Programerklæringen for MIFF Danmark

Hvad er det, som MIFF Danmark gør, som de mange andre gode, pro-israelske danske kræfter ikke har mulighed for?

Conrad Myrland (MIFF, Norge) taler på fc4i-konferencen organiseret af Ministry of Strategic Affairs (Strategi-ministeriet) i Jerusalem 21. juni 2018. (Foto: Arsen Ostrovsky)
Conrad Myrland (MIFF, Norge) taler på fc4i-konferencen organiseret af Ministry of Strategic Affairs (Strategi-ministeriet) i Jerusalem 21. juni 2018. (Foto: Arsen Ostrovsky)
De sidste ti år er MIFF i Norge vokset fra under 2.000 til næsten 11.000 medlemmer. Såfremt Israel-vennerne i Danmark samler sig på samme måde, kan vi opbygge en organisation, som ikke mindst via hjemmeside og sociale medier afslører løgn og dæmonisering, bringer sidste nyt om Israel og giver israelske perspektiver.
Bliv medlem af MIFF Danmark nu

Programerklæringen

MIFF Danmark skal supplere de mange pro-Israel organisationer og aktiviteter i Danmark.

MIFF Danmark deltager også i arbejdet med politikere, f.eks. om dansk udenrigspolitik og udviklingsbistand – samt i skrivning af læserbreve mv.

Og som alle de andre pro-Israel organisationer, arrangerer vi møder og lign. Følg med her, hvor vi fortæller ikke alene om vores egne møder, men også om andre relevante begivenheder.

Men vores speciale skal være at hjælpe medlemmerne til at bruge informationerne i deres arbejde for Israel – også når det foregår i samtaler med venner, familier, og kolleger.

I de fem år, hvor jeg har været aktivist for Israel, har jeg jo tit erfaret, at folk savner fakta og argumenter på dansk. Efterhånden som de opbygger en viden, går det rimelig godt med at få meget ud af informationer på engelsk – og norsk. Men det er svært at finde de rigtige ord og billeder, når man selv skal dele sin glæde og bekymringer. Derfor vil jeg som leder og redaktør – især efter vi får vores journalist – satse hårdt på at frembringe anvendeligt stof på dansk. Dels via vores artikler på dansk, og via små videoer på dansk – eller ved at få danske undertekster påført videoer på andre sprog. Dels via skriftlige materialer, som er meget kortfattede og oversigtlige – typisk med grafik. En spæd begyndelse findes her. Desuden skal vi arrangere kommunikationstræning på dansk.

Fotoen ovenfor er fra gc4i-konferencen, som både Conrad Myrland og jeg var med til … Conrad som taler. MIFF Danmark er en del af noget meget større end os selv – også dette giver os noget at særligt at bidrage med i Danmark.

Hjælp MIFF med at hverve nye medlemmer

Først en stor tak til dig/jer, som er blevet medlem i løbet af vores allerførste måneder. Følg med på www.miff.dk og vores Facebook side. Vi har allerede flere end 900 ”likes” på Facebook – men kun i underkanten af hundrede medlemmer. MIFF i Norge betaler indtil videre for alle vores aktiviteter, men på sigt skal vi blive selvforsørgende. Bl.a. derfor har vi sat os som mål at nå mindst 1000 medlemmer før 19. april 2019. Tilmelding sker helst via hjemmesiden – men man kan også skrive til mig på post@miff.dk.

Der er to betalingsmuligheder.

A. Vil man bruge et betalingskort eller kreditkort samtidigt med tilmeldingen skal man bruge PayPal; se her for at åbne en PayPal konto.

B. Man kan vælge at få en faktura tilsendt – pt kan det tage 2 til 6 uger.

Støt op om MIFF Danmarks arbejde

– Man kan give en gave på to forskellige måder (husk at oplyse navn og at der er tale om en gave):

(1) via overførsel til MIFF Danmarks danske bankkonto 5290 9020945009.

(2) Via MobilePay 49739.

– Man kan tale med mig om at lave et frivilligt arbejde – og være medbestemmende. Skriv til post@miff.dk.