der vej.

MIFF har skrevet utallige artikler om at de palæstinensiske myndigheder (PA) fortsætter med at oplære deres skolebørn i jihad, terror og had, trods gentangende forsøg på at få dem til at forbedre deres skolepensum, fortæstter misbruget af dansk PA-bistand – læs HER.

I Emiraterne ser situationen helt anderledes ud, her vil 1.500 lærere gennemgå uddannelse for bedre at kunne engagere eleverne i moralsk uddannelse, skriver den emiratiske avis The National News.

Se også Tweet fra IMPACT-se om den positive udvikling i emiratisk skolepensum:

Klasser i moralsk uddannelse blev indført i både private og offentlige skoler i 2017 og har til formål at undervise eleverne i tolerance, sameksistens og empati.

I 2019 viste en regeringsrapport, at en fjerdedel af skolerne i Golf landet ikke levede op til standarderne for moralsk uddannelse, og at lærere kæmpede med at engagere eleverne og planlægge undervisningen tilstrækkeligt.

Klasserne undervises uden lærebøger eller eksamen.

Derfor vil lærere over hele landet gennemgå en uddannelse lanceret af Education Affairs Office ved Kronprinsdomstolen i Abu Dhabi. Indtil videre har 400 lærere med forskellig akademisk baggrund og spidskompetencer været igennem uddannelsen som forgår både digitalt og ved fysisk fremmøde.

Eleverne undervises i fire områder af moralsk uddannelse i daglige en-times klasser: karakter og moral, individet og fællesskabet, samfundsstudier og kulturstudier.

Programmet “opbygger emiratisk identitet baseret på gode værdier, etik og adfærd, og uddyber det globale og positive begreb om medborgerskab”, sagde Jameela Al Muhairi, minister for offentlig uddannelse.

“At opbygge en ordentlig, ansvarlig, afbalanceret, tolerant, kreativ og interaktiv personlighed er en af ​​undervisningsministeriets visioner, og vedtagelsen af ​​Moral Education Curriculum er kun et skridt i retning af at understøtte tilgangen på en præcis og lovende måde,” forklarer Al Muhairi.

Uddannelsesprogrammet følger opfordringer fra skoleledere om bedre at integrere faget i skolepensum.

“Træningsprogrammet kommer som svar på lærernes krav og vigtigheden i ​​at træne dem i, at kunne formidle de rigtige budskaber og bidrage til at opbygge en generation baseret på fast etablerede værdier og etik,” fortæller Muhamed Al Nuaimi, direktør for Uddannelsesministeriet ved kronprinsretten i Abu Dhabi.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp