Billede fra Kairos Palestine Christmas Alert 2018.

Billede fra Kairos Palestine Christmas Alert 2018.