Civilsamfundsorganisationer – fra fredsinstrument til opretholdelse af fjendtlighed mellem Israel og palæstinenserne (Christiansborg 14/3)

  Du ved måske at Danmark i oktober 2018 har ændret på kriterierne for at give støtte til NGO’er, som arbejder for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. Kom til Christiansborg for at høre Shaun Sacks sætte ændringen i et større perspektiv, som starter med Oslo fredsprocessen i 1993. Ankom helst mellem 12.20 og 12.30 af hensyn til sikkerhedstjek. Kom allerede 12.15 hvis du kommer uden tilmelding.
  Shaun Sacks (privatfoto)
  Shaun Sacks (privatfoto)
  Indlæser kort...
  torsdag 14. marts 2019 kl. 13:00
  København
  Gateadresse: Christiansborg
  Navn på lokalet: Christiansborg Fællessalen

  Link til video-optagelse

  From Peace Instrument to Sustaining Hostility

  (dansk beskrivelse lige under)
  The Oslo Peace Process has indeed led to the emergence and strengthening of a number of Israeli and Palestinian civil society organizations. However, our analyses suggest strongly that many of them are playing a destructive role. The talk will touch on the following points:

  • Short introduction to the Oslo Process and the visions of civil society fostering peace
   initiatives – 1993-2000.
  • How Israeli and Palestinian civil society have changed since 2000.
   • Is the focus truly on democracy, civil rights and peace?
   • Do “civil society organizations” represent civil society?
  • NGO financing and accountability – and the role played by Western governmental and non-governmental donors.
  • What could be done differently – challenges and positive developments in Denmark and
   elsewhere? For example, Danmark has already (October 2018) tightened up the criteria for supporting NGOs working to build a strong Palestinian civil society (this link includes the criteria in English)

  Fra fredsinstrument til opretholdelse af fjendtlighed

  Oslo fredsprocessen har med sikkerhed medført fremkomsten og styrkelsen af en del israelske og palæstinensiske civile samfundsorganisationer men vores analyse tyder stærkt på, at mange af dem spiller en negativ rolle. Foredraget vil komme ind på følgende punkter:

  • En kort introduktion til Oslo fredsprocessen og visionerne for de civile samfundsorganisationer og deres skabelse af fredsinitiativer – 1993-2000.
  • Hvordan det israelske og palæstinensiske samfund har ændret sig siden 2000.
   • Er der reelt fokus på demokrati, menneskerettigheder og fred?
   • Repræsenterer de ikke-statslige organisationer de civile samfund?
  • NGO finansiering og ansvarlighed – og den rolle som vestlige regerings- og ikke-
   regeringsdonorer spiller.
  • Hvad kan der effektivt gøres – udfordringer og positive udviklingstendenser i Danmark og andre steder.  Bl.a. har Danmark i oktober 2018 ændret på kriterierne for at give støtte til NGO’er, som arbejder for at opbygge et stærkt palæstinensisk civilsamfund. Men meget mere kan gøres.

  Foredraget er på engelsk.

  Om NGO Monitor (NGOM) og Shaun Sacks

  NGO Monitor er en israelsk forskningsinstitution, der undersøger den rolle, som humanitære og ikke-statslige organisationer spiller i konflikten mellem israelere og palæstinensere – en vagthund. NGOMs rapporter er udførligt dokumenterede og fuldt søgebare på hjemmesiden https://www.ngo-monitor.org .

  NGOM er helt uafhængig af den israelske regering; den eneste forbindelse til det israelske politiske system er, at samme system ofte anvender resultaterne fra NGOM – ligesom parlamenter i adskillige vestlige lande bruger dem i bl.a. i høringer. NGOM har “ECOSOC” status i FN, således at organisationen må deltage i relevante FN-møder og -aktiviteter.
  Fordi NGOM ofte udfordrer magtfulde organisationer, som påstår at arbejde med
  menneskerettigheder, og som i stedet eller ved siden af bruger betragtelige ressourcer på at dæmonisere og delegitimere Israel, bliver NGOM ofte angrebet og beskyldt for uredelighed og det, der er værre. Man er nødt til at studere materialet og selv vurdere, om beskyldningerne holder vand.

  Shaun Sacks er Seniorforsker ved NGO Monitor, med ansvar for følgende fagområder: ”Europæisk bistand til NGO’erne, inklusiv spørgsmål omkring gennemsigtighed” – samt kampen mod boykotbevægelsen i Europa og kortlægning af antisemitisme i Europa.

  Praktiske forhold

  Torsdag den 14. marts 2019 kl. 13-15.30 i Fællessalen ved Christiansborg. Brug besøgsindgangen under hovedtrappen (besøgsindgangen).

  Tilmeldingen senest kl. 10 onsdag den 13. marts til post@miff.dk. Folketingets Arrangementsteamet anbefaler at man kommer mellem 12.20 og 12.40
  Kom senest 12.15 hvis du ikke har tilmeldt dig, så du kan blive godkendt, få navneskilt osv. Det er nemmest for alle hvis du overholder tilmeldingsfristen!  

  - To spørgsmål -
  Støtter du det jødiske folks ret til sit eget hjemland?
  Ved du at stærke kræfter i Danmark gør alt, hvad de kan for undergrave Israel?
  Hvis du kan svare ja på begge spørgsmål, bør du blive medlem af MIFF nu!


  Gratis entré.