Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. maj for at høre meget relevante foredrag. Vær hurtig med tilmelding, begrænset antal pladser. 

Årsrapport MIFF Danmark 2018

Generalforsamling MIFF Danmark d. 8 maj 2019.

1. Stiftelse

MIFF Danmark blev stiftet af MIFF Norges hovedbestyrelse med efterfølgende konstituerende generalforsamling d. 14 marts 2018.

2. Bestyrelse/medarbejdere

Som bestyrelsesmedlemmer på den konstituerende generalforsamling blev valgt:

Bestyrelsesformand: Conrad Myrland

Næstformand: Dina Grossman

Bestyrelsesmedlem: Kjetil Ravn Hansen. 

Som daglig leder blev valgt: Dina Grossman. 

Bestyrelsesformand og daglig leder blev meddelt prokura, alle alene.

3. Registrering i Danmark

D. 24 maj fik MIFF Danmark CVR-nummer: 39 41 53 56 og SE-nummer: 39 41 53 56 af SKAT Danmark.

Efter registrering hos de danske myndigheder, har MIFF Danmark oprettet bankkonto og MobilePay-konto i Danmark.

4. Arbejde

Hjemmesiden: www.miff.dk blev lanceret d. 19 april 2018. Frem til d. 31 december 2018 havde den 12.035 besøg. 135 artikler blev publiceret i 2018.

Facebook-siden MIFF Danmark fik 1.335 likes i december 2018.

I 2018 afholdte MIFF Danmark to åbne møder med foredrag af David Weinberg og Conrad Myrland. I Aarhus d. 27. august (i samarbejde med Dansk Israelsk Forening DIF Aarhus) og I København d. 29. august. Begge møder var godt besøgt og flere deltagere meldte sig ind som nye medlemmer.

5. Kontakt med andre Israel-organisationer

MIFF Danmark er medlem af Fælleskomitéen for Israel og havde i 2018 tæt kontakt og ad-hoc samarbejde med flere af de danske Israel-organisationer – på «daglig-leder» niveau.

Daglig leder, Dina Grossman præsenterede MIFFs arbejde på Fælleskomitten for Israel (FKI) årsmøde d. 28 oktober 2018 samt på møde for Dansk-Israelsk Selskab – Fyn d. 7. november 2018.

Med hjælp fra tre frivillige deltog MIFF Danmark på WIZO Danmark bazar d. 18. november 2018. (Her blev der etableret kontakt med Rika Greenberg – som i 2019 blev ansat som journalist og marketingsansvarlig for MIFF Danmark.)

Grossman deltog ved GC4I-mødet i Jerusalem i juni 2018 og årsmødet for European Alliance for Israel i oktober 2018. Hun deltog også ved MIFF Norges landsmøde og forum.

5. Medlemmer

Før MIFF Danmark startede, havde MIFF Norge ca 10 medlemmer i Danmark og 5 på Færøerne. De blev overført til MIFF Danmark. Ved udgangen af 2018 havde MIFF Danmark 228 medlemmer.

6. Økonomi og regnskab

En betydelig del af MIFF Danmarks opstartsomkostninger (udvikling af hjemmeside, oversættelse, markedsføring, div. driftsudgifter i 2018) er dækket af MIFF Norge.

Årsregnskab og balance for MIFF Danmark i 2018 er sat op med frivillig indsats af kasserer, Erling Krivaa. Se vedlagt.

Årsregnskabet viser en total indtægt på 20.308 kroner og et overskud til egenkapital på 17.522 kroner.

7. Andre forhold

Bestyrelsen mener at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens ejendele og gæld, finansielle tilstand og resultat. Organisationen har for tiden ingen pågående forsknings- eller udviklings­aktiviteter.

Årsregnskabet for 2018 er sat op under forudsætning af fortsat drift.

Bestyrerlsen mener arbejdsmiljøet i organisationen er tilfredsstillende. Der har ikke været skader eller ulykker i 2018.

Organisationen har 1 kvinde som frivillig daglig leder. Bestyrelsen består af 2 mænd og 1 kvinde.
Bestyrelsen har ud fra en vurdering af antal ansatte og stillingskategorier ikke fundet det nødvendigt at iverksætte specielle tiltag med hensyn til ligestilling.

MIFF Danmark forurener ikke det ydre miljø.

MIFF Danmark har i samarbejde med MIFF Norge tilpasset systemer og rutiner til ny GDPR-lovgivning som trådte i kraft i 2018.

8. Fremtid

Ved indgangen til 2019 var grundlaget lagt for MIFFs videre ekspansion i Danmark. Vi oplever at hovedbestyrelsen i MIFF Norge har vilje til at fortsætte med at investere i Israel-arbejdet i Danmark indtil MIFF Danmark kan blive selvfinansieret. Daglig leder, Dina Grossman fortsætter med at lægge en formidabel frivillig indsats og vi havde aftale om ansættelse af Rika Greenberg i en 80 % stilling fra d. 1 februar 2019.

For fremtiden vil vi:

  • fortsætte med at udbygge miff.dk så det bliver den vigtigste hjemmeside for nyheder, baggrund og debat om Israel i Danmark.
  • have som mål at nå 1000 medlemmer inden d. 17 april 2020 (toårsdagen).
  • snarest muligt sikre at MIFF Danmark bliver godkendt som organisation med ret til skattefradrag.
  • etablere personlig kontakt på topledelsesniveau med andre Israel-venlige foreninger i Danmark og udforske mulighederne for at få en højere grad af dansk deltagelse i ledelsen af MIFF Danmark.

Ellers vil MIFF Danmark fortsætte med at arbejde efter formål og grundlag, strategi og erfaringer som MIFF Norge.

Bestyrelsesformand, Conrad Myrland Drammen, d. 8 maj 2019

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.