Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Professor i statistik kan ikke få Hamas rapportering af antal dræbte til at hænge sammen

Her ses nogle palæstinensere ved siden af ​​en bombet ejendom i Rafah, 12. marts 2024. (Foto: Flash90)
Abraham Wyner: - Det kan sagtens tænkes, at vi aldrig kommer frem til det faktiske tal, men det samlede antal dræbte civile er efter alt at dømme stærkt overdrevet

Som en direkte konsekvens af 7. oktober-massakren mod Israel, har Israel siden ultimo oktober 2023 været i gang med en militær operation mod terrorgruppen Hamas som har kontrolleret Gaza siden 2007.

Abraham Wyner, der er professor i statistik har gransket Hamas’ tal og kalder terrorgruppens påstand om at 70 % af de dræbte i Gaza er kvinder og børn helt ved siden af.

Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er over 30.000 palæstinensere blevet dræbt siden Israels forsvarhær (IDF) begyndte sin militæroperation mod Hamas.

Som nævnt påstår Hamas at 70% af de dræbte er kvinder og børn.

Abraham Wyner er professor i statistik og datalogi ved University of Pennsylvania. Han har set nærmere på Hamas’ tal og kan ikke få dem til at hænge sammen.

Hans gennemgang er blevet publiceret i magasinet Tablet, her påpeger professoren at Hamas’ tal i bedste fald er manipulerede og i værste fald er forfalskede.

Wyner har blandt andet bemærket at antallet af dræbte stiger med plus/minus 270 dræbte dagligt og har en variation på 15 %: – Der skulle have været dage, hvor dobbelt så mange personer end gennemsnittet blev dræbt, eller dage, hvor færre blev dræbt, forklarer han.

Professoren mener, at det er statistisk umuligt for antallet af dræbte at følge en statisk linje, som tallene fra sundhedsmyndighederne i Gaza gør: – I graffen over antallet af dræbte efter dato, ses en nærmest lineær linje, siger han.

Det er umuligt at dobbelttjekke Hamas’ tallene, fordi der ikke er uafhængige kilder. Hamas er eneste kilde.

Antallet af dræbte går i en lineær linje. Ifølge professoren indikerer det at tallene er forfalskede.

Under sin gennemgang af tallene, har professoren også bemærket en lav variation i antallet af dræbte kvinder og børn: – På de dage hvor mange kvinder blev dræbt, er det sandsynligt, at der også ville være mange dræbte børn. Mens der på dage med få dræbte kvinder, også burde være få dræbte børn, siger professoren.

Men Hamas’ tal viser ingen sammenhæng mellem antallet af dræbte kvinder og børn. Professoren mener, at det er et tydeligt tegn på at tallene er blevet manipuleret.

Professoren har også fundet en manglende sammenhæng mellem antallet af dræbte kvinder og mænd. Hamas’ tal viser en negativ sammenhæng mellem antallet af dræbte mænd og kvinder. Professoren mener, at det er endnu en indikation på manipulation med tallene.

Professoren mener heller ikke, det handler om fejlrapportering. Han peger på, at der i løbet af tre dage stort set ikke blev rapporteret dræbte mænd, hvilket kunne tyde på fejl i rapporteringen. Men hvis det var tilfældet, ville antallet af dræbte kvinder ligge omkring normalområdet. På de dage, hvor der stort set ikke blev registreret dræbte mænd dødsfald, blev der registreret et skyhøjt antal dræbte kvinder.

– Selvom man ikke kan konkludere på det, tyder det på, at processen med rapportering af antal dræbte ikke har hold i virkeligheden, siger han.

Grafen viser en negativ sammenhæng mellem antallet af dræbte mænd og kvinder i Gaza.

Professoren mener, at Hamas på forhånd har besluttet sig for hvor mange dræbte de vil rapportere pr dag – uanset det faktiske tal. Det tyder også på at Hamas på forhånd havde besluttet at 70 % af de dræbte skulle være kvinder og børn: – De har efterfølgende udfyldt antallet af dræbte mænd i forhold til det forudbestemte antal. Det forklarer de data, jeg har gennemgået, siger professoren.

professoren påpeger Hamas har erkendt, at 6.000 Hamas-terrorister er blevet dræbt. Kombineres det tal med det samlede antal dræbte, udgør antallet af dræbte Hamas-terrorister 20 % af det samlede antal dræbte – mens 70 % angiveligt er kvinder og børn.

Skal man tro Hamas’ tal, vil det sige at stort set ingen mandlige kombatanter bliver dræbt i krigen. For en professor i statistik og datalogi får det alle advarselslamper til at blinke og mistænke tallene for at være forfalskede.

Hamas’ påstand om at 6.000 af deres terrorister er blevet dræbt, bør også tages med et stort gran salt. Israel vurderer at mindst 13.000 Hamas-terrorister er blevet dræbt i kampene. Dvs. at Hamas’ påstand om, at 70 % af de dræbte er kvinder og børn, er endnu mere usandsynlig: – Det kan sagtens tænkes, at vi aldrig kommer frem til det faktiske tal, men det samlede antal dræbte civile er efter alt at dømme stærkt overdrevet, slutter professoren.

Wyners artikel har fået kritik, blandt andet fordi han har taget udgangspunkt i et 15-dages udsnit af krigen og ikke en større tidsramme.

MIFF har tidligere gjort opmærksom på at Hamas’ tabstal i Gaza bør tages med et stort gran salt.

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem