Plakat til demonstration mod anti-Israell bias i FN (Foto: UN Watch)

Plakat til demonstration mod anti-Israell bias i FN (Foto: UN Watch)