Udviklingsminister frikender Mellemfolkeligt Samvirke (infographic af Jan Frost)

Udviklingsminister frikender Mellemfolkeligt Samvirke (infographic af Jan Frost)