Hvorfor Danmark ikke skal anerkende Palæstina før forhandlingsløsning

Venstrefløjspartier og NGO’er som Mellemfolkeligt Samvirke støtter en konfliktoptrappende politik. Desværre har de lokket ti-tusindevis af danskere til at skrive under på den.