Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

Bibelselskabet vil overveje at genindskrive Israel i Bibelen 2020

Cover af Bibelen 2020. (Foto: Carsten Lundager, Bibelselskabet.dk)
Vil massiv kritik få Bibelselskabet til genoverveje sin beslutning om at fjerne Israel fra Bibelen 2020?

Den 20. april skrev MIFF om Bibelselskabets nye bibeloversættelse hvor ordet “Israel” er blevet fjernet.

Reaktionerne på MIFFs artikel har været overvældende – flere tusind danskere er ikke enige med Bibelselskabets beslutning om at fjerne ordet Israel fra den nye bibeloversættelse.

Bibelselskabet har mødt bred kritik i Danmark og udlandet. Tirsdag den 28 april publicerede Berlingske Tidende interview med Bibelselskabets generalsekretær, Birgitte Stoklund Larsen.

MIFF bringer et uddrag her:

Ifølge Stoklund Larsen optræder ordene “Israel” og “israelitter” mere end 2.000 gange i den nye oversættelse af Det Gamle Testamente (Den Gamle Aftale). Men, i den nye oversættelse af Det Nye Testamente (Den Nye Aftale) er ordet “Israel” 60 steder ændret til “det jødiske folk”.

Stoklund Larsen mener kritikken mod hende er en misforståelse og forklarer at ordet “Israel” blev erstattet med ordene “det jødiske folk”, fordi det svarer ordenes betydning i den oprindelige tekst. Af samme årsag blev ordet “testamente” i bibeloversættelse fra 2007 ændret til “aftale”.

-Når den gennemsnitlige dansker hører ordet Israel, vil 99 procent tænke landet Israel. De vil ikke tænke folket “Israel”, sådan som ordet skal forstås flere steder i Bibelen. Og det er derfor, at Israel oversættes i Den Nye Aftale med “det jødiske folk” eller “jøderne”, siger Stoklund Larsen.

Eksempelvis er sætningen: Josef og Maria rejste tilbage til Israels land i den nye Bibeloversættelse ændret til: de rejste hjem, ændringen er blevet kritiseret for at ændre sætningens betydning. Ifølge Stoklund Larsen vil Bibelselskabet se nærmere på oversættelsen:

-Jo, og det er også et af de steder, hvor jeg tænker, at vi skal have kigget på oversættelsen fra 2007. Vi har revideret oversættelsen af Den Nye Aftale til Bibelen 2020, dog ikke spørgsmålet om Israel, som ikke har været med i denne omgang. Nu, hvor det spørgsmål bliver rejst, siger jeg: Lad os bare se på, om der er nogle af de bibelsteder, hvor det umisforståeligt er den geografiske betegnelse, det drejer sig om, som er blevet ændret i en retning, der kan misforstås, siger Stoklund Larsen.

Stoklund Larsen afviser også kritikken om at den nye Bibeloversættelse forsøger ændre Bibelens budskab til at omhandle alle mennesker frem for israelitterne/det jødiske-folk:

-Det mener jeg ikke er rigtigt. Jeg har været i kontakt med en del medier i Israel om spørgsmålet, og flere har bedt om eksempler på forskellene i oversættelser, og de reaktioner har været positive. Der er en uafhængig dansk præst i Israel, der har besvaret spørgsmål fra danske jøder i landet, og hans konklusion er, at “Bibelen 2020” ikke er et redskab for erstatningsteologi, den er ikke antiisraelsk eller antisemitisk, og den styrker båndet til Bibelens land for moderne jøder over hele verden med beskrivelsen af israelsk folk som “jøderne”, siger Stoklund Larsen.

-Det er rigtig ærgerligt, at der har været de her reaktioner, men fordi oversættelsen har været på gaden siden 2007, har vi slet ikke set det komme, siger Stoklund Larsen.

Flere kritikere mener ordet “Israel” er blevet fjernet fra den nye bibeloversættelse grundet Stoklund Larsens modstand mod den moderne stat Israel og henviser til en kronik fra 2016 hvori de mener, at Stoklund Larsen lægger hele ansvaret for konflikten med palæstinenserne på Israel. Stoklund Larsen afviser kritikken:

-Det er helt forfejlet. Den nye oversættelse med ændringerne er fra 2007. På det tidspunkt var jeg ansat på Kristeligt Dagblad som journalist og havde intet med oversættelsen at gøre. Jeg har skrevet artikler i 25 år og har i perioden skrevet – to! – artikler om Israel. Endelig er min kronik efter min mening blevet helt fejllæst som antiisraelsk. Jeg vil selv kalde den en reportage over en ulykkelig og fastlåst situation, siger Stoklund Larsen.

Ifølge kritikkerne nævnte Stoklund Larsen i kronikken at over 700.000 palæstinensere blev fordrevet af Israel uden også at nævne, at et tilsvarende antal jøder blev fordrevet fra arabiske lande, Stoklund Larsen afviser kritikken:

-Jo, men dette emne er svært at bevæge sig ind i. Hver gang man nævner et forhold, forlanges det, at man også nævner et andet forhold. Man kan bebrejde mig for en hel række ting, der ikke er nævnt i kronikken, men jeg vil bare sige, at jeg helt og holdent går ind for staten Israel, og jeg vil selvfølgelig til enhver tid forsvare dens ret til at eksistere, siger Stoklund Larsen.

Stoklund Larsen slutter af med at sige det vil være ærgerligt, hvis Bibelselskabet ses som værende antiisraelsk:

-Jo, det er træls. Hovedfokus i vores arbejde har været at gøre Bibelens tekst tilgængelig for den almindelige læser uden større viden om bibel og kristendom. Spørgsmålet om Israel i Den Nye Aftale har ikke rigtig været oppe, fordi det ikke har været et issue siden 2007. Vi er ikke døve i forhold til den kritik, der er rejst her, og vi må se på, om den kritik giver anledning til ændringer af oversættelsen enkelte steder, siger Stoklund Larsen.

Tror du den massive kritik mod Bibelselskabet vil få dem til at genindskrive Israel i Bibelen 2020?

Skriv din mening i kommentarfeltet

Du kan læse denne artikel gratis på grund af MIFFs over 13.000 medlemmer i Norge og over 1.000 medlemmer i Danmark. Men vi har brug for støtte fra mange flere nu!

Giv en gave her eller brug MobilePay 49739

Bliv medlem