Hvordan kan man bekæmpe angreb på Israels legitimitet? – MIFF seminar i København

  - Dobbelt Program i København med to af de største internationale kapaciteter - Ben-Dror Yemini og Carlos Tapiero. Kl. 13-16.30; dørene åbner kl. 12.30. Husk tilmelding! Og medbring foto-ID.
  Ben-Dror Yemini (MIFF); Carlos Tapiero (www.maccabia.com)
  Ben-Dror Yemini (MIFF); Carlos Tapiero (www.maccabia.com)
  Støtter du det jødiske folks ret til et nationalt hjemland? Klik her for at blive medlem af MIFF fra kun kr. 3, - om ugen
  Indlæser kort...
  søndag 6. januar 2019 kl. 13:00
  København
  Gateadresse: Krystalgade 12
  Navn på lokalet: Det Jødiske Samfund i Danmark

  NYT: Læs tilbagemeldinger fra nogen af de 75 deltagere den 6. januar 2019 her

  [Scroll down for description in English, which is the language for the seminar -“How can we fight back against attack’s on Israel’s legitimacy?”]

  Husk at afsætte tid til sikkerhedstjek og betaling af indgangspenge så vi kan starte til tiden! Medbring Foto-ID. Dørene åbner kl. 12.30. Hver præsentation inkluderer også muligheder for spørgsmål og svar. Der er pause med lette forfriskninger 14.45-15.15. Arrangementet afslutter kl. 16.30.

  13.00 Løgneindustrien mod Israel – journalist og fredsaktivist Ben-Dror Yemini.

  Der føres en propagandakrig mod Israel – fremmet af en løgneindustri af dimensioner. Ben-Dror Yemini er en fascinerende taler, som har lavet indgående research i, hvor løgnene kommer fra, hvordan de spredes og hvilke sandheder vi kan bruge til at modbevise dem.

  Ben-Dror Yemini fremhæver, at løgnene som spredes om Israel, ikke er skabt af propagandister, men derimod af forskere, mediefolk og menneskerettighedsforkæmpere. De fleste af dem er sikkert anstændige mennesker med gode intentioner, som ønsker at skabe en bedre verden. Men resultatet af de mange løgne, som er blevet spredt gennem årene har betydet, at Israel af mange i grunden gode mennesker, betragtes som indbegrebet af det onde. Og selve Israels eksistens betragtes som illegitim.

  Som Ben-Dror Yemini selv udtrykker det: “Tragedien er, at det ikke hjælper palæstinenserne. Løgnene fremmer ikke forsoning. De giver legitimitet til de mest utrolige påstande fra de mest ekstreme aktivister, … der ikke har nogen interesse i at opnå fred. … Når løgneindustrien lukkes ned, når Israel ses som et normalt land med positive præstationer og fejl, styrker og mangler som enhver anden stat – kun da vil chancerne for fred blive stærkt forbedret til gavn for muslimer og jøder, palæstinensere og israelere.”

  Læs artiklen, som Ben-Dror Yemini har skrevet til os her: “Boykot-Israel bevægelsen – BDS – bygger på en “løgneindustri” mod Israel – og skader palæstinenserne“.

  Vil man gå i mere i dybden med emnet kan vi anbefale hans bog “Løgneindustrien”. Den udkom på hebraisk i 2014, på norsk i 2015 (“Løgnindustrien – Et korrektiv til det falske bildet av Israel”; MIFF), og på engelsk i 2017 (“Industry of Lies – Media, academia, and the Israeli-Arab conflict”; The Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy). 

  Og her er flere informative anmeldelser af bogen: på norsk fra januar 2016, samt på engelsk fra 2017 (den ene af bloggeren “Elder of Ziyon“, den anden i “GoodReads“) og fra december 2018 (af Professor Jeffrey Herf).

  14.45 Pause – med en let forfriskning.
  Salg af materiale og indsamling af donationer.

  15.15 Det jødiske folks ret til en nationalstat i Eretz Israel – Rabbiner Carlos Tapiero, vicedirektør og uddannelsesansvarlig for Maccabi World Union. 

  Carlos Tapiero fremsætter en analysemodel for at give en forståelse af, hvorfor det jødiske folk har ret til et nationalt liv i dets historiske hjemland. Modellen omfatter fem “akser” af rettigheder (funderingspæle):  historiske rettigheder; juridiske rettigheder; retten til selvbestemmelse; religiøse rettigheder; og ekistentielle rettigheder. Han fortæller om de mange forbindelser mellem Israels land (Eretz Yisrael) og det jødiske folk (Am Yisrael). Disse forbindelser har ført til, at de fleste af verdens nationer er kommet til at anerkende det jødiske folks ret til en suveræn stat.  Og så spørger han: “Der sættes ofte spørgsmålstegn ved Israels ret til at eksistere – men ikke ved andre staters tilsvarende ret. Hvorfor? Hvad er det man vil opnå? ”

  Udover at være uddannet og ordineret som rabbiner har Carlos Tapiero en videregående akademisk uddannelse i bl.a. filosofi og sociologi. Han har desuden i mange år arbejdet med udvikling af viden og sammenhold i jødiske og pro-israelske netværk.

  Maccabi World Union (MWU)
  Maccabi World Union blev grundlagt i 1895 og er i dag en af de største jødiske organisationer i verden. Organisationen er en international sportsorganisation med 450 klubber i 70 lande på 5 kontinenter. MWU bruger sin kerneaktivitet – sport til at tiltrække jøder i alle aldre til en tættere personlig identifikation samt engagement i deres lokalsamfund og med Israel. 85% af organisationens 500.000 medlemmer er under 35 år.
  MWU er et førende element i uformel jødisk/zionistisk uddannelse, og den er førende i spredning af israelsk populærkultur.

  MWU deltager i et uddannelsesprogram, som hedder “Israel Ambassadører for Sandheden.” Programmet er koordineret med det israelske ministerium for Strategiske Anliggender og Oplysning. I samarbejde med lokale Israel-venlige foreninger (jødiske, kristne, og venskabsforeninger) har “Ambassadører for Sandheden” arrangeret begivenheder i USA, Polen, Guatemala, Israel, Chile, Finland, Sydafrika, Sverige og nu også i Danmark.

  Se evt: “Providing the tools to answer Israel’s BDS foes”, May 2017.

  16.00 -16.30 Opsamling, afrunding, evt meddelelser.
  Salg af materiale og indsamling af donationer.

  (Lokalerne skal ryddes op og forlades senest kl 17.00)

  Entré 100 kr – betales ved indgangen kontant – lige penge, tak –
  – eller Mobile Pay 49739 – skriv navn og “seminar 6. januar”

  Tilmelding til post@miff.dk – helst senest onsdag den 2. januar 2019 –

  Tilmelding er desværre meget, meget vigtig af hensyn til sikkerhedskrav – og det synes vi er en lille “pris” at betale for mødelokaler med så god beliggenhed og kvalitet.

  Oplæggene holdes på engelsk og vi har ikke mulighed for tolkning.

   

  Description in English:
  Fighting back against attacks on Israel’s legitimacy

  Please allow time for security check and paying (100 kr at the door – exact change in cash, or use Mobile Pay 49739 – include your name and “Seminar 6 January”). Please bring a foto-ID. The doors open at 12.30. Each presentation includes time for questions. There is a break from 14.45 to 15.15 with light refreshments, and the meeting will end at 16.30.

  13.00 The Industry of Lies against Israel. Ben-Dror Yemini – journalist and peace-activist

  There is a propaganda-war going on against Israel -promoted by a veritable Industry of Lies. Ben-Dror Yemini is a fascinating speaker who has done in-depth research on where the lies come from, how they are spread, and the truths that can be used to combat them. Ben-Dror Yemini stresses that these lies are not created by propaganda-machines, but by researchers, journalists, editors, and human rights’ champions. Most of them are probably decent people with good intentions – they want to create a better world. But the lies have led to many good people believing that Israel is the devil incarnate. And its very existence is considered illegitimate.

  Ben-Dror Yemini notes: “When almost half of all Europeans believe that Israel treats the Palestinians just like the Nazis treated the Jews, when leading politicians assert that the Arab-Israeli conflict is the central cause of violence in the world, and when prominent intellectuals argue that Israel is an apartheid state, the unfortunate reality is that the lies are winning.” “The tragedy is that they are neither helping the Palestinians nor promoting agreement or reconciliation. Instead, they lend legitimacy to the most fallacious claims of the most extreme activists, empowering not moderates but the worst of the radicals who have no interest in attaining peace.”

  A book documenting his research came out in Hebrew in 2014 and in English in 2017 (“Industry of Lies – Media, academia, and the Israeli-Arab conflict”; The Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy). Here are some extremely informative reviews of the book in English: – by the blogger”Elder of Ziyon” in 2017; in “GoodReads” in 2017; and by Professor Jeffrey Herf  in December 2018.

  14.45 Break for light refreshments and chatting. Sale of materials. 

  15.15 The right of the Jewish people to a nation state in the land of Israel.  Rabbi Carlos Tapiero, Deputy Director-General and Director of Education at the Maccabi World Union

  Carlos Tapiero will present an analytical tool to clearly explain the right of the Jewish people to a modern nation state in Eretz Yisrael. There are five different axes that show the right of the Jewish People to the Land of Israel – to their National life in their ancient Homeland: historical rights; legal rights; the right of self-determination; religious rights; and existential rights. We will explore the People of Israel’s multiple connections with the Land of Israel, which brought the Nations of the World to recognize their right to Statehood. Why Israel’s existence is the only one questioned? What is the strategy behind this questioning?

  About Carlos Tapiero: In addition to being educated and ordained as rabbi, Carlos Tapiero has post-graduate academic education in, among other things, philosophy and sociology. He has worked for many years with the development of knowledge and connection within Jewish and pro-Israeli networks.

  Maccabi World Union (MWU) was founded in 1895, and is one of the largest Jewish organizations in the world – an international sports organization, with 450 clubs in over 70 countries in 5 countries.  It uses its signature sports activity to attract Jews of all ages into closer personal identification and involvement with their communities and Israel. 85% of 500.000 members are under 35 years old. The Maccabi movement is a leading element in Jewish/Zionist informal education and a leader in the spread of popular Israeli culture. MWU participates currently in an education program, “Ambassadors of Truth”, coordinated by the Israeli Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy.  In cooperation with local Israel-friendly organizations (Jewish, Christian, and Friendship Associations), “Ambassadors of Truth”  have organized events in the US, Poland, Guatemala, Israel, Chile, Finland, South Africa and Sweden – and now, in a small way, in Denmark.

  Reference: “Providing the tools to answer Israel’s BDS foes”, May 2017.

  16.00 – 16.30 Rounding off. Announcements. Sale of materials. Collection.

  The meeting room must be straightened up and vacated no later than 17.00

  Register by writing to post@miff.dk – please try to do it no later than Wednesday 2 January 2019 in the morning. We really need registration because of security issues and in order to plan refreshments.