“En fullstendig ensidig mediedekning rettet inn mot å «forstå» palestinernes raseri er livsfarlig” from MIFF Podkast by Conrad Myrland. Released: 2018. Track 2 of 18. Genre: Kommentar.