Rika Greenberg, nyansat MIFF medarbejder i Danmark fra 01-02-2019.

Hvorfor jeg har valgt at arbejde som Israels forsvarsadvokat i MIFF

Fra 1. feb. 2019 er Rika Greenberg blevet ansat i en 80% stilling som marketingsansvarlig og journalist i MIFF Danmark. Rika Drømmer om at være Israels forsvarsadvokat til hun går på pension og forhåbentligt også derefter. Det vil kræve al den hjælp og mobilisering vi kan få af vores danske Israel-venner.

Først og fremmest tak til alle i MIFF Norge og MIFF Danmark for den varme modtagelse – det er både glædeligt og rørende, at møde så mange søde mennesker med hjertet på rette sted. Jeg glæder mig rigtig meget til at samarbejde med jer.

I det følgende vil jeg gerne dele nogle af de personlige erfaringer og tanker jeg har gjort mig i forhold til MIFF og det vigtige arbejde vi har foran os.

En pro israelsk stemme i et hav af negativ medieomtale
Lige så længe jeg kan huske tilbage er Israel blevet dæmoniseret og miskrediteret i de danske medier. Det er meget frustrerende, fordi mediernes beskrivelse af den politiske og samfundsmæssige virkelighed i Israel ofte ikke er korrekt.

Jeg har tit mødt mennesker som uden tøven har sagt, at Israel ikke har ret til at eksistere. Når jeg har spurgt ind til, hvor de har fået det synspunkt fra har hovedparten svaret, at det er hvad de har læst og hørt i medierne. Ofte forsøgte jeg at gå i dialog med dem, men måtte efterhånden opgive det.

Alene er du svag, sammen er vi stærke
Med årene har jeg erkendt, at én pro israelsk stemme ikke tæller når den bliver mødt af en velsmurt anti israelsk propaganda-maskine, som desværre har eksisteret alt for længe uden at blive modsagt. Derfor har jeg tit tænkt at der måtte gøres noget, men der var ingen dansk organisation, som kunne tale på mine vegne eller tegne et ærligt billede af Israel baseret på fakta frem for løgne og misvisende argumenter som ikke har hold i virkeligheden.

Hvorfor lige MIFF?
Jeg kendte ikke til MIFF Danmarks eksistens før en vidunderlig MIFF frivillig gav mig en informationsfolder – hvilket jeg er hende evigt taknemmelig for. Efter at have læst folderen var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte blive medlem og engagere mig i MIFF’s arbejde. MIFF er en enestående organisation, fordi den er rummelig og giver plads til alle med et positivt syn på Israel uanset deres religion, køn og etnicitet. MIFF er derfor for os alle – MIFF er også for dig!

MIFF’s kamp for medieærlighed og Israels ret til at eksistere
Alle lande har deres problemer og udfordringer og her er Israel ingen undtagelse. I MIFF arbejder vi for, at medierne fremadrettet vil behandle Israel på lige fod med ethvert andet land – hverken mere eller mindre. I MIFF kæmper vi for en mere nuanceret mediedækning af Israel på flere fronter. Det gør vi fx ved dagligt at holde øje med, hvad medierne skriver og ikke skriver om Israel. Det er vores mål at medvirke til, at medierne fremadrettet både vil fortælle om de positive og de negative begivenheder som sker i Israel på en nuanceret, neutral og sober måde.I MIFF kæmper vi også for Israels ret til at eksistere, men vi blander os ikke i landets politik – det er ikke vores opgave at tage stilling til israelsk indenrigspolitik. Vi er således en politisk uafhængig organisation og netop derfor er MIFF så vigtig for dig, for Danmark, for Israel og for Mellemøsten.

En mere retfærdig mediedækning af Israel vil også gavne dets naboer – det er nemlig i alles interesse at landene i Mellemøsten får et godt samarbejde på tværs af grænser. Hvis vi sammen kan være en lille brik på vejen mod at skabe en mere fredelig region i Mellemøsten vil det være et kæmpe skridt i den rigtige retning. Derfor har MIFF brug for alle de gode kræfter derude – vi har også brug for dig.

Meld dig ind i MIFF allerede nu og hjælp os med at skabe en mere nuanceret og sober debat om Israel i medierne – vi takker på forhånd for din støtte og glæder os til at møde dig ved et af vores fremtidige arrangementer.

Stor tak til vores medlemmer og frivillige som dagligt engagere sig i MIFF.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp