Siddende statsminister, Mette Frederiksen (S), Jacob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) kæmper om at blive Danmarks kommende statsminister. MIFF har spurgt de opstillede partier om deres Israel-politik. (Foto: Steen Brogaard, Folketinget)

Se svar på MIFFs spørgsmål til partierne forud for Folketingsvalget

Se MIFFs spørgsmål til de opstillede partier forud for Folketingsvalget den 1. november 2022.

Med Israel for fred (MIFF) blev stiftet i Norge i 1978.

I 2018 kom MIFF til Danmark, i 2019 til Island og i 2021 til Sverige.

MIFF har i alt 12.200 medlemmer og er den største pro-Israel organisation i Europa som er politisk- og religiøs neutral.

MIFF har 2,6 tusind følgere på den danske Facebook-side og hver måned besøger flere tusinde miff.dk som tilbyder Danmarks mest omfattende dansk-sproget kilde til saglig information om Israel og det jødiske folk.

Forud for Folketingsvalget 1. november 2022, har MIFF stillet de opstillede partier en række spørgsmål som vi ved MIFF’s støttespillere gerne vil have svar på.

Se liste og info om de opstillede partier her.

Her er MIFF’s spørgsmål til partierne:

1. Israel blev oprettet som et nationalt hjemland for jøder, som FNs delingsplan i november 1947 også lagde op til. De fleste jøder i Israel er flygtninge og efterkommere af flygtninge, ikke mindst fra arabiske lande. Vi har en moralsk pligt til at støtte et jødisk hjemland, sagde USAs tidligere præsident Barack Obama. Støtter dit parti det jødiske folks ret til sin egen nationalstat?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 1:

1. Det Konservative Folkeparti: Ja

1. KristenDemokraterne: JA, helt ubetinget.


1. Dansk Folkeparti: DF støtter det jødiske folks ret til selvdetermination og Israels ret til at eksistere. Israel er et vestligtsindet, demokratisk samfund, der bidrager til international økonomisk vækst samt teknologiske og videnskabelige fremskridt. Desværre er Israel omringet af fjendtlige nationer, der i snart 75 år har forsøgt at bekrige Israel. Vi mener af den grund i DF, at Danmark bør intensivere sit samarbejde med Israel endnu mere, herunder både handelsmæssigt, politisk og militært. Vi mener derudover, at Israel bliver uretfærdigt behandlet i bl.a. EU og FN, og at Danmark bør yde større støtte til Israel internationalt. Derfor er vi bl.a. imod, at FN, EU og danske NGO’er yder økonomisk støtte til organisationer, der fremmer antisemitisme og støtter terror. Vi opfordrer i DF palæstinenserne til at indstille kampen mod Israel og – ligesom israelerne – vise beredvillighed over for en fredelig løsning. For DF er det afgørende, at enhver fredsaftale i Mellemøsten anerkender Israels ret til eksistens, og garanterer Israels sikkerhed.2. Danmark er en økonomisk bidragsyder til de palæstinensiske myndigheder (PA). De palæstinensiske myndigheder giver økonomisk belønning og hædrer mænd og kvinder som har deltaget i målrettede angreb mod israelske kvinder og børn. Hædren ses eksempelvis på skoler og ved idrætsturneringer som opkaldes efter terroristerne, tv-programmer og artikler i officielle medier som hylder terroristerne. Mener I at Danmark bør bruge økonomisk pres for at få PA til at stoppe økonomisk belønning og hyldest af terrorister?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 2:

2. Det Konservative Folkeparti: Ja


2. KristenDemokraterne: JA, vi bør sikre os, at de danske økonomiske bidrag kun går til projekter, arrangementer, lærebøger m.v, som har et klokkeklart forsonende og fredsskabende formål mellem palæstinensere og israelere. Den eneste vej ud af konflikterne må være, at arabere og jøder lærer hinanden bedre at kende, og holder op med at opmale fjendebilleder af hinanden.
Vi ser med fortrøstning på udviklingen i Israel, hvor landets arabiske borgere integrerer sig og værdsætter den frihed og de demokratiske rettigheder, de har i Israel. Det kan man desværre ikke sige om PA (slet ikke om Hamas i Gaza). Den udbredte korruption gør det samtidig svært at følge pengestrømmene og i hvilkes lommer de ender. Derfor skal Danmark være knivskarpe i vores kontrol med, hvad vores støtte går til. Vi skal derfor selv fordele støtten, og ikke sende den via f.eks. FN, Mellemfolkeligt Samvirke eller Folkekirkens Nødhjælp.


2. Dansk Folkeparti: Ja, Danmark bør i højere grad bruge et økonomisk pres for at stoppe palæstinensisk antisemitiske og terror.3. På flere højteknologiske områder som eksempelvis IT, medicin, cybersikkerhed og vand, er Israel blandt de førende i verden. Støtter I styrket økonomisk- og teknologisk samarbejde mellem Danmark og Israel?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 3:

3. Det Konservative Folkeparti: Ja3. KristenDemokraterne: JA, helt ubetinget. Israel er også førende, når det gælder våbensystemer, og når det danske forsvar skal forstærkes for at leve op til NATOs 2 % mål, køber vi gerne militært udstyr fra Israel.

3. Dansk Folkeparti: Ja4. Israel har opdaget store naturgas-forekomster i sin økonomiske zone i Middelhavet. Støtter I styrket dansk samarbejde med Israel i energisektoren?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 4:

4. Det Konservative Folkeparti: Ja

4. KristenDemokraterne: JA, helt ubetinget, og også når det gælder udviklingen af ikke-fossil energiproduktion. Leverancer af israelsk naturgas via nye rørledninger til Europa vil også være et vigtig bidrag til vores fremtidige uafhængighed af russisk gas.


4. Dansk Folkeparti: Ja, vi støtter i DF, at Danmark og EU intensiverer samarbejdet med Israel inden for bl.a. forskning, teknologi og energi.5. «Argumentationsmønstret og metoderne i BDS-bevægelsen er antisemitiske,» hedder det i en resolutionstekst vedtaget med stort flertal i Tysklands parlament i 2019. Er dit parti enig i den vurdering?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 5:

5. Det Konservative Folkeparti: Ja

5. KristenDemokraterne: JA, en hel del af det, som BDS-bevægelsen fremfører, spiller på stereotype forestillinger om jøder, selv om man officielt går efter at ramme staten Israel. Det bedste ord for det er antisemitisme.
Tyskland er meget følsomme overfor beskyldninger om antisemitisme, hvilket vi har indgående kendskab til fra CDU, vores tyske søsterparti. BDS’ krav om boykot af alt israelsk ligger tæt op ad kampråb som “køb ikke hos jøder” – altså en nazistisk udtryksform. Vi har stor tillid til, at CDU gør det rigtige, og vi støtter os til deres vurdering af BDS-bevægelsen som antisemitisk.
Vi medgiver dog den palæstinensiske side retten til at ytre sig kritisk om selve staten Israels politik. I et sprog og med argumenter, som ikke er antisemitiske. Ikke fordi vi i KristenDemokrater vil være særlig enige med dem, men fordi retten til at rejse kritik er en “ventil” for den utilfredshed, som i værste fald ellers kunne udtrykke sig som endnu mere palæstinensisk terror.


5. Dansk Folkeparti: Ja, enhver form for antizionisme eller overdrevent fokus på Israel er antisemitisk, herunder BDS-bevægelsen.6. Hvis dit parti støtter boykot af Israel i en eller anden form, kan I nævne alle andre lande I ønsker tilsvarende boykot af?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 6:

 

6. Det Konservative Folkeparti: Vi ser absolut ingen grund til at skulle boykotte Israel.

6. KristenDemokraterne: NEJ, og og vi tager total afstand fra enhver boykot af Israel. Andres argumenter for at boykotte Israel kan på ingen måde sammenlignes med Vestens boykot af Rusland pga. landets overfald på Ukraine.


6. Dansk Folkeparti: DF støtter på ingen måde boykot af Israel, men vil tværtimod styrke samarbejdet og samhandlen inden for alle områder.7. Hamas-charteret fra 1988 udtrykker længsel mod en tid hvor naturen vil hjælpe muslimer med at dræbe jøder. Det nye Hamas-dokument fra 2016, som ikke erstatter charteret, sigter mod en fuldstændig frigørelse af «Palæstina», fra floden til havet, således at Israel vil forsvinde. Hvordan stiller jeres parti sig i forhold til eventuel diplomatisk kontakt med Hamas?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 7:

7. Det Konservative Folkeparti: Vi mener ikke, at Danmark skal have diplomatiske kontakter med terrorister, og Hamas er en terrororganisation.


7. KristenDemokraterne: JA, vi er nødt til at have en eller anden form for diplomatisk kontakt med Hamas. En kanal som kan give og bedre indsigt i, hvordan Hamas “tænker”. Ikke fordi vi tror, at vi for nærværende er i stand til at påvirke dem i en positiv retning, men kanalen er der i det mindste, hvis der skulle blive brug for den. Vi støtter absolut heller ikke en anerkendelse af Hamas som en helt eller delvis legitim repræsentant for palæstinenserne.


7. Dansk Folkeparti: Danmark skal under ingen omstændigheder have en diplomatisk kontakt til Hamas, der er en militaristisk-islamistisk organisation. I DF har vi dog forståelse for, at Israel af sikkerhedsmæssige årsager kan være nødsaget til – officielt eller uofficielt – at have et samarbejde med Hamas.8. Efterkommerne af palæstinensiske flygtninge fra 1948 behandles på en helt anden måde i UNRWA, end alle andre flygtninge i verden bliver af FNs Højkommisær for flygtninge. Vil I støtte at Danmark arbejder for at få den praksis ændret?

Partiernes svar på spørgsmål nr. 8:

8. Det Konservative Folkeparti: Vi mener, at flygtninge skal behandles ens. Vi tilstræber at overholde internationale konventioner. 


8. KristenDemokraterne: NEJ, det vil ikke være formålstjenligt, for det vil sandsynligvis blot bære mere ved til konfliktens bål – mere vold og terror. Danmark bør derimod arbejde aktivt for, at få flygtningenes efterkommere til at indse, at de aldrig vil kunne vende tilbage til Israel igen. Den voldsomme radikalisering, som er sket blandt flygtningene gør, at Israel – måske med få undtagelser (det kunne være ældre med fredelig familie i Israel) – aldrig ville turde at tage imod de efterkommere, som fortsat “dyrker” en aggressiv og antiisraelsk identitet som flygtninge.
Løsningen og afskaffelsen af dette forældede flygtningebegreb kunne være en klækkelig økonomisk erstatning for dokumenterede tab af ejendom i Israel, og dertil et nyt statsborgerskab i et andet arabisk land. Hvem der skal tage initiativet til det, har vi ingen klar idé om. Nogle arabiske lande sidder på gigantiske formuer, men det er tydeligt for alle, at solidariteten indenfor den arabiske verden er meget lille.  


8. Dansk Folkeparti: Ja9. FNs forrige og nuværende generalsekretærer, Ban Ki-moon og António Guterres, har påpeget at Israel behandles uretfærdigt i FN-systemet. Er dit parti enig i den vurdering?


Partiernes svar på spørgsmål nr. 9:

9. Det Konservative Folkeparti: Ja.

9. KristenDemokraterne: JA, der er et overdrevet, negativt og skævt fokus på Israel blandt et flertal af FN-lande. Det skader verdensorganisationens renommé, men det samtidig prisen for den holdnings- og ytringsfrihed, der altid må være i FN. Danmark og de andre lande i den frie vestlige verden, må så bare trække på skuldrene af de mange israelfjendtlige resolutioner. Er de ikke vedtaget i Sikkerhedsrådet, er vi heller ikke forpligtet til at indrette os efter dem.

9. Dansk Folkeparti: Ja, Israel behandles uretfærdigt i FN. Det bør Danmark gøre mere for at modarbejde.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp